Dies Natalis 19 oktober 2018: Eredoctoraat voor astronaut Samantha Cristoforetti

In haar carrière combineert Samantha Cristoforetti (1977) op indrukwekkende wijze wetenschappelijke, technologische en educatieve prestaties met een ongekende toewijding om te willen ontdekken. De Vrije Universiteit Amsterdam ziet haar werk en ambitie om voortdurend nieuwe grenzen op te zoeken en de verbindingen te leggen tussen de wetenschap en maatschappij als een inspiratie voor iedereen. Cristoforetti ontvangt daarom tijdens de Dies Natalis van de VU op vrijdag 19 oktober 2018 een eredoctoraat in de bètawetenschappen.

18-10-2018 | 10:16

Wetenschap in de ruimte
“Cristoforetti heeft laten zien hoe je jonge mensen wereldwijd mee kan nemen in de schoonheid van natuur en de maatschappelijke relevantie van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek,” aldus hoogleraar fysica en erepromotor Davide Iannuzzi. Als astronaut in het ISS was Cristoforetti verantwoordelijk voor een reeks experimenten in onder andere materiaalwetenschappen, medisch onderzoek en biologie. Iannuzzi: “Ze is een rolmodel voor iedereen die gelooft dat het met vastberadenheid en hard werken mogelijk is om zeer ambitieuze resultaten te behalen en een langdurige bijdragen te leveren aan de wetenschap en het leven van anderen.”

Analyses van de gegevens over het eigen lichaam van Cristoforetti voor een onderzoek naar het effect van langdurige gewichtloosheid op organen, weefsels en botten leverde belangrijke informatie op voor toekomstige ruimtemissies. Daarnaast speelde ze een cruciale rol in wetenschappelijke experimenten die op aarde niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld experimenten met (super)legeringen in een gewichtloze omgeving waardoor er in de toekomst duurzamere materialen kunnen worden ontwikkeld. Hoogleraar theoretische chemie en tweede promotor Paola Gori Giorgi: “Met haar werk in de ruimte heeft ze belangrijke bijdragen geleverd aan onderzoeksgebieden waar de VU een lange traditie in heeft, waaronder natuurkunde, biowetenschappen en innovaties op het gebied van duurzaamheid en technologie.”

Dies Natalis VU
Tijdens de viering staat het VU-profileringsthema Connected World centraal onder de titel“A giant leap in communication”.

Door cultuur, taal en communicatie kunnen we samenwerken en onze individuele kwaliteiten overstijgen. Betrouwbare informatie is hierbij essentieel. We communiceren zo veel, dat deze informatie moeilijk vindbaar is. De gevolgen overzien we nog maar nauwelijks. Universiteiten en wetenschappers zullen zich moeten herbezinnen op hun rol als leveranciers en bewakers van betrouwbare informatie. 

In de dieslezing vertelt Piek Vossen, hoogleraar Computationele Lexicologie, hoe hij met zijn onderzoeksgroep zoekt naar een oplossing: een internet dat laat zien hoe mensen met elkaar communiceren en waar ze hun waarheid vandaan halen. Dit biedt perspectief op de herkomst en verspreiding van meningen in een samenleving vol informatiebubbels.

Samantha Cristoforetti ontvangt een eredoctoraat van de Faculteit der Bètawetenschappen en wordt daarna geïnterviewd door Govert Schilling, wetenschapsjournalist op het gebied van de sterrenkunde.

Dansperformance door Ahmad Joudeh. Te midden van de puinhopen en het oorlogsgeweld gaf deze Syrische danser nog maar kort geleden dansles aan kinderen in Damascus. In de zomer van 2016 maakte Nieuwsuureen documentaire over Ahmad getiteld Dance or Die. Het Nationale Ballet besloot na het zien van de documentaire om hem naar Nederland te halen. Het fonds Dance for Peace ondersteunt hem bij het realiseren van zijn opleiding tot danser en choreograaf.

kijk hier voor het volledige programma.