Voorbereiding van start vervangende nieuwbouw op schoolwerktuinen

De VU is deze week gestart met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw onderzoeksgebouw op het terrein van de voormalige Schoolwerktuinen.

03-10-2018 | 9:29

In deze eerste fase worden voorbereidingen getroffen om de aan- en afvoer van het toekomstig bouwverkeer op en naar de bouwplaats in goede banen te leiden. Om de werkzaamheden op het terrein efficiënt en veilig uit te kunnen voeren kan het voorlopig niet door derden worden gebruikt. Om deze reden heeft de VU ook het tijdelijke contract met het Green Living Lab niet kunnen verlengen. Het lab heeft het terrein inmiddels volgens afspraak terug opgeleverd aan de VU.

Vanuit de Campusontwikkeling is uitgangspunt dat we zo zuinig mogelijk omgaan met onze omgeving. Het groen op het terrein waar ook het Green Living Lab tijdelijk was gevestigd, proberen we zo veel mogelijk te behouden zodat we er in de toekomst weer van kunnen genieten. We onderzoeken of we delen van het terrein al tijdens de bouw weer kunnen openstellen voor publiek. Ondertussen blijven we ons inzetten voor een groene campus. Dat is van belang voor een prettige werk- en studieomgeving in de stad.

Duurzame campus
Onderdeel van de afspraken bij de verwerving van de grond is dat het groen dat verdwijnt op deze locatie door de gemeente wordt gecompenseerd. Zodra het gebouw gereed is zal de directe omgeving worden voorzien van nieuw groen waar mogelijk. De VU werkt hierin nauw samen met de Zuidas. Ook op de campus zelf is veel aandacht voor duurzaamheid. Bij de vernieuwing van de campus stellen wij hoge duurzaamheideisen. Gerenoveerde en nieuwe gebouwen hebben duurzaamheidscertificaten volgens de BREEAM methodiek. De VU werkt daarnaast aan een energiezuinige en in de toekomst volledig aardgasvrije campus, in combinatie met 100% duurzaam opgewekte energie. Denk aan warmte-koude opslag. De VU participeert in de Green Business Club Zuidas en gezamenlijk stimuleren we studenten, medewerkers en bezoekers om op duurzame wijze van en naar Zuidas te reizen door het gebruik van fiets en openbaar vervoer.

Onderzoek en onderwijs
VU heeft de grond verworven van de gemeente om een nieuw onderzoeks- en onderwijsgebouw te realiseren. Het gebouw wordt gebouwd als een van de vervangende nieuwbouw locaties voor het huidige W&N gebouw, dat in de toekomst wordt gesloopt. Het nieuwe onderzoeksgebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten nodig voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan bijvoorbeeld laboratoria, elektromicroscopie en trillingsarme laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen die horen bij gebouwen zoals ontmoetings- en vergaderaccommodaties en bijbehorende horeca voorzieningen.