Terugblik Dies Natalis 2018

De Vrije Universiteit Amsterdam vierde vrijdag 19 oktober haar 138ste verjaardag. Tijdens de viering stond het thema Connected World centraal onder de titel ‘A giant leap in communication’.

22-10-2018 | 14:00

DIESzaal

In de opening stond rector magnificus Vinod Subramaniam stil bij Connected World. Een thema dat zeker in de tijd waarin wij nu leven veel betekenis heeft. “Betekenis omdat de technologie onze wereld steeds kleiner maakt. In fysieke afstand. Maar zeker ook in digitale afstand,” aldus Subramaniam. “Er zit ook een keerzijde aan. De 24 uurs economie jaagt ons op. Het altijd online willen zijn, niets willen missen jaagt ons op. Die druk zien we ook bij onze studenten en wetenschappers.”

DIESpiek

Hoogleraar Computationele Lexicologie Piek Vossen gaf de dieslezing: “Door cultuur, taal en communicatie kunnen we samenwerken en onze individuele kwaliteiten overstijgen. Betrouwbare informatie is hierbij essentieel. We communiceren zo veel, dat betrouwbare informatie moeilijk vindbaar is. De gevolgen overzien we nog maar nauwelijks. Universiteiten en wetenschappers zullen zich moeten herbezinnen op hun rol als leveranciers en bewakers van betrouwbare informatie.”

Hij werkt samen met zijn onderzoeksgroep aan een oplossing: Een internet dat laat zien hoe mensen met elkaar communiceren en waar ze hun waarheid vandaan halen. “Dit biedt perspectief op de herkomst en verspreiding van meningen in een samenleving vol informatiebubbels.”, aldus Vossen.

danserDIES

De dansvoorstelling van Ahmad Joudeh zorgde voor emoties in de zaal. Te midden van de puinhopen en het oorlogsgeweld gaf deze Syrische danser nog maar kort geleden dansles aan kinderen in Damascus. Het waren de indrukwekkende beelden van zijn geboorteland in combinatie met zijn prachtige dansbewegingen die diepe indruk maakten op het publiek. Zichtbaar geëmotioneerd bedankte rector Vinod Subramaniam Joudeh met een omhelzing waarop hij, zoekend naar woorden, het eredoctoraat voor de Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti aankondigde.

eredoctoraatDIES

Cristoforetti ontving uit handen van erepromotoren Davide Iannuzzi en Paola Gori Giorgi een eredoctoraat in de bètawetenschappen vanwege haar werk en ambitie om voortdurend nieuwe grenzen op te zoeken en verbindingen te leggen tussen de wetenschap en maatschappij. In haar dankwoord gaf de astronaut aan verbaasd en vereerd te zijn en prees en benadrukte het belang van diversiteit op de VU. Ze werd daarna geïnterviewd door Govert Schilling, wetenschapsjournalist en Pauline Wijs en Linda Westra, twee VU-studenten bewegingswetenschappen die stage liepen bij de European Space Agency (ESA).