Vrije Universiteit en Micropia gaan intensiever samenwerken

Op dinsdag 6 november tekenden ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius en Holger Lill, hoofd van de vakgroep Moleculaire Celbiologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, een intentieverklaring om de samenwerking uit te breiden. De intensievere samenwerking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en ondersteunt de kennismaking van het publiek met microbiologie.

06-11-2018 | 15:17

Gezamenlijk onderzoeksprogramma
De samenwerking tussen microbioloog Remco Kort, Micropia-hoogleraar verbonden aan de VU, en Micropia bestaat al een lange tijd. Deze nieuwe intentieverklaring wordt de samenwerking tussen de twee instituten geïntensiveerd. Zo zullen de VU en ARTIS een gezamenlijk onderzoeksprogramma optuigen waarbij MSc-studenten in de Life Sciences stage kunnen lopen bij ARTIS en Micropia voor microbiologisch veldonderzoek. Ook kunnen laboranten van Micropia gebruik maken van het laboratorium van de VU om onderzoek te doen.

Microbiologie voor het publiek
Het past binnen de missie van zowel VU als Micropia om de kloof tussen wetenschap en publiek te dichten, en een groot publiek kennis te laten maken met microbiologie. Remco Kort heeft een adviserende rol bij het microbenmuseum. Hij was betrokken bij de totstandkoming en verzorgt onder meer colleges over microbiologie. 

Over Micropia
Micropia is 's werelds enige museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. Ieder mens draagt zo'n anderhalve kilo microben met zich mee. Micropia wil een breed publiek enthousiasmeren voor deze kleinste en meest succesvolle organismen op aarde. Naast museum is Micropia ook een platform, de verbindende schakel tussen wetenschap en publiek. Het informeert over actuele kwesties en over het belang en de mogelijkheden van microben voor de mens en natuur. Micropia verbindt daarbij via haar museum, activiteiten en website, wetenschappers, politici, het bedrijfsleven, studenten, scholieren, journalisten, en geïnteresseerde individuen.