Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe

2017 en 2018 gaan de boeken in als jaren waarin de CO2-uitstoot toenam na een aantal jaren waarin er geen verandering was in de uitstoot. Die toename is er ondanks het klimaatverdrag van Parijs en de toename in alternatieve energiebronnen. Dat concluderen onder andere Nederlandse onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Wageningen en het Planbureau voor de Leefomgeving.

05-12-2018 | 15:16

De studie van het gezaghebbende Global Carbon Project is op 5 december gepubliceerd terwijl de wereldleiders in Polen bespraken hoe de opwarming van de aarde beperkt kan blijven.

Ontbossing
In het rapport is niet alleen naar de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen gekeken, maar de hele mondiale koolstofcyclus in beeld gebracht. VU-hoogleraar Koolstofcyclus en klimaat Guido van der Werf becijferde de CO2-uitstoot van ontbossing voor 2018. “Dit is na de verbranding van fossiele brandstoffen de belangrijkste menselijke bijdrage aan de stijging van CO2-uitstoot in de atmosfeer. In 2018 is die uitstoot lichtjes gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, maar niet genoeg om de stijging van fossiele brandstoffen te compenseren."

10 miljard ton koolstof
Om de opwarming te beperken zal de uitstoot drastisch moeten verminderen maar het omgekeerde lijkt te gebeuren. Hoewel het jaar nog niet voorbij is en niet alle data compleet is lijkt de toename in 2018 bijna 3% te bedragen waarmee voor het eerst de grens van 10 miljard ton koolstof overschreden wordt. De oorzaak is grofweg dat de vraag naar energie sterker steeg dan het aanbod van alternatieve energiebronnen met minder CO2 uitstoot zoals zon, wind, waterkracht, en kernenergie.

Er zijn wel lichtpuntjes te vinden in het rapport, zo is het gebruik van kolen als energiebron nu lager dan in het verleden, begint het aandeel van alternatieve energiebronnen exponentieel te stijgen en is er een forse groep landen die wel hun CO2-uitstoot heeft kunnen verlagen ondanks economische groei.