Inburgeren moet beter afgestemd worden op nieuwkomers

Inburgeren moet beter afgestemd worden op nieuwkomers. Dat is één van de aanbevelingen die onderzoeker Nikki Scholten doet aan de Nationale Ombudsman om het inburgeringsbeleid in Nederland te verbeteren.

10-05-2019 | 15:00

Scholten schreef het rapport Civic Integration as a Key Pillar in Societal Resilience for Newcomers samen met onderzoekers Sennay Ghebreab en Tamar de Waal over het huidige inburgeringsbeleid in Nederland en academische onderzoeken naar alternatieve integratiestrategieën. Onder toeziend oog van internationale academici overhandigde zij vandaag het rapport met een serie aanbevelingen aan de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. "Dit rapport onderstreept hoe belangrijk het is dat we de verhalen van nieuwkomers kennen en vertellen. Het gaat niet alleen om het slagen voor een inburgeringscursus of het onder de knie krijgen van de taal. Het gaat er vooral om dat nieuwkomers het gevoel krijgen dat ze erbij horen", merkte van Zutphen op.

Volgens het rapport ligt een groot deel van het probleem aan het gebrek aan inzicht over wat werkt in het huidige inburgeringsbeleid. “Het is onmogelijk best practices aan te wijzen, omdat er te weinig onderzoek naar is gedaan”, aldus Scholten. “De effectiviteit van verschillende integratiestrategieën is niet structureel en in verschillende contexten in kaart is gebracht. Het onderzoek dat wel bestaat laat zien dat het beleid veel meer afgestemd moet worden op de persoonlijke omstandigheden, kenmerken en ambities van individuele nieuwkomers.”

Het onderzoek van Scholten, Ghebreab en De Waal wordt gefinancierd vanuit het Institute of Societal Resilience en uitgevoerd in samenwerking met Stichting Civic. Het rapport is binnenkort beschikbaar op dewebsite van de stichting. Civic beoogt als organisatie beleidsmakers in Nederland en Europa te attenderen op succesvol bewezen integratiestrategieën.

Zie ook het eerdere bericht over het huidige inburgeringsbeleid

Overhandiging