Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie

Per 1 mei jl. is Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie met als leeropdracht ‘Economics of Natural Capital’. De leerstoel is ingebed bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Faculteit der Bètawetenschappen.

14-05-2019 | 14:01

Van Beukering is een econoom met meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek en onderwijs in milieueconomie. In 1993 startte hij als economisch-wetenschappelijk medewerker aan het IVM. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn beheer van natuurlijke hulpbronnen, circulaire economie en economische waardering gericht op ecosysteemdiensten en hernieuwbare energie. Tussen 2003 en 2009 werkte hij als directeur van het PREM-onderzoeksprogramma, gericht op het versterken van de capaciteit in ontwikkelingslanden voor milieu economisch onderzoek.

Sinds 2009 is Van Beukering universitair hoofddocent milieueconomie bij de VU. In 2015 werd hij afdelingshoofd van de afdeling Environmental Economics en plaatsvervangend directeur van IVM. Ook treedt hij sinds 2015 op als directeur van het MSc-programma Environment and Resource Management (ERM) en ontwikkelde hij in 2017 de VU-brede minor Sustainability: Global challenges, Interdisciplinary Solutions die hij momenteel coördineert.