Vinod Subramaniam herbenoemd als Rector Magnificus van de VU

De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft prof. dr. Vinod Subramaniam herbenoemd voor een tweede termijn als Rector Magnificus en lid van het College van Bestuur per 1 september 2019.

04-06-2019 | 9:30

Subramaniam startte op 1 september 2015 bij de VU. Hij werd destijds benoemd vanwege onder andere zijn toegankelijke en verbindende stijl en zijn sterke onderzoeksprofiel. Hij bracht het CvB van de VU ook diversiteit en internationale ervaring. Onder Vinod Subramaniam werd de afgelopen jaren de kwaliteitszorg van het onderwijs VU-breed op een nog hoger niveau getild en hij zette zijn expertise en ervaring in om jonge onderzoekers, docenten, en studenten te inspireren het beste uit zichzelf te halen.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Vinod Subramaniam bereid is een tweede termijn als lid van het College van Bestuur van de VU aan te gaan. Zijn brede en diepgaande inhoudelijke kennis van en inzicht in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zijn betrokkenheid bij de VU en bij haar studenten en de respectvolle wijze waarop hij anderen tegemoet treedt, worden door de Raad van Toezicht zeer gewaardeerd. De Raad ziet in Vinod Subramaniam een constructieve en verbindende persoonlijkheid die in zijn handelen betrouwbaar en integer is.

De Raad van Toezicht heeft tevens geconstateerd dat een tweede termijn kan rekenen op breed draagvlak binnen de VU. Voorafgaand aan herbenoeming heeft de Raad van Toezicht feedback gevraagd aan stakeholders binnen de VU: vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR), de decanen en dienstdirecteuren, en portefeuillehouders onderwijs en onderzoek. De Gezamenlijke Vergadering (OR en USR) heeft geadviseerd over de herbenoeming.