Vijftien onderwijsinstellingen ondertekenen manifest ‘Circulair & Onderwijs'

Donderdag 7 februari tekenden vijftien grote onderwijsinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam het manifest ‘Circulair & Onderwijs’.

12-02-2019 | 13:41

Met het tekenen van dit manifest committeren de betrokken onderwijsinstellingen (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) zich aan de afspraak om het gedachtegoed van de circulaire economie op te nemen in het curriculum dat zij bieden aan 225.000 kinderen en jongvolwassenen. Tevens dragen zij zorg voor het centraal stellen van het thema in relevante opleidingen en het verankeren ervan in missie en visie.
 
Onder het motto: ‘De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst’, gaan alle betrokken onderwijsinstellingen actief aan de slag om kinderen en jongvolwassenen het gedachtegoed van de circulaire economie bij te brengen, zodat dit gemeengoed wordt.
 
Het manifest is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, in het streven naar een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. Onderwijs is daarbij cruciaal; de jeugd heeft de toekomst.

Naast de Board en de VU ondertekenden bestuurders van de UVA, INHolland, HvA, ROC van Amsterdam/Flevoland, ROC Top, Nova College, Regio College, ZAAM, MSA, OOADA, Esprit scholen, Clusius College en AMS het manifest.

Over de Amsterdam Economic Board
Samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werkt de Board aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst. Om het welzijn en de welvaart in de Metropoolregio Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan vijf grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de toekomst. Zij brengt kennis en partijen samen en jaagt kansrijke initiatieven in de regio aan. Zo ontstaan innovatieve oplossingen en kansen voor opschaling. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com