Afstudeerrichting ‘Literatuur en samenleving: Nederlands’ wordt afgebouwd

De VU zal vanaf komend studiejaar (2019-2020) de bachelor-afstudeerrichting ‘Literatuur en Samenleving: Nederlands’ niet meer aanbieden voor nieuwe studenten.

25-02-2019 | 14:01

Dat houdt in dat deze afstudeerrichting voor de huidige studenten blijft bestaan, maar op den duur zal verdwijnen. De reden hiervoor is dat de afstudeerrichting al jaren te weinig studenten trekt (minder dan 10 per jaar) en het voor de faculteit financieel niet haalbaar is om de afstudeerrichting nog langer in stand te houden.

De VU biedt nog wel Nederlands aan als afstudeerrichting in de Educatieve Master en in de masteropleiding Letterkunde. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor de facultaire bachelor-minor ‘Aan de slag met Literatuur’. Ook in de bachelor- en masteropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen en de master Taalwetenschappen blijft de studie van Nederlands met accent op taalwetenschap, effectieve communicatie, grammatica, schrijven en vertalen, en journalistiek aanwezig.

Decaan Michel ter Hark reageert op het besluit: “De interesse in een bachelor Nederlandse literatuur is tanende en dat heeft helaas geleid tot het beëindigen van de bachelor specialisatie ‘Literatuur en samenleving: Nederlands’We vinden dat Nederlandse literatuur een belangrijk onderdeel is in de academische vorming en hebben daarom het voornemen om een universiteitsminor aan te bieden op het gebied van kunst, literatuur en geschiedenis.”

De faculteit Geesteswetenschappen, waar de bachelor-afstudeerrichting wordt aangeboden, betreurt het dat de interesse in Nederlandse letterkunde de afgelopen jaren sterk afneemt. Er zijn echter verschillende onderwijsinstellingen actief om studiekiezers te interesseren in deze studies. Helaas heeft dat voor onze afstudeerrichting ‘Literatuur en Samenleving: Nederlands’ niet het gewenste effect gehad.

De faculteit is voornemens om in september 2019 te starten met de master Taalwetenschap met de specialisatie Text Mining AI, waarin studenten grote tekst corpora leren te analyseren met behulp van taaltechnologie. Deze specialisatie biedt studenten in alfa- en bèta-opleidingen nieuwe mogelijkheden om technologie en taal op elkaar te betrekken, beide effectief te analyseren en te bestuderen.

Bericht in het Engels