Een inclusieve universiteit

Vanmorgen lazen we op de voorpagina van het Algemeen Dagblad dat een van onze collega’s de genderideologie vergelijkt met de nazi-ideologie. De uitspraak werd gedaan in een interview over de Nashville-verklaring. Wij waren geschokt en eerlijk gezegd zijn we dat nog steeds. Onze collega heeft inmiddels spijt betuigd en het faculteitsbestuur zal in een aanstaand pittig gesprek passende maatregelen aankondigen. Het mag duidelijk zijn dat er een grens is overschreden.

08-01-2019 | 16:38

Bij de VU mag je zijn wie je bent, zeggen wat je vindt en houden van wie je houdt. Omdat hier enige twijfel over leek te bestaan hebben we gisteren en vandaag de regenboogvlag gehesen om er mee te zeggen: ‘Wees welkom op de VU!’. Van alle kanten hebben we complimenten en natuurlijk ook enkele kritische reacties ontvangen op deze actie. Dat is voer voor een stevig debat dat we binnenkort gaan organiseren voor studenten en medewerkers van de VU, want we zien dat veel mensen hun mening willen geven. Dat debat gaat dan over hoe we met elkaar in gesprek kunnen blijven over schurende onderwerpen in een diverse en inclusieve gemeenschap. Hoe we, ondanks wel zeer uiteenlopende idealen en levensovertuigingen, elkaar toch respectvol kunnen blijven benaderen en met elkaar op onze campus kunnen samenleven.

We hopen dat de VU-kleur weer snel terug komt op ons gezicht. 

Mirjam van Praag, voorzitter

Vinod Subramaniam, rector magnificus

Marjolein Jansen, vice-voorzitter