In 2030 passende zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas

6 februari geeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) het startsein voor de volgende fase in de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Tussen 2016 en 2018 heeft Care for Obesity, een programma van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met diverse gemeenten een succesvol model ontwikkeld om de ondersteuning en zorg voor deze kinderen te optimaliseren. Een coalitie van vijf partijen die zich bezighouden met de gezondheid van de jeugd, gaat nu aan de slag zodat in 2030 passende ondersteuning en zorg beschikbaar is voor kinderen met overgewicht en obesitas in alle gemeenten van Nederland.

04-02-2019 | 8:53

Jutka Halberstadt, landelijk projectmanager Care for Obesity en universitair docent kinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “Het doel is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen”.

Ambities Nationaal Preventieakkoord
In navolging van de ambities beschreven in het onlangs gesloten Nationaal Preventieakkoord is een coalitie gevormd die de komende twee jaar aan de slag gaat om ervoor te zorgen dat in 2020 35 gemeenten zijn gestart met een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model biedt een structuur en handvatten om de ketenaanpak lokaal in te richten. De partners in de coalitie zijn: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam (C4O/VU), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Overgewicht onder kinderen sterk toegenomen
Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Ook bij kinderen. Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Dat heeft vaak grote gevolgen voor hun fysieke gezondheid en hun psychosociaal functioneren, terwijl de omstandigheden het soms lastig maken een verandering in leefstijl door te voeren en vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, ziekte en armoede. Deze kinderen zijn gebaat bij passende ondersteuning en zorg door respectvolle professionals die oog hebben voor hun welzijn.

Meer informatie over het model ketenaanpak, de werkwijze en behaalde resultaten https://www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl