Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsrisico’s van microplastics

ZonMw heeft vandaag het startschot gegeven voor vijftien onderzoeksprojecten naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid. VU-hoogleraar ecotoxicologie Dick Vethaak en onderzoeker toxicologie Heather Leslie zijn betrokken bij zeven projecten: “We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes. Wat dit voor onze gezondheid betekent is nog niet goed in te schatten. Maakt plastic ons ziek?”

22-03-2019 | 15:48

Dit is het eerste wetenschappelijke programma ter wereld over dit onderwerp, waarbij ook de Plastic Soup Foundation nauw betrokken is. “Het betreft een eerste verkennend onderzoek waarbij experts uit verschillende disciplines en sectoren gaan samenwerken. Met name de samenwerking tussen milieuwetenschappers en medisch specialisten is uniek en krachtig. Nederland loopt hiermee wereldwijd voorop,” aldus Dick Vethaak, ook verbonden aan onderzoeksinstituut Deltares.

De projecten, met een looptijd van een jaar, gaan in op belangrijke vragen als: hoe kunnen microplastics ons lichaam binnendringen? Kan plastic zwerfafval een bron van ziektes en infecties vormen aangezien bepaalde bacteriën goed lijken te gedijen op plastic? Kan het onze hersenen aantasten? Is het schadelijk voor het ongeboren kind?

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering van NWO gesteund door de topsector Life Sciences & Health en topsector Water, het Gieskes-Strijbis Fonds, en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en behelst een investering van 1,6 miljoen Euro. De eerste tussenresultaten zullen op 3 oktober 2019 tijdens een Plastic & Health congres in Amsterdam worden gepresenteerd.