Leo Huberts neemt na bijna dertig jaar afscheid

Hoogleraar Bestuurskunde Leo Huberts neemt na bijna dertig jaar afscheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Huberts wordt binnen de faculteit gezien als een betrokken collega, gewaardeerd onderzoeker en gepassioneerd docent.

29-08-2019 | 16:43

“Leo Huberts bracht in het overleg van het faculteitsbestuur altijd het perspectief van de medewerkers in: ‘Vanuit onze bestuurlijke logica klinkt dit plan heel redelijk, maar de mensen zullen zeggen: "Die bestuurders begrijpen ons niet!" Op die manier zorgde hij er steeds weer voor dat we niet in een bestuurlijke bubble terecht kwamen. Dat was heel waardevol”, aldus decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen Karen Oudenhoven-van der Zee.

Huberts begon zijn carrière binnen de VU in 1990 als universitair docent op de afdeling Politicologie en Bestuurskunde. Binnen deze afdelingen is hij betrokken bij diverse opleidingen. Ook in zijn latere functies blijft Huberts verbonden aan verschillende opleidingen in de Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen en Politicologie. In 1997 wordt hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Politiestudies, vervolgens bekleedt hij de stoel Integriteit van Bestuur en vanaf 2007 draagt hij de titel hoogleraar Bestuurskunde. Vanuit al deze verschillende rollen ligt zijn grote passie in het bijdragen aan en overdragen van kennis. “Als je aan een universiteit werkzaam bent dan is het jouw missie om een bijdrage te leveren aan kennis, maar ook aan het overdragen van die kennis. Ik heb bijvoorbeeld vijftien promovendi mogen bijstaan. De mogelijkheid krijgen om je passie en enthousiasme aan jonge onderzoekers door te geven geeft een enorm bevredigend gevoel.“ Huberts is hèt VU-voorbeeld voor Governance for Society.

Naast zijn academische prestaties maakt Huberts in de buitenwereld naam met zijn bijdrages als deskundige binnen het thema integriteit en kwaliteit van bestuur en zijn jaarlijkse Politieke Integriteitsindex, een overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Deze laatste thema’s hebben altijd als een rode draad door zijn carrière gelopen. “Je hebt een ‘dark’ en een ‘bright’ side of power. Neem Jos van Rey die als wethouder in Roermond naam maakte door zijn betrokkenheid bij de bevolking. Toch was het ‘ons Joske’ die door de hoogste gerechtelijke instantie tot voorwaardelijke gevangenisstraf is veroordeeld vanwege corruptie. Dergelijke spanningen tussen betrokken en effectief bestuur enerzijds en integer besturen anderzijds intrigeren me.”

Of Huberts ooit gedacht heeft om zelf de politiek in te gaan antwoordt hij stellig ‘nee’. “Op mijn veertigste verjaardag hebben vrienden een collage gemaakt die antwoord gaf op de vraag ik een goed politicus zou zijn. Het antwoord was ‘nee’. Ik zou me te veel ergeren aan het spel. Daarnaast telt ook mee dat je via de wetenschap iets kunt bijdragen via onderzoek en onderwijs.” Deze passie blijft Huberts ook na zijn emiraat uitdragen binnen de VU. “Ik blijf zoveel mogelijk betrokken, maar ik wil ook ruimte maken voor nieuwe mensen. Ik wil niemand voor de voeten lopen. Ik kijk in ieder geval terug op een prachtige tijd. Ondanks alle drukte en spanningen die erbij horen, koester en waardeer ik mijn tijd binnen de VU ontzettend. De vrijheid, het onderzoek en het onderwijs dat ik heb mogen geven en de betrokkenheid bij het management. Een mooiere baan is er niet. Ondanks die mooie tijd kijk ik ook uit naar een periode waarin er meer rust en ruimte is voor eigen keuzes, bovenal op het gebied van onderzoek.”

Leo Huberts spreekt 13 september zijn afscheidsrede uit aan de VU, met voor betrokkenen en geïnteresseerden een aantal workshops en een seminar waar gewaardeerde collega’s vanuit onderzoek en de praktijk hun kennis delen. Check het volledige programma hier.