Talloze genen met klein effect beïnvloeden homoseksueel gedrag

Genetici hebben voor het eerst vijf genen gevonden die samenhangen met of iemand weleens seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht. Deze vijf bepalen voor een klein deel of iemand zich homoseksueel gedraagt en minder dan één procent van de individuele verschillen is hierop terug te voeren. Dit blijkt uit een grote internationale studie waarvan de resultaten vandaag zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science.

29-08-2019 | 20:00

De onderzoekers, afkomstig van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksinstituten uit onder meer Boston, Brisbane en Cambridge, benadrukken dat er veel andere genen betrokken zijn bij homoseksueel gedrag, die bij elkaar tussen de 8 en 25 procent van de individuele verschillen verklaren. De genetici onderzochten het DNA van meer dan 470 duizend Britten, Amerikanen en Zweden die eerder genetisch materiaal hadden afgestaan en vragen hadden beantwoord over hun seksueel gedrag. 

De onderzoekers wilden weten of er stukken op het DNA zijn die samenhangen met of iemand ooit seks heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht. “Er lijken duizenden genen met klein effect betrokken bij de keuze om van het geslacht van de bedpartner” zegt geneticus Michel Nivard van de VU. “Op vijf plekken in het genoom hebben we met zekerheid kunnen vaststellen dat variatie in het DNA samenhangt met individuele verschillen in de keuze voor het geslacht van de bedpartners. Vervolgens blijkt uit ons onderzoek ook dat voor mannen en vrouwen niet precies dezelfde genen een rol spelen bij dit gedrag.”  

Omgevingsfactoren
Behalve genen verklaren omgevingsinvloeden (zoals de omstandigheden waaronder je opgroeit) individuele verschillen in homoseksueel gedrag. De resultaten laten zien dat het onmogelijk is om op grond van het DNA te voorspellen wat iemands seksuele voorkeur is. 

Het team heeft gegevens uit openbare databanken gebruikt. “Een van onze drijfveren was om dit onderwerp nauwkeurig, en op een manier dat recht doet aan de complexiteit van menselijk gedrag, te onderzoeken”, zegt Nivard. “Uit ons onderzoek blijkt dat seksueel gedrag complex is, er is niet zoiets als een spectrum van helemaal hetero tot helemaal homo. Genetisch onderzoek kan bewijs bieden voor iets wat veel mensen en onderzoekers al vermoeden: seksueel gedrag is een complex samenspel van je aanleg, de cultuur en je omgeving.”

Website
Om zorgvuldig over de resultaten te communiceren naar het publiek hebben de onderzoekers een website gemaakt waarop de resultaten worden gepresenteerd: www.geneticsexbehavior.info