Adviesrapport commissie Van Rijn zet toekomstbestendig hoger onderwijs onder druk

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam hechten wij grote waarde aan de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek. Wij zijn een universiteit waar persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. De VU is een brede universiteit die evenveel waarde hecht aan al haar disciplines en meerwaarde ziet in een gelijkwaardige samenwerking tussen die disciplines.

01-07-2019 | 9:23

Het adviesrapport van de commissie Van Rijn is een eerste stap richting een beter bekostigingssysteem. Echter, het integrale advies – zoals Van Rijn benadrukt heeft om over te nemen – zet de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs onder druk. Brede universiteiten zullen in een onmogelijke spagaat terechtkomen – waarin elke keuze leidt tot systematische teruggang.

We bepleiten in een position paper dat we aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer hebben gestuurd en in een interview in FD de volgende punten:

  •    een interdisciplinaire blik op de wetenschap, vanuit het eigenstandig belang van elke discipline
  •    de historische ongelijkheden tussen universiteiten niet verder te vergroten
  •    het uitstellen van impactvolle besluiten tot het voorgestelde bekostigingsonderzoek wordt uitgevoerd