CO2-uitstoot hoogste ooit in 2019, ondanks terugdringen gebruik kolen

15% van CO2-uitstoot door ontbossing

04-12-2019 | 8:57

Om aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden moet de mondiale uitstoot van CO2 fors dalen, maar het omgekeerde gebeurde afgelopen jaar. Dit stelt het gezaghebbende Global Carbon Project in hun jaarlijkse budget van het afgelopen jaar waarin ook een projectie voor 2019 gemaakt wordt op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn.

Uitstoot door fossiele brandstoffen
Uit het rapport blijkt dat de uitstoot door fossiele brandstoffen nu 0,6% hoger ligt dan in 2018. Dat is een lagere groei dan in 2017 en 2018, maar de uitstoot ligt ondertussen wel 4% hoger dan in 2015 toen het verdrag van Parijs getekend werd. De uitstoot door het verbranden van kolen is 0,9% lager dan in 2018, maar vanwege een toename in het gebruik van olie en met name gas nam de uitstoot van alle fossiele brandstoffen gecombineerd wel toe. De afname in het gebruik van kolen kwam deels door het uitfaseren van kolen in de EU en de VS met afnames tot 10%, deels vanwege lagere economische groei in China, en deels vanwege een sterke moesson in India waardoor waterkrachtcentrales daar veel stroom konden opwekken.

CO2-uitstoot door ontbossing
Naast fossiele brandstoffen komt ongeveer 15% van onze CO2-uitstoot door ontbossing. VU-hoogleraar Guido van der Werf onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden en brengt voor het Global Carbon Budget de uitstoot die door ontbossing komt in kaart. Ook hier steeg de uitstoot, met name vanwege meer ontbossing in de Amazone en in Indonesië. De hoeveelheid ontbossing in de Amazone is gemiddeld gezien dit decennium lager dan in het vorige, maar groeit wel weer gradueel sinds 2008 tot zijn hoogste waarde dit jaar. Hoewel ontbossing een kleinere factor is dan fossiele brandstoffen, was de absolute groei in CO2-uitstoot van ontbossing ten opzichte van 2018 hoger dan die van fossiele brandstoffen.