Drie VU-alumni presenteren samen met de Nationale DenkTank 10 oplossingen voor optimale digitale samenleving

Op 12 december presenteert de Nationale DenkTank 2019 het rapport ‘Optimaal Digitaal’ met tien oplossingen voor een beter functionerende digitale samenleving. Drie VU-alumni doken de afgelopen vier maanden samen met 17 andere jonge academici in de digitale toekomst. Vragen als ‘hoe moeten we omgaan met de bedreigingen voor online privacy?’ en ‘wat is het effect van digitalisering op onze mentale gezondheid?’ kwamen voorbij. Alle inzichten resulteren in concrete initiatieven, zoals de app Donata, het online platform InstantZorg.org en de installatie PhoneForest.

12-12-2019 | 11:55

Betrokken VU-alumni
Falko Lavitt (Artificial Intelligence), Karima Hazzouti (Management Policy analysis and entrepreneurship in health and life sciences) en Roosje Ruis (Medical Natural Sciences) werden vier maanden geleden geselecteerd om mee te denken over onze digitale toekomst. Zij hebben samen met experts en ervaringsdeskundige knelpunten gesignaleerd en praktische oplossingen daarvoor bedacht.

Privacyproof data delen met goede doelen via Donata
Commerciële partijen verzamelen grote hoeveelheden data van ons. Kansen om onze data voor maatschappelijke doeleinden in te zetten blijven echter nog grotendeels onbenut. Donata is bedacht voor hulpvragen van onderzoeksbureaus en goede doelen. Gebruikers kunnen via de privacyproof Donata app kiezen welk maatschappelijk onderzoek ze willen steunen, door het delen van hun eigen (gezondheids)data. “Iemand die een Fitbit draagt, kan zijn of haar hartslagdata beschikbaar stellen voor onderzoek. Uiteraard op een veilige manier gedeeld. Het wordt een nieuwe manier van doneren aan een goed doel of initiatief. In plaats van geld doneer je data die je toch al gratis weggeeft.” Aldus Falko Lavitt

InstantZorg.org: een peer to peer platform voor chronische ziekten
In 2040 werkt 1 op de 4 Nederlanders in de zorg en zullen de zorgkosten per persoon per jaar verdubbelen, zo meldt het RIVM. Daarnaast bleek uit eigen onderzoek dat chronisch zieken een toenemende onbeantwoorde behoefte hebben aan eigen regie en flexibiliteit in hun zorg. De zorg moet dus anders worden ingedeeld. InstantZorg is een peer to peer platform waarmee een chronisch patiënt een op een zijn of haar zorgvraag stelt aan een getrainde ervaringsdeskundige. Hiermee worden makkelijke zorgvragen weggehouden uit het zorgsysteem, waardoor deze ontlast wordt. De eerste resultaten uit een pilot van de Nationale DenkTank voor patiënten met Diabates Mellitus Type 1 leveren bruikbare inzichten op. “Het directe contact en de flexibiliteit maakt dat dit een toegevoegde waarde is boven het ziekenhuis.” "Ik durf vragen te stellen die ik nooit op een forum of facebookgroep zou stellen.’’ Laten twee participanten van de InstantZorg pilot weten.

‘Uit staan’ met je smartphone in een PhoneForest boom
Alleen al de aanwezigheid van een telefoon leidt tot concentratieverlies. PhoneForest is een installatie die mensen helpt gezamenlijk afstand te nemen van digitale afleiding. Dit is urgent: Nederlanders hebben een verminderd vermogen tot di­gitale zelfcontrole. Zo blijkt dat 60% van de Nederlanders zijn schermtijd zou willen minderen, maar dat dit slechts in de helft van de gevallen lukt. De oplossing? Hang je telefoon in de boom! Dankzij PhoneForest staat de activiteit weer centraal: samen vergaderen, werken of dineren; menselijk contact wordt gestimuleerd.

Eindrapport ’Optimaal Digitaal’
Het rapport ‘Optimaal Digitaal’ wordt vandaag uitgereikt in het Compagnietheater te Amsterdam aan Marleen Stikker (Directeur de Waag), Madeleine de Cock Buning (Hoogleraar ICT-recht) en Maarten Schurink (Secretaris-Generaal Ministerie BZK). Dit in aanwezigheid van ruim 350 vertegenwoordigers vanuit de overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Naast bovengenoemde initiatieven werken de deelnemers aan nog zeven oplossingen voor een eerlijke, weerbare, gezonde en inclusieve digitale samenleving. Zo komt er een award voor de meest toegankelijke website voor mensen met een functiebeperking, is er een nieuwe richtlijn ontwikkeld die kinderen en ouders begeleidt bij het digitaal opgroeien en wordt de 1e rechtszaak in Europa aangespannen tegen apps die overmatig veel data verzamelen. Het complete eindrapport is te vinden op www.ndt19.nl.