VU start Multatuli-leerstoel voor Moderne Nederlandse Letterkunde

Vanaf 1 december 2019 start de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Multatuli-leerstoel voor moderne Nederlandse Letterkunde op initiatief van het Multatuligenootschap. VU-hoofddocent Moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel zal de Multatulileerstoel als hoogleraar bekleden. Met haar benoeming start ook een nieuwe minor De Schrijfacademie, bedoeld voor alle VU-studenten, waarin literatuur en creatief schrijven centraal staan.

30-11-2019 | 11:00

“Een hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde is binnen de faculteit Geesteswetenschappen onmisbaar”, aldus decaan en VU-hoogleraar Michel ter Hark. “Hierdoor krijgt de het vak Nederlands een nieuwe basis aan de VU en kan het vak zich verder ontwikkelen. Andere vakken kunnen ook in samenwerking met de leerstoel modules gaan ontwikkelen om hun vakgebied te versterken met de Nederlandse Letterkunde.”

Opdracht van de leerstoel

Jacqueline Bel gaat de moderne Nederlandse letteren de plaats geven die het vak aan een brede universiteit verdient. Naast Multatuli gerelateerd onderzoek worden ook colleges moderne Nederlandse literatuur gegeven in de master Nederlandse Letterkunde en in de nieuwe minor Schrijfacademie met aandacht voor diversiteit en voor levende auteurs die ook nu – vaak geïnspireerd door Multatuli – geëngageerde literatuur schrijven. 

De Multatulileerstoel wordt ingesteld aan de vooravond van de viering van het tweehonderdste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker, waarin de betekenis van Multatuli als grondlegger van de moderne Nederlandse letterkunde centraal zal staan, onder andere met de onthulling van het digitale monument ‘Multatuli Online’. Dit is de door Krijn ter Braak ontworpen geavanceerde website met alle werken van en over Multatuli, waar veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden uit voortkomen.   

Foto-Jaqcueline Bel

Over Jacqueline Bel

Jacqueline Bel is expert op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedschrijving en de (post)koloniale literatuur en publiceerde eerder een receptie-historisch onderzoek, Nederlandse literatuur in het fin de siècle. In de reeks standaardwerken van de Nederlandse Taalunie schreef zij Bloed en Rozen, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Samen met Thomas Vaessens bracht ze het aandeel van vrouwelijke auteurs in de moderne Nederlandse letteren in beeld in Schrijvende Vrouwen. 

Op dit moment onderzoekt Bel niet alleen Multatuli, en de (post)koloniale literatuur, maar ook de Joodse stadsroman in de Nederlandse letteren van de 20e eeuw. Daarnaast begeleidt zij promovendi en promotieonderzoek naar het leesgedrag van literatuur van middelbare schoolleerlingen. Bel is lid van de VU-commissie Vrije Schrijver, actief in de nascholing van leraren Nederlands en geeft colleges in het kader van het honours programme en HOVO