VU stijgt naar gedeelde eerste plaats in Nationale Studenten Enquête

Op woensdag 23 oktober zijn de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête 2019 (NSE 2019) bekendgemaakt. De VU gaat van een derde plaats in 2018 naar een gedeelde eerste plaats dit jaar bij de brede universiteiten. “Ik ben enorm trots op de toename in waardering van VU-studenten voor het werk van onze docenten en medewerkers,” aldus Rector Magnificus Vinod Subramaniam.

23-10-2019 | 8:29

De studententevredenheid nam op bijna alle fronten iets toe, VU-studenten gaven hun studie gemiddeld een 4.07 (van de 5) en de algemene sfeer op hun opleiding een 4.11. Verder zijn de scores voor wetenschappelijke vaardigheden, Informatievoorziening, loopbaanbegeleiding en internationalisering, gestegen ten opzichte van 2018.

Waardering voor studiebegeleiding en kwaliteitszorg
De waardering van VU-studenten voor de studiebegeleiding laat een flinke groei zien, vooral de toegenomen ondersteuning en begeleiding vanuit hun eigen opleiding stellen de studenten op prijs. Daarnaast wordt ook de kwaliteitszorg door de VU hoger gewaardeerd. Studenten aan de VU zijn positiever over wat er wordt gedaan met de uitkomsten van onderwijsevaluaties dan studenten aan andere brede universiteiten.

De studiefaciliteiten aan de VU worden relatief laag beoordeeld. De komende jaren wordt geld uit de studievoorschotmiddelen gebruikt om meer zelfstudie- en samenwerkplekken voor studenten te creëren.

Kwaliteit data NS
De uitslag van de NSE 2019 is later dan in eerdere jaren omdat er vanwege een gewijzigde opzet en nieuwe privacyregels onduidelijkheid bestond over de kwaliteit van de resultaten. Na onderzoek concludeerde Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de gecorrigeerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019 van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als vorige jaren. Het CBS heeft de bevindingen gepubliceerd in de Review Nationale Studenten Enquête 2019.

Bekijk hier de resultaten van de NSE 2019.