Comenius leadership fellow voor Chris van Klaveren

Beurs van 500.000 euro voor succesvolle studieplanning van studenten met studievertraging

11-06-2020 | 11:50

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft universitair hoofddocent onderzoeksmethoden Chris van Klaveren een Comenius Leadership Fellow-beurs van 500.000 euro toegekend. Van Klaveren ontvangt de beurs voor zijn onderzoek naar het maken van een succesvolle studieplanning van bachelor studenten die een vertraging hebben in hun tweede studiejaar.

Onderzoek ‘VU Plan for Success
Ongeveer 50% van alle bachelor studenten van de VU heeft aan het begin van hun tweede studiejaar een of meer vakken vertraging. In het algemeen schrijven zij zich niet alleen in voor de vakken die zij nog moeten inhalen uit het eerste studiejaar, maar ook voor alle vakken van het tweede jaar. Hierdoor is de werkdruk voor studenten die in het verleden minder hebben gepresteerd juist extra hoog. Ook leidt deze manier van plannen vaak tot nog meer studievertraging. Dit Comenius project wil deze situatie verbeteren.

De student aan het stuur
Naar aanleiding van een pilotproject van de KU Leuven zal de VU een instrument ontwikkelen voor studenten en studieadviseurs van de twee pilot faculteiten. Studenten die zich aanmelden krijgen de mogelijkheid om extra inzichten te verwerven in hun studieplanning en in de mate waarin deze planning realistisch is. Studenten ontvangen optimale arrangementen van cursussen (via een dashboard) en bespreken deze met de studieadviseur om vervolgens zelf een keuze te maken welk arrangement voor hen het beste is. In dit proces wordt rekening gehouden met de mate waarin studenten zich autonoom voelen in het kiezen voor een bepaald cursusarrangement.  Een belangrijk onderdeel van het project is dat juist de student de regie voert en daarmee (mede) verantwoordelijk is voor het welslagen van zijn of haar studie. Het onderzoek zal 2,5 jaar duren.

Veelbelovend
De NRO-beoordelingscommissie had veel waardering voor het innovatieve karakter van het voorstel, de mogelijkheden voor overige instellingen, de kwaliteit van het projectplan en het team, en voor de passie en ervaring van de aanvrager. Het project gaat direct van start en naar verwachting zullen de eerste studenten en studieadviseurs na de zomer kunnen deelnemen.

Comenius 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het budget voor deze beurs beschikbaar. Onderwijsprofessionals krijgen daarmee de kans om hun visie voor onderwijsvernieuwing binnen hun eigen instelling waar te maken. Van Klaveren is door de VU voorgedragen voor de Leadership Fellows en treedt toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De aanvraag is geschreven door Chris van Klaveren en Ilja Cornelisz van het Amsterdam Center for Learning Analytics, Mirella Kleijnen namens de School of Business and Economics, Kirsten Bijker namens de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, en Theo Bakker namens VU Analytics.