De VU is de meest duurzame universiteit van Nederland

De Vrije Universiteit Amsterdam is de meest duurzame universiteit van Nederland. Dit blijkt uit de SustainaBul 2020 van Studenten voor Morgen, een studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Elk jaar beoordelen zij 30 Nederlandse hoger onderwijsinstellingen op de thema’s duurzaamheid in onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. In de SustainaBul 2020 stijgt de VU acht plekken naar de tweede plaats met alleen de Hogeschool Van Hall Larenstein boven zich.

29-05-2020 | 15:00

Green Office
De beoordeling van hoger onderwijsinstellingen werd gedaan aan de hand van een vragenlijst door Studenten voor Morgen (SvM). Nadat de studenten van SvM eerst zelf, op basis van openbare informatie, de vragen hadden beantwoord mochten de deelnemers daarop reageren. De instellingen moesten bij hun reacties bewijsstukken leveren om de beantwoording te onderbouwen. De Green Office van de VU was nauw betrokken bij dit proces. Manager van de Green Office Rodrigo Zapata is daarom ook verhuld met het resultaat: “Dit jaar heeft de Green Office VU een speciale rol gespeeld in het proces. Wij organiseerden de Ranking Night waar we, onder streng toezicht van de SvM, documenten en bewijzen zochten om onze reactie te ondersteunen. Hierbij zijn we trouwens ook fantastisch geholpen door de Facultaire Campus Organisatie.”

Duurzame universiteit
De topnotering in de SustainaBul 2020 is dit jaar de tweede bevestiging dat de inzet op duurzaamheid door de VU wordt gezien. In de internationale Times Higher Education Impact Ranking 2020, die in april werd gepubliceerd, stond de VU op de tweede plaats van bijna 500 universiteiten die actie ondernemen tegen klimaatverandering. De hoge noteringen laten zien dat het lukt om de voorwaarden te creëren waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. De VU doet dat door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving en op de VU-campus. Duurzaamheid is daarnaast verwoven in het instellingsplan van de VU. 

Science for Sustainability
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en onderzoek van de VU. Vanuit het thema Science for Sustainability zoeken docenten, onderzoekers en studenten naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast is het doel om de VU-campus is 2035 volledig aardgasvrij te hebben in combinatie met 100% duurzaam opgewekte energie.

De SustainaBul werd dit jaar online uitgereikt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs.