Statement Racisme VU: Black Lives Matter

In de afgelopen weken is Nederland opnieuw wakker geroepen door luide stemmen van woede en verdriet over het onrecht dat racisme heet. Ze spreken over geweld dat mensen het leven kost. Ze gaan ook over verborgen machtsstructuren in onze maatschappij waardoor mensen worden achtergesteld en minder kansen krijgen zich te ontplooien of benadeeld worden door bijvoorbeeld etnisch profileren. Verdriet over gebroken levens en miskend talent, machteloze woede over goedpraters en wegkijkers. De golf van protesten vraagt om het debat dat veel te lang door veel te veel mensen uit de weg is gegaan en om concrete maatregelen.

12-06-2020 | 12:00

Gelijke kansen, gelijke rechten
Als Vrije Universiteit Amsterdam horen en verstaan we het protest, spreken we ons uit en kijken we ook zelf in de spiegel. Niet voor het eerst, want we hebben als VU een traditie van sterk en kritisch diversiteitsbeleid. Maar ook niet voor het laatst, want we beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. We erkennen de woede en het verdriet in onze wereld, stad en universiteit. We verbinden ons met de strijd voor een rechtvaardige wereld, met het streven om het onrecht van verleden en heden recht te zetten. We werken aan gelijke kansen en gelijke rechten.

Het gaat niet alleen over huidskleur, maar ook over gender, seksualiteit, cultuur, geloof en functiebeperkingen. Afgelopen maand beschreef het Diversity Office in haar [email protected]-rapport ervaringen van studenten met discriminatie en uitsluiting. We mogen op de VU niet wegkijken bij deze ervaringen en moeten daarom ook in onze eigen organisatie met docenten en studenten racisme en discriminatie bestrijden. Wij bouwen aan een wereld waarin verschil er gewoon mag zijn en waarin diversiteit een rijkdom is. Een wereld waarin afkomst, huidskleur en religie geen verschil maken voor hoe je wordt gezien en behandeld. Maar zolang verschil leidt tot onrecht, moeten we het blijven benoemen.
Statement Racism Vrije Universiteit Amsterdam (NL!)
De Vrije Universiteit Amsterdam luistert
Stemmen van woede en verdriet, uit de eigen gemeenschap en van daarbuiten, houden ons een spiegel voor. Ze dagen ons uit om ook naar ons eigen verleden te kijken, ons eigen handelen, onze eigen structuren en onze eigen vooroordelen en vanzelfsprekendheden. Ze nodigen ons uit om stil te staan bij de ongelijke kansen die ieder van ons heeft door de kleur van onze huid of de plaats van onze wieg. We nemen die uitdaging aan.

Wat doen we en wat gaan we doen?

  • De Vrije Universiteit Amsterdam zet het gesprek voort in ‘courageous conversations’ over ongemakkelijke vragen met soms pijnlijke antwoorden. In 3D, ons (virtuele) centrum voor debat, dialoog en diversiteit, organiseren we binnenkort in een ‘safe and brave space’ nieuwe courageous conversations voor studenten en medewerkers (volg het op https://3d.vu.nl).
  • De Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt haar verleden. We bouwen voort op projecten over het slavernijverleden, discriminatie, racisme en apartheid. We zetten in op het debat over hoe ook onze jonge universiteit verbonden is met onze koloniale geschiedenis.
  • De Vrije Universiteit Amsterdam analyseert de verborgen ongelijkheid in haar structuren. We kijken hoe we de kansenongelijkheid bij een academische loopbaan kunnen doorbreken zodat ons personeelsbestand een betere afspiegeling wordt van onze multiculturele studentenpopulatie. We onderzoeken hoe we kunnen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken kan voelen. We versterken studenten en (jonge) medewerkers om hun veelkleurige identiteiten met trots gestalte te geven als rolmodellen voor nieuwe generaties.
  • De Vrije Universiteit Amsterdam gaat nog kritischer kijken naar haar curricula en naar rolpatronen en internationale verhoudingen en strijden tegen de ongelijkwaardigheid die daar vaak nog in zit.

Praat met ons mee
Wat zijn jouw ervaringen, ideeën, oplossingen? We nodigen je uit om mee te doen. Misschien herken je de pijn en woede en heb je zelf geleden onder racisme en discriminatie of zie je vormen van structureel racisme die we moeten aanpakken. Misschien voel je je bevoorrecht en ben je solidair. Misschien vind je de protesten ongemakkelijk maar wil je ze wel leren begrijpen. Als VU-gemeenschap willen we wegen vinden naar elkaar en naar een toekomst waarin ieder thuis is en zich kan ontplooien. We nodigen iedereen uit om mee te denken en zich uit te spreken en ideeën te delen hoe wij, als Vrije Universiteit Amsterdam, stappen kunnen zetten in de strijd tegen racisme en voor een rechtvaardige samenleving. We horen ook graag van je hoe we dit gesprek op een voor jou veilige manier kunnen voeren.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze activiteiten? Geef dan je mailadres door via deze link.

Heb je ideeën voor activiteiten en initiatieven of wil je iets anders kwijt? Stuur dan een mailtje naar ons Diversity Office, [email protected].

Heb je ervaringen met discriminatie en racisme? Meld dat dan bij een van onze vertrouwenspersonen. Klik hier voor devertrouwenspersoon voor studenten. Klik hier voor de vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Wil je meer weten over de achtergronden van de strijd tegen racisme?

Samen zetten we ons in voor een gemeenschap die niet uitsluit maar verbindt. 

Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur
Vinod Subramaniam, rector magnificus en lid van College van Bestuur
Marcel Nollen, lid College van Bestuur
Ruard Ganzevoort, Chief Diversity Officer en decaan Faculteit Religie en Theologie
Frank Abbas, decaan Faculteit Tandheelkunde / ACTA
Hemme Battjes, decaan Faculteit Rechten
Susan Legêne, decaan Faculteit Geesteswetenschappen
Karen van Oudenhoven - van der Zee, decaan Faculteit Sociale Wetenschappen
Chris Polman, decaan Faculteit Geneeskunde
Guus Schreiber, decaan Faculteit Betawetenschappen
Maurits van Tulder, decaan Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Arjen van Witteloostuin, decaan School of Business and Economics