VR in de strijd tegen plasticsoep

Kun je met behulp van virtual reality (VR) duurzaam gedrag stimuleren? Wetenschappers van de Vrije Universiteit Tilo Hartmann en Guido van Koningsbruggen gaan dit onderzoeken. Onlangs kreeg hun onderzoek ‘Diving into Sustainability’ financiering vanuit de NWO.

02-01-2020 | 13:10

Jaarlijks belandt er meer dan acht miljoen ton plastic afval in zee met desastreuze gevolgen. Het terugbrengen van de hoeveelheid plastic afval en het schoonmaken van de oceanen staat dan ook hoog op de agenda. Het onderzoek ‘Diving into Sustainability’ hoopt meer bewustwording voor de problematiek te creëren door met behulp van virtual reality een leerplatform op te zetten om duurzaam gedrag te bevorderen. De onderzoekers willen dit doen door middel van een virtual reality applicatie waar de gebruiker in een interactief verhaal wordt geconfronteerd met de problematiek. Eerst ervaart hij of zij de schoonheid van de oceaan. Vervolgens duikt de gebruiker de oceaan in waar hij of zij het probleem van de plasticsoep ziet en ervaart, en daarnaast ook enkele belangrijke feiten leert. De virtuele ervaring eindigt met de mogelijkheid te helpen bij het opruimen van de oceaan. “Door de gebruikers te laten ervaren dat ze iets tegendeze vorm van vervuiling kunnen doen, vergroot je de impact van de ervaring en daarmee het bewustzijn rondom deze problematiek”, benadrukt Hartmann.

Hartmann ziet in de toepassing van VR ook een belangrijk hulpmiddel bij bewustwording van andere grote vraagstukken zoals klimaatverandering. “Ik denk dat VR een veelbelovende nieuwe technologie is die nu klaar is om voor verschillende doeleinden te worden ingezet voor een groot publiek. VR leidt tot ‘aha’-momenten onder gebruikers, omdat het een grote aantrekkingskracht heeft. Zo heeft VR de bijzondere eigenschap dat mensen zich aanwezig voelen, alsof ze zich echt bevinden op de getoonde locatie. Met behulp van VR kun je mensen naar plekken brengen en hen confronteren met problemen die ze normaal niet zelf zouden zien of waarnemen. Dit is belangrijk in een wereld waarin veel urgente problemen ver weg of complex voelen.”

‘Diving in Sustainalbility’is een onderdeel van het VU-initiatief ‘A Broader Mind’ waar studenten de kans krijgen om tijdens hun studie te werken aan duurzaamheid. Het project loopt van januari 2020 tot januari 2021.