Oudere migranten vaak trots op wat zij in Nederland hebben bereikt

Veel Turkse en Marokkaanse ouderen zijn trots op hun opgebouwde leven in Nederland. Dat concludeert wetenschapper Silvia Klokgieters in haar proefschrift ‘Ageing in a migration context, Resilience in Turkish and Moroccan immigrants’

08-01-2020 | 14:04

Klokgieters onderzocht met levensloopinterviews en studie Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hoe deze doelgroep omging met tegenslagen gedurende hun leven in Nederland. De gegevens uit LASA-, een gezamenlijke inspanning van de VU en Amsterdam UMC naar ouder worden in Nederland- vormden de basis voor de resultaten van haar proefschrift. Ze promoveert op 9 januari 2020.

Veerkracht
Ouderen met een migratieachtergrond hebben tijdens hun leven vaak te maken gehad met moeilijke omstandigheden, zoals lichamelijk zware arbeid en taalbarrières. Deze groep kampt dan ook met meer gezondheidsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Toch zijn velen erg tevreden met het feit dat zij in staat waren een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Klokgieters gebruikt de term ‘veerkracht’ om de uitkomsten op het gebied van gezondheid en welbevinden bij Turkse en Marokkaanse ouderen in kaart brengen. Veerkracht omschrijft zij als ‘oud worden met een relatief goede fysieke en mentale gezondheid, ondanks de risico’s die migratie en veroudering met zich meebrengen’. 

Gevoel voor humor
De wetenschapper focust zich op zogenoemde ‘hulpbronnen’ die Turkse en Marokkaanse migranten gebruikten om met tegenslagen om te gaan. Een aantal belangrijke zijn onder andere: opleiding in het land van herkomst, twee inkomens, sterke sociale netwerken, financiële investeringen en gevoel voor humor. Klokgieters: “Zo vertelde een geïnterviewde dat hij een woordgrap maakte tegen een vrouw die zich beledigend opstelde. Op haar vraag: ‘Hoe lang ben jij in Nederland?’ antwoordde hij expres: ‘1 meter 80’. Toen was het gesprek afgelopen.” Silvia Klokgieters stelt dat het voor de veerkracht van migranten belangrijk is om beschikking te hebben over een combinatie van deze hulpbronnen. Klokgieters: “Ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan een completer beeld van veroudering bij mensen met een migratieachtergrond.”

Over het onderzoek
In 2013-2014 werden 476 Turkse en Marokkaanse migranten in de leeftijd 55-64 geïnterviewd. Hun gegevens werden vergeleken met die van 1.023 niet-gemigreerde Nederlandse 55-64-jarigen. Verder werd bij 23 LASA-deelnemers tussen de 60 en 69 jaar een levensloopinterview afgenomen in samenwerking met onderzoeksassistenten die het Turks of Marokkaans-Arabisch beheersten. 


Proefschrift Silvia