VU-onderzoeksgroep SENSA (Social Educational Neuroscience Amsterdam) wint Ammodo Science Award van 1,2 miljoen euro

De winnaars van de Ammodo Science Award for groundbreaking research zijn bekend. Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen.

11-02-2020 | 9:36

Winnaars van deze eerste editie zijn de onderzoeksgroep Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het onderzoek Guardians and Caretakers of the Genome van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Zij ontvangen ieder een geldprijs van 1,2 miljoen euro die gebruikt mag worden om nieuw onderzoeksterrein te verkennen.

Baanbrekende resultaten zijn doorgaans een product van goed teamwork. En toch blijven veel gezichten onzichtbaar, omdat het huidige prijzenlandschap vaak vooral is gericht op individuen en boegbeelden. Ammodo wil daar verandering in brengen en initieert daarom de eerste wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Juliette de Wijkerslooth, directeur Ammodo: “Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wil Ammodo onderzoek stimuleren dat internationaal erkend, in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De twee winnende onderzoeksgroepen zijn hier een mooi voorbeeld van. We kijken er dan ook naar uit om betrokken te zijn bij hun baanbrekende onderzoek.”

Social Sciences
Het Amsterdamse team SENSA is winnaar in het domein Social Sciences. Zij houden zich bezig met een actueel vraagstuk, namelijk hoe je sociale cohesie bevordert en behoudt in een samenleving waar individualisme en discriminatie alleen maar lijken toe te nemen. Om hierachter te komen bestuderen ze onder meer wat er in de hersenen van kinderen en adolescenten gebeurt tijdens allerlei veelal onbewuste, sociale interacties. Baanbrekend hieraan zijn onder meer de innovatieve methodes die dit team gebruikt om die processen te vangen: zo ontwikkelen ze nieuwe experimenten en maken ze gebruik van draagbare EEG-apparaten waardoor hun onderzoeksdata ook buiten het lab, zoals in het klaslokaal, kan worden verzameld. Een ultiem doel waar ze komende jaren aan werken, is het mogelijk maken van het bijsturen van kinderen op een optimaal moment in hun sociale ontwikkeling. Zodat ze van jongs af aan en vrijwel automatisch, iedereen, van vriend tot buitenstaander, positief tegemoet treden. VU-hoogleraar Neuropsychologie Lydia Krabbendam “Ons team combineert onderzoek naar hersenen en gedrag in én buiten het lab. Dankzij de Ammodo Science Award kunnen we als team de ontwikkeling van sociaal gedrag onderzoeken in de echte wereld - en mogelijk bijdragen aan een nóg socialere generatie.”

Nominaties
Alle rectoren van de veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten zijn gevraagd een nominatie in te dienen. VU-hoogleraar Vinod Subramaniam en rector van de VU: “De Ammodo Science Award for groundbreaking research komt precies op het goede moment en is een teken van waardering voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Het is een boost voor een jongere generatie onderzoekers die op een cruciaal moment in hun carrière zit. Daarbij is het SENSA-onderzoek tijd- en kostenintensief en kunnen dankzij de prijs de nodige extra onderzoekers worden aangenomen.” Hoogleraar Rutger Engels en rector van de Erasmus Universiteit: “Als Erasmus Universiteit zijn we verguld dat deze eerste Ammodo Science Award is toegekend aan een boegbeeld van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. De onderzoeksgroep heeft, onder andere vanwege het fundamentele karakter van het onderzoek, te maken met financiën die onder druk staan. Deze Award biedt daarom een unieke kans om een nieuwe onderzoeksrichting te verkennen.”

Meer informatie over de winnaars en hun onderzoek is te vinden op: www.ammodo-science-award.org/groundbreaking/winnaars.

Over de Ammodo Science Awards
Naast deze nieuwe Award reikt Ammodo sinds 2015 tweejaarlijks de Ammodo Science Award for fundamental research uit die bedoeld is voor excellente wetenschappers die zich in hun mid-career bevinden. Met de Ammodo Science Award for fundamental research biedt Ammodo hen de ruimte fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen. Vanaf dit jaar wordt de Ammodo Science Award for groundbreaking research daaraan toegevoegd en wordt er dus ieder jaar een Ammodo Science Award toegekend: in de even jaren de Ammodo Science Award for groundbreaking research en in de oneven jaren de Ammodo Science Award for fundamental research.

Over Ammodo
Ammodo ondersteunt kunst en wetenschap. Samen met gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Door excellente kunstenaars en wetenschappers ruimte voor verdieping te bieden en een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van hun werk, stimuleert Ammodo de ontwikkeling van kunst en wetenschap.


Foto (Iris Duvekot): De onderzoeksgroep SENSA Iris V.l.n.r.: TuongVan Vu, Nikkie Lee, Barbara Braams, Jellie Sierksma, Tieme Janssen, Paul van Lange, Mariët van Buuren, Lydia Krabbendam en Nienke van Atteveldt