Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op woensdag 18 november: bericht n.a.v. persconferentie over studeren en werken tot het einde van het jaar.

18-11-2020 | 10:52

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUnet.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken.

-------------    

UPDATE: WOENSDAG 18 NOVEMBER - 11.00 UUR 

De aanpassing van de coronamaatregelen die de Rijksoverheid gisteren heeft aangekondigd, hebben geen invloed op het hoger onderwijs en eerder genomen besluiten:
 • De geplande onderwijsactiviteiten gaan door
 • Thuiswerken en thuis studeren blijft de norm, tenzij het niet anders kan. Kijk voor tips voor thuiswerken op vu.nl/thuiswerken en voor thuis studeren op vu.nl/thuisstuderen. Kom je voor een toegestane activiteit naar de VU, houd je dan aan de afgesproken richtlijnen voor werken en studeren op de campus 
 • Voor bijeenkomsten en evenementen geldt tot eind 2020: 
  • Alle promoties vinden online plaats 
  • Oraties worden online gegeven en afscheidsredes worden uitgesteld 
  • Er vinden geen fysieke diploma-uitreikingen plaats

-------------

UPDATE: DONDERDAG 12 NOVEMBER - 16.00 UUR

Tweede semester: onderwijs op de campus en online
Het onderwijs van de VU wordt in het tweede semester op de huidige manier voortgezet: een combinatie van op de campus en online onderwijs.

Vanzelfsprekend willen we graag meer fysiek onderwijs geven, tegelijkertijd staat veiligheid voorop en is te voorzien dat de beschikbare ruimte op de campus beperkt blijft door de coronamaatregelen. Dit betekent dat we, zolang de situatie het toelaat, ruimte op de campus maken voor kleinschalig onderwijs, studeren en studentbegeleiding en dat veel van het onderwijs online wordt gegeven.

Voor het afnemen van toetsen geldt ook dat we ervoor willen zorgen dat deze in het tweede semester door kunnen gaan en studievertraging voorkomen wordt, ook als de maatregelen aangescherpt worden. Daarom blijven we verschillende mogelijkheden voor toetsing inzetten, waaronder online proctoring.

Bindend Studieadvies
In het afgelopen studiejaar is het Bindend Studieadvies (BSA) uitgesteld. Zo kregen de eerstejaars studenten extra ruimte om het minimumaantal studiepunten te behalen. Alle universiteiten houden data bij over de voortgang van studenten in de opleidingen, zo ook de VU. Uit die data zien we dat er afgelopen jaar beperkt studievertraging is ontstaan. Op basis van deze onderzoeksgegevens verwachten we ook in het huidige studiejaar weinig studievertraging, omdat het onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden: online of op de campus. Daarom wordt dit jaar bij de VU, evenals bij de andere universiteiten in Nederland, de gebruikelijke BSA-regeling aangehouden en zal er van uitstel geen sprake zijn.

Wel blijven we het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Als het noodzakelijk is, kan een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding. Als een opleiding dit besluit, stellen we studenten hier vóór 1 februari 2021 van op de hoogte. Daarnaast blijft het binnen de bestaande regelingen mogelijk om uitstel te verlenen aan individuele gevallen als studenten onevenredig in de knel komen.

------------- 

UPDATE: WOENSDAG 4 NOVEMBER - 15:30 UUR 

Het aantal besmettingen in Nederland en in de regio Amsterdam neemt af. Dat is goed nieuws en mede te danken aan iedereen die zich aan de regels houdt om het coronavirus in te dammen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Toch heeft het kabinet gisteravond tijdens een persconferentie wederom een aantal strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen sterker zal afnemen dan nu het geval is. Wat betekenen deze strengere maategelen voor de VU?

Geplande onderwijsactiviteiten gaan door
De door het kabinet genomen maatregelen hebben geen invloed op het hoger onderwijs. De geplande onderwijsactiviteiten op de campus gaan door en voor deze activiteiten hebben studenten geen reisbeperkingen om naar de campus te komen.

Voor studeren op de campus blijft de oproep aan studenten: kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook thuis en kom je niet naar de VU. Kijk op vu.nl/thuisstuderen voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Bijeenkomsten en evenementen
Na de persconferentie van 13 oktober zijn bijeenkomsten zoals promoties en diplomering voor vier weken uitgesteld. Deze maatregelen worden verlengd tot eind 2020. Dat betekent het volgende:

 • Alle promoties vinden online plaats. De Pedel neemt hierover contact op met de betrokkenen
 • Oraties worden online gegeven en afscheidsredes worden uitgesteld
 • Tot eind 2020 zijn er geen fysieke diploma-uitreikingen

Werken op de campus
Tijdens de persconferentie is er nog nadrukkelijker gewezen op het terugdringen van het aantal reisbewegingen. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Indien je toch naar de VU komt, verwittig je dan van de basis- en campusregels en neem je medewerkers- of studentenpas mee. Daar kan om gevraagd worden bij binnenkomst. Houd er ook rekening mee dat je in de gebouwen een mondkapje moet dragen en te allen tijde anderhalve meter afstand moet houden.

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer en Coronamelder 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351. Daarnaast heeft het Rijk een app geïntroduceerd die je waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona: de CoronaMelder.

GGD informatie voor studenten
De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.