Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op dinsdag 29 september: update naar aanleiding van de persconferentie van de Rijksoverheid op 28 september en de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd.

29-09-2020 | 18:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUnet.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken.

-------------

UPDATE: DINSDAG 29 SEPTEMBER - 18.00 UUR 

De Rijksoverheid heeft gisteren nieuwe maatregelen afgekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan vandaag om 18:00 uur in en zijn in elk geval de komende drie weken van kracht. Wat betekent dit voor de VU?

De maatregelen betreffen niet specifiek de onderwijssector en het geplande onderwijs op de campus kan dus doorgaan. Wel doet de VU een dringende oproep om thuis te studeren en te werken, tenzij het écht niet anders kan.

Onderwijs op de VU
Het geplande onderwijs op de campus kan doorgaan en docenten en studenten mogen naar de VU reizen om onderwijs te volgen en te geven. Docenten kunnen daarbij gebruik blijven maken van de beschikbare faciliteiten voor online onderwijs. Voor de organisatie van ons onderwijs geldt de 1,5 meter afstandsregel, niet de maximum groepsgrootte van 30 personen. Indien door omstandigheden het gepland onderwijs op de campus toch online gegeven moet worden, worden studenten hierover geïnformeerd via Canvas. Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden.

Onderzoek op de VU
Onderzoek dat niet vanuit huis kan worden gedaan, kan op de campus worden uitgevoerd aan de hand van de opgestelde onderzoeksprotocollen. Ook voor onderzoek blijft thuiswerken de norm en vragen we om je aanwezigheid op de campus tot een minimum te beperken. Onderzoekers overleggen met hun leidinggevende over het uitvoeren van hun onderzoek op de campus.

Thuis studeren blijft de norm 
Op de VU blijft er een beperkt aantal studieplekken beschikbaar voor studenten die écht niet thuis kunnen studeren. Kom je studeren op de campus, houd je dan aan de afgesproken basisregels. Kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook en kom je niet naar de VU. Kijk op vu.nl/thuisstuderen voor tips om thuis te studeren.

Thuiswerken blijft de norm 
Er zijn de afgelopen tijd meer mogelijkheden gekomen om op de campus te werken, maar in deze fase van de coronacrisis doen we nu een dringende oproep om thuis te werken, tenzij dat niet anders kan. Alleen voor locatiegebonden werk, zoals het geven en ondersteunen van onderwijs en het doen van noodzakelijk onderzoek, mag je naar de campus komen. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen nog steeds naar de campus komen. Kom je naar de campus, houd je dan aan de afgesproken basisregels. Overleg met je leidinggevende of je aanwezigheid noodzakelijk is. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips om thuis te werken.

Academische bijeenkomsten op de VU
Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband georganiseerd worden, met een maximum van 30 bezoekers. Helaas kunnen de gebruikelijke recepties na afloop op de VU niet doorgaan. Voor overige bijeenkomsten en evenementen wordt in eerste instantie gekeken of deze uitgesteld kunnen worden of in andere vorm doorgang kunnen vinden.

Mondkapje
Amsterdam is het thuis van de VU en daarmee hebben we ook te maken met regionale coronamaatregelen. Aanvullend op de landelijke maatregelen, heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gisteren het advies gegeven om in publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Als universiteit vallen we hier vooralsnog niet onder. Het staat iedereen vrij om zelf een keuze te maken wat betreft het dragen van een mondkapje op de VU en we respecteren elkaars keuze hierin.

De nieuwe maatregelen zijn niet leuk, maar nodig om erger te voorkomen. We moeten ons samen blijven inspannen om het virus onder controle te krijgen. Blijf je houden aan de basisregels en de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd.

Ons streven is om morgen alle veelgestelde vragen geactualiseerd te hebben n.a.v. de nieuwe maatregelen.

------------- 

UPDATE: WOENSDAG 23 SEPTEMBER - 13.30 UUR
 
De nieuwe maatregelen die afgelopen vrijdag zijn aangekondigd door de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam hebben in principe geen gevolgen voor het onderwijs en onderzoek op de campus. De maatregel van een beperking van 50 personen en een meldplicht voor evenementen hebben ook geen gevolgen voor academische plechtigheden op de campus.
 
Blijf je aan de regels houden
De nieuwe maatregelen zijn een gevolg van een grote stijging in het aantal coronavirusbesmettingen in Nederland. De VU wil daarom nogmaals benadrukken dat het heel belangrijk is dat studenten en medewerkers zich aan de basisregels blijven houden, zowel privé als op de campus. Gebeurt dat niet, dan kan het zomaar gebeuren dat door nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid er weer volledig over moet worden gestapt op online onderwijs en dat locatiegebonden onderzoek moet worden stilgelegd. Dat zou een flinke stap terug zijn. Het is daarom belangrijk om je ook nog eens te verdiepen de richtlijnen die we op de VU aanhouden voor werken en studeren op onze campus. En kijk op de site van de GGD wat je moet doen als iemand in je omgeving besmet is geraakt.

-------------

UPDATE: VRIJDAG 7 AUGUSTUS - 15.30 UUR

Extra coronamaatregelen voor introductiedagen 

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus loopt de afgelopen weken op. Om ervoor te zorgen dat het virus zich minder snel kan verspreiden, heeft het Kabinet gisteravond onderwijsinstellingen opgeroepen om introductiebijeenkomsten zoveel mogelijk online te organiseren en noodzakelijke fysieke activiteiten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen.

VU Introductiedagen: online en in kleine groepjes
Het centrale programma van de VU Introductiedagen was al online gepland en zal gewoon doorgaan. Opleidingen en studieverenigingen organiseren daarnaast op de campus, langs de lat van de eerdere corona-versoepelingen, informatieve bijeenkomsten in kleine groepen voor nieuwe studenten. We hebben er vertrouwen in dat we de VU Introductiedagen, in deze vorm, op een veilige en verantwoorde manier – in samenspraak met de Amsterdamse Veiligheidsregio - door kunnen laten gaan.

Dringende oproep
De VU Introductiedagen kunnen alleen goed en veilig verlopen als iedereen zich altijd aan de basisregels blijft houden. We doen een dringend beroep op iedereen om zich verantwoordelijk te gedragen, ook tijdens de introductiedagen. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan fysieke activiteiten op de campus als je klachten hebt. Blijf thuis en maak een afspraak voor een test. Blijf ook thuis als je vanwege een reis in thuisquarantaine moet. Na de thuisquarantaine ben je weer welkom op de VU. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Op de webpagina van de VU Introductiedagen is meer informatie te vinden over de introductieperiode en de introductieactiviteiten van de opleidingen. Eventuele aanpassingen in het programma worden hier en via de VU Introduction Days App gepubliceerd.  

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.