Grote Europese onderzoekssubsidie voor onderzoek naar geestelijke gezondheid tijdens COVID-19-pandemie

VU-psycholoog Marit Sijbrandij en haar onderzoeksteam ontvangen ruim zes miljoen euro van de Europese Unie voor het onderzoek 'Improving the Preparedness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic'.

27-08-2020 | 13:35

Het RESPOND-project is een van de vier projecten die door de EU zijn geselecteerd om de lange termijn gedragseffecten en gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie te onderzoeken. In het project werken veertien partners uit Frankrijk, Italië, Spanje, België, Duitsland, Zweden en Australië samen met de WHO, waarbij de Vrije Universiteit Amsterdam in de lead is. Behalve Sijbrandij zijn ook de hoogleraren klinische psychologie Pim Cuijpers en Annemieke van Straten betrokken, en hoogleraar Psychiatrie Brenda Penninx van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Het team gaat de komende drie jaar de effecten van de lockdown maatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie op het welzijn en de psychische gezondheid van individuele burgers onderzoeken. Zij analyseren een groot aantal internationale longitudinale cohortstudies, evenals de gezondheidsregisters van de overheden in Zweden, Noord Italië en Noord Spanje. Ook onderzoeken zij in welke mate het al dan niet opvolgen van de lockdown maatregelen samenhangt met specifieke kenmerken van individuen en psychische klachten.

Daarnaast worden de effecten onderzocht van nieuwe kortdurende programma’s waarmee psychische klachten zoals angst en depressie bij mensen tijdens de COVID-19 crisis kunnen worden verminderd. Het team legt de focus op kwetsbare groepen, zoals zorgverleners, maar ook jongeren, ouderen, mensen die hun baan zijn verloren, en mensen in precaire omstandigheden zoals migranten. Om stressklachten te verminderen worden digitale tools ingezet, en mensen die aanvullende ondersteuning nodig hebben kunnen gebruikmaken van individuele interventies die ook op afstand via ‘teleconferencing’ kunnen worden aangeboden, als de lockdownmaatregelen fysieke gesprekken onmogelijk maken. Het project start in januari 2021, en de eerst resultaten worden zes maanden daarna verwacht.

Marit Sijbrandij is universitair hoofddocent klinische psychologie, en directeur van het World Health Organization (WHO) Collaborating Center for Research and Dissemination of Psychological Interventions. Zij is hoofd van de Global and Cross-cultural Mental Health onderzoeksgroep bij de VU, afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie.