Ondertekening akkoord voor inclusief en divers onderwijs

Het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs wordt ondertekend tijdens WeMakeThe.City 2020

19-09-2020 | 11:27

21 september ondertekent het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam met nog vijf Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen een akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De instellingen zetten zich gezamenlijk in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeren zij zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen. Deze doelen benadrukken het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen wordt nagestreefd.

Krachten bundelen
Het is de eerste keer dat Amsterdamse HBO- en WO-instellingen zich op deze manier verenigen. Het akkoord is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de verschillende instellingen en externe partijen, waaronder Pakhuis de Zwijger en het UAF. Er is gekeken naar de beste manier om de krachten te bundelen, kennis, expertise en ervaringen te delen en een gezamenlijke commitment uit te dragen. Door het ondertekenen van het akkoord nemen de instellingen verantwoordelijkheid en bevestigen ze in gesprek te blijven gaan over het opstellen, naleven en relevant houden van de doelen met hun studenten, docenten en andere medewerkers.

De instellingen hopen een voorbeeld te zijn voor kennisinstellingen en andere organisaties in de rest van Nederland. De voortgang van het halen van de doelen gesteld in het akkoord wordt onder andere in een jaarlijks terugkerend evenement gezamenlijk geëvalueerd. Door periodiek bijeenkomen van de verschillende Diversity Offices, zullen initiatieven en handelingsperspectieven worden uitgewisseld om zo beter geïmplementeerd te worden. 

Livestream
De ondertekening vindt plaats van 17:00-18:00 en is onderdeel van WeMakeThe.City 2020, een online programma dat wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger. Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen meekijken via een live verbinding. Het programma en de livestream zijn te vinden op dezwijger.nl/programma/reset-education.

Betrokken instellingen
Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Kernpartners: WeMakeThe.City, Pakhuis de Zwijger, UAF, Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid Mediapartners: Omroep Salto, AT5.

Afbeelding: Miguel Hendriques via Unsplash