1000 m2 groen dak op Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Op het dak van het VU Hoofdgebouw is een blauw-groen onderzoeksdak aangelegd. Er zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, vijvers gemaakt voor vogels en een wilde bijenkolonie heeft er een huis gevonden. Wetenschappers van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) gebruiken het polderdak ook voor onderwijs en onderzoek. Denk aan onderzoek naar verandering in luchttemperatuur, luchtvochtigheid, waterbalans en isolerende werking. Op deze manier draagt onderwijs en onderzoek bij aan het vergroten van de kennis over groene daken in Amsterdam.

15-10-2020 | 17:48

De Campus als living lab
De VU Campus is op meerdere punten een ‘living lab’ waar studenten en wetenschappers onderzoeken doen naar duurzaamheidsvraagstukken. Zo maken studenten Hydrologie gebruik van meetinstrumenten om de effecten van het dak op het lokale klimaat en op de piekafvoer te bestuderen. Deze informatie wordt gebruikt om te modelleren wat de effecten zijn als de hele Zuidas blauwgroene daken heeft. Vanuit de ecologie opleiding wordt de ontwikkeling van planten bestudeerd en de dieren die op het dak te vinden zijn, en op welke wijze het dak als stapsteen functioneert in een groter ecosysteem. Studenten Environment and Resource Management onderzoeken de waardering van campusbezoekers van de ecosysteemdiensen die groene daken leveren. Deze informatie vormt een waardevolle bijdrage aan kennisontwikkeling rondom deze daken. Vanuit Environmental Humanities wordt het huidige gebruik van regenwater voor groene daken in historisch perspectief gezet, door inzichtelijk te maken waar en hoe vroeger regenwater in Amsterdam gebruikt werd voordat leidingwater beschikbaar kwam in 1853.

Willem Verduyn, Manager Realisatiemanagement – Vastgoedbeheer VU: “Dit past goed binnen de focus van de VU op Science for Sustainability, en bij de wens om onderwijs en onderzoek vanuit een multidisciplinaire benadering bij elkaar te brengen. Wij hechten in het onderwijs veel waarde aan Community Service Learning. Hierbij zet de student zijn of haar academische kennis en vaardigheden in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners. We doen met en op dit dak kennis op die elders in Amsterdam en Nederland gebruikt kan worden.

Duurzame Campus
Het groene dak levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de campus. Het gaat ons om een gezonde en duurzame verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen. Met de vernieuwing van het campusplein is de ambitie om 20 tot 30% meer groenvoorzieningen op het campusplein te realiseren. Dit gebeurt door het planten van volwassen bomen en verschillende bij- en vogelvriendelijke struiken en plantensoorten, die van nature in dit gebied groeiden. Het water wordt slim beheerd, door water vasthouden om tekorten te voorkomen tijdens vaker optredende droge perioden, en daarnaast vroegtijdig af te voeren voordat hevige regenbuien wateroverlast geven. In de toekomst is de VU in haar energievoorziening volledig aardgasvrij, in combinatie met 100% duurzaam opgewekte energie. Door bijvoorbeeld warmtekoude opslag. Bijna alle gebouwen op de VU Campus hebben een duurzaamheidscertificaat. Bekijk hier de film over de onderzoeksdaktuin.

Foto: Too van Velzen