Ad Valvas publiceert ervaringen ongewenst gedrag bij psychologie

De universiteitskrant heeft de ervaringen gedeeld met het faculteitsbestuur en het College van Bestuur.

16-11-2020 | 7:45

Ad Valvas publiceert vandaag een artikel waarin een aantal (oud) medewerkers hun verhaal doen over ervaren ongewenst gedrag binnen een afdeling van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB). De universiteitskrant heeft de ervaringen gedeeld met het faculteitsbestuur en het College van Bestuur. Omdat het merendeel van de ervaringen bij de besturen nog niet bekend was, is besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Decaan Maurits van Tulder: “Ik ben geschrokken van de ervaringen die Ad Valvas met mij heeft gedeeld, mede doordat een deel van deze signalen mij niet eerder heeft bereikt. Het heeft mijn hoogste prioriteit om een prettige en veilige werkomgeving te creëren waar mensen hun werk optimaal, samen met anderen kunnen doen. Daarom heb ik direct besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen. De komende tijd zullen we de onderzoekers alle ruimte geven om met de klagers en beklaagden in gesprek te gaan. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen we de maatregelen nemen die nodig zijn.”

Ongewenst gedrag melden
Ervaar je ongewenst gedrag? Probeer dit zo snel mogelijk met de persoon in kwestie te bespreken. Wanneer je dat niet veilig genoeg vindt of het heeft geen effect, dan kun je terecht bij je (naast hoger) leidinggevende, P&O-adviseur of de bedrijfsarts. Als andere collega’s hetzelfde ongewenste gedrag ervaren of hebben waargenomen, kun je het misschien samen aan de kaak stellen. Kom je er met je eigen netwerk van collega’s of leidinggevende(n) niet uit, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Er zijn centrale en decentrale vertrouwenspersonen binnen iedere faculteit of dienst.
Lees meer over het melden van ongewenst gedrag.