Beperkte studievertraging bij VU-studenten door coronacrisis

Uit een onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat ondanks de grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis de studievertraging onder VU studenten beperkt is gebleven.

13-10-2020 | 17:34

Vanwege de signalen dat studenten door een gebrek aan motivatie minder tijd aan hun studie besteden en excellente studenten vreesden dat ze lagere cijfers zouden halen, is de VU in een vroeg stadium van de coronacrisis begonnen met het analyseren van de invloed op de studieresultaten van VU studenten.

Effecten coronamaatregelen op het aantal behaalde studiepunten
Na een tijdelijke dip in het aantal behaalde studiepunten in maart, ligt het gemiddeld aantal behaalde studiepunten aan het eind van het academisch jaar nagenoeg gelijk met het meerjarig gemiddelde voor bachelorstudenten en 1 EC boven het meerjarig gemiddelde voor masterstudenten (Figuur 1). Bij opleidingen waarin veel praktische vaardigheden worden getoetst, met name Geneeskunde en Tandheelkunde, is wel sprake van een lager aantal behaalde studiepunten (Figuur 2). Dit is te verklaren door het feit dat er geen of zeer beperkte alternatieven waren voor het practicum- en vaardighedenonderwijs op de campus tot 1 juni. VU-breed is de groep studenten die dit jaar 60 EC heeft behaald iets groter dan voorgaande jaren (Figuur 3).

Inzet om studievertraging te voorkomen
De VU heeft er volledig op ingezet om zoveel mogelijk studievertraging bij studenten te voorkomen door waar mogelijk het onderwijs online of op een alternatieve manier aan te bieden. Docenten zijn hiervoor extra ondersteund door inzet van aanvullend personeel en trainingsmateriaal. Er is tevens heel hard gewerkt om toetsen om te zetten naar andere vormen, zoals papers of als het niet anders kon met online toezicht via procotoring. Ook heeft de VU extra studentbegeleiders aangesteld om studenten in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.

De VU blijft effecten van de coronamaatregelen monitoren
Door de maatregelen van afgelopen periode studeren er nieuwe groepen studenten bij de VU: alle vwo’ers die bij doorgang van het centraal eindexamen wellicht niet geslaagd waren, tweedejaars studenten die hun BSA niet zouden hebben behaald en studenten die via de zachte knip zonder afgeronde vooropleiding aan een vervolgopleiding starten. De VU zal ook het komende jaar de studievoortgang blijven volgen zodat de ondersteuning van studenten hierop zo goed mogelijk kan worden toegesneden. Daarnaast zal de VU nader onderzoek doen naar mogelijke effecten van online onderwijs.