Team science voor baanbrekend fundamenteel onderzoek krijgt een impuls van 12,5 miljoen euro

Een team van 4 aanvragers waaronder VU-hoogleraar Biologische psychologie Dorret Boomsma krijgt 750 duizend euro voor onderzoek naar genen en gedrag als biologische basis voor een lang en gezond leven.

10-06-2021 | 12:51

16 onderzoeksteams gaan innovatieve samenwerkingen opzetten die bijdragen aan vernieuwing in de wetenschap en de gezondheidszorg voor de langere termijn. Ze ontvangen ieder maximaal 750.000 euro van het programma ZonMw Open Competitie. De onderzoeksgroepen zullen onder andere onderzoek gaan doen naar de genetische factoren van hartspierziekten, betere behandeling van hoornvliesbeschadiging en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica tegen tuberculose.

Lang leven de familie
VU-hoogleraar Dorret Boomsma van het Nederlands Tweelingenregister neemt deel aan het team van onderzoekers dat onderzoek gaat doen naar genen en gedrag als de biologische basis voor een lang en gezond leven. Haar collega's in dit onderzoek zijn LUMC-hoogleraar Eline Slagboom, RIVM-onderzoeker Monique Verschuren en LUMC-onderzoeker Marian Beekman.

Boomsma: "De levensverwachting stijgt wereldwijd, de winst in gezonde levensjaren blijft daarbij achter. Langlevende families opgespoord in Nederlandse databanken verouderen vaak tot op hoge leeftijd vrij van ziekte. In dit project doorgronden wij de samenhang tussen sociale, gedragsgerelateerde en genetische mechanismen die bescherming bieden tegen chronische ouderdomsziekten en gezonde veroudering stimuleren."

ZonMw Open Competitie
Met het oog op team science is het programma ZonMw Open Competitie specifiek bedoeld voor vernieuwende en grensverleggende combinaties van twee of meer onderzoeksgroepen. De projecten en de teams werden getoetst aan de hand van criteria zoals creatief en baanbrekend onderzoek van hoge kwaliteit en het benutten van kennis voor doorgeleiding en implementatie o.a. door participatie van stakeholders in de brede zin. Daarnaast was de samenstelling van de teams en de synergie tussen de verschillende onderzoekspartners een belangrijk element in de beoordeling. ZonMw past bij steeds meer subsidierondes het narratief CV toe, nu voor het eerst bij de beoordeling van onderzoeksteams. Onderzoekers en onderzoeksgroepen worden, passend bij de vraagstelling en opzet van het onderzoeksproject, beoordeeld op onderzoek, onderwijs, een goede balans tussen individueel talent en team science, wetenschappelijk leiderschap en bijdragen aan Open Science. Deze manier van beoordelen maakt deel uit van het nieuwe Erkennen en Waarderen.

Behalve budget voor personeel en materiele kosten kon ook financiering aangevraagd worden voor kennisbenutting, internationalisering en onderzoeksinfrastructuur. Drie onderzoeksgroepen ontvangen een extra investeringsmodule van max. € 250.000 voor middelgrote infrastructuur.

16 onderzoeksteams
Bekijk hier de andere onderzoeksteams en hun projecten.