VU-onderzoek biedt nieuw inzicht in visuele werking hersenen

Hersengebieden voor geheugen en waarneming zijn meer met elkaar verbonden dan gedacht

04-01-2021 | 9:46

Het brein is veel visueler dan onderzoekers eerder dachten: de interne taal waarmee hersengebieden communiceren lijkt een visuele te zijn. Dit komt overeen met de manier waarop wij als mensen visueel zijn ingesteld. De bevinding is belangrijk voor het beter begrijpen van breinziektes zoals bijvoorbeeld Alzheimer’s, die de geheugencentra van het brein beschadigt. Doordat nu bekend is dat ook deze gebieden visueel zijn kan worden ontdekt hoe de gebieden door ziekte beschadigd worden, of zelfs sneller een juiste diagnose worden gesteld. Dit blijkt uit onderzoek van VU-cognitief neurowetenschapper Tomas Knapen en is vorige week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Kijken en denken tegelijk
Als we ons gezichtsvermogen gebruiken om een film te kijken, doen we heel ingewikkelde dingen met hun gezichtsvermogen: we begrijpen wat we zien. Knapen: “Tijdens het kijken naar die film, ben je bijvoorbeeld bezig met vragen als, ‘Heb ik deze persoon eerder gezien?’, of ‘Wat betekent het dat ik dit zie?’. Door mensen naar films te laten kijken in een scanner kan hersenactiviteit worden meten terwijl ze dit natuurlijke visuele gedrag vertonen. Het blijkt dat in dit soort gevallen veel meer hersengebieden visueel bezig zijn dan we ons eerder realiseerden. Tot wel 70 procent van de hersenen, in plaats van de 30 tot 40 procent die we eerder dachten."

Ook visueel actief in rust
Knapen toont in zijn onderzoek ook aan dit hetzelfde geldt voor wanneer de hersenen in rust zijn. “Ik hoop dat dit in de toekomst leidt tot manieren om ziektes te diagnosticeren voordat er cognitieve effecten zichtbaar worden. Dan kunnen behandelingen eerder kunnen laten beginnen”, aldus Knapen. “Maar ook in ziektes zoals schizofrenie, waar mensen lijden onder hallucinaties, geeft deze manier van kijken naar het brein nieuwe manieren om te begrijpen hoe precies de hersenen aangetast raken - weer met mogelijke diagnostische en therapeutische ontwikkelingen tot gevolg.”

Meer informatie.