Pilot Sneltesten geopend door OCW-minister Van Engelshoven

Onder het toeziend oog van demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven is op 25 maart de sneltestlocatie van Vrije Universiteit Amsterdam geopend.

31-03-2021 | 10:29

De sneltestlocatie is onderdeel van een pilot waar naast de VU ook de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Hotelschool The Hague, Campus Amsterdam onderdeel van zijn. VU-bestuurslid Marcel Nollen: “Het is mooi om te zien dat er zoveel passie is bij de onderzoekers in dit project en dat dit ook echt iets wat we als onderwijsinstellingen met elkaar delen.”

In het hoofdgebouw van de VU is een teststraat ingericht waar in eerste instantie 200 tests per dag afgenomen kunnen worden, maar waar eenvoudig op te schalen is naar tussen de 500 en 600 tests per dag. Britt van Leeuwen is de eerste die een test afneemt. De VU-student benadrukt dat zij graag bereid is zich te laten testen als dat betekent dat er in de toekomst meer onderwijs op locatie is. “Ik ben voorzitter van een studievereniging en ik hoor van zoveel studenten hoe moeilijk ze het hebben. Ik wil er echt wel voor gaan dat er weer meer mogelijk wordt.” 

Kosten en baten
In de pilot zal door de deelnemende instellingen onder meer onderzocht worden hoe het zit met de testbereidheid van studenten en docenten, maar dat is niet het enige. “We gaan ook echt kijken naar de kosten en baten,” legt onderzoekscoördinator Ralph Lasage uit. “Het kost natuurlijk iets om zo’n snelteststraat in te richten, maar we willen ook in kaart brengen wat het ons oplevert. En dat is niet altijd makkelijk te meten, want je wilt bijvoorbeeld ook weten wat het oplevert op het gebied van het welbevinden van studenten en docenten.”

De sneltesten die nu worden uitgevoerd, vinden plaats bij het praktijkonderwijs dat de vier instellingen al op locatie aan het doen zijn. Het is niet verplicht voor studenten om zich te laten testen en in het praktijkonderwijs worden de nu geldende coronaregels in acht genomen. Toch willen de onderzoekers in de loop van de pilot ook gaan kijken of het mogelijk is om in experimentele setting sommige coronaregels los te laten.

Voor Ingrid van Engelshoven is het zonneklaar dat er zo snel mogelijk weer meer mogelijkheden komen voor het hoger onderwijs. “Studenten moeten zo snel mogelijk weer de ruimte krijgen om elkaar weer echt in de ogen te kijken in plaats van op een scherm. Dat sociale aspect is echt heel belangrijk. Dat is een hele wijze les van deze periode.”

Bekijk hier de videoreportage van de opening.