Veelgestelde vragen

Laatste wijziging op donderdag 4 maart


  • Informatie over de halvering van het collegetarief vanuit ministerie van OCW

Contactpunten

Studentenbalie
Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. Antwoorden op veelgestelde vragen kun je ook vinden op deze webpagina.

 [email protected] | +31 (0)20 598 5020
- Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 9:00 tot 17.00 uur
- Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur
- Bereikbaarheid fysieke balie: de fysieke balie is tot nader orde gesloten. Zodra de coronamaatregelen op de Vrije Universiteit Amsterdam het toelaten, zal de balie heropend worden. 

Studievoortgang
Maak je je zorgen over je studievoortgang? Heb je vragen over welk effect deze periode kan hebben op je studie? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op VUnet vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

Studentenwelzijn
We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via [email protected] of via VUnet. Kijk op dit platform voor een overzicht van de ondersteuning die de Vu biedt. 

 

HRM Servicedesk: [email protected] | +31 (0)20 598 2882 
- Bereikbaarheid op werkdagen: per telefoon van 08.30 tot 12.30 uur, per mail van 08.30 tot 17.00 uur

Meld en bespreek inhoudelijke vragen en knelpunten rondom (thuis)werken ook met je leidinggevende. Zie ook informatie op VUnet mentaal gezond thuiswerken: https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/corona-thuiswerken/index.aspx

International office: [email protected] | +31 (0)20 5985745

  • Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10:00 – 12:00. 

De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel:
“Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot 15 april, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot eind maart. Of je daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.“

Algemeen

De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via deze pagina als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn. 

De rijksoverheid heeft aangekondigd medio april een nieuwe fase in te gaan in haar teststrategie. Vanaf 1 mei kunnen studenten en medewerkers op www.zelftestonderwijs.nl een zelftest bestellen. Met de inzet van zelftesten wil de overheid inzetten op het sneller opsporen van besmettingen om zo zoveel mogelijk corona-uitbraken te voorkomen. 

Het afnemen van een zelftest is niet verplicht en het is de eigen verantwoordelijkheid om de test thuis te gebruiken. Het tonen van een negatief testbewijs om toegang tot de campus te krijgen is niet verplicht. ‘SURF, de organisatie voor ICT in het onderwijs, beheert het digitaal portaal waar studenten en medewerkers gratis zelftesten kunnen bestellen. Deze zelftesten worden vervolgens op het door henzelf opgegeven adres kosteloos afgeleverd. Studenten en medewerkers kunnen hiervoor gebruik maken van hun bestaande instellingsaccount. 

Voor alle informatie over de inzet van zelftesten in het onderwijs bezoek de www.zelftestonderwijs.nl.

Ja. Vanaf 14 oktober moet iedereen op de VU-campus een mondkapje dragen. Het is daarbij belangrijk dat je het mondkapje op de juiste manier draagt. Op het moment dat je gaat zitten, in een collegezaal of achter je bureau, mag je het mondkapje af doen. Ook met een mondkapje op moet je 1,5 meter afstand blijven houden!

Het dragen van een mondkapje heeft impact op iedereen, maar voor sommige studenten en medewerkers net nog wat meer. Denk bijvoorbeeld aan je medestudent die doof is of je slechthorende collega. Voor hen brengt deze maatregel meer problemen met zich mee, want liplezen met een mondkapje op gaat niet. Houd daarom rekening met elkaar en blijf elkaar steunen.

  • Kom bij klachten niet naar de VU en laat je zo snel mogelijk testen. Hier kun je meer informatie vinden over het testen.
  • Heb jij geen klachten, maar heeft een huisgenoot koorts en/of last van benauwdheid, of is een huisgenoot positief getest? Blijf dan ook thuis.
Nee, kom je net terug van een buitenlandse reis of vakantie en moet je daarom in thuisquarantaine? Dan mag je uiteraard ook niet naar de VU komen. Na de periode van thuisquarantaine mag je wel weer komen indien dat nodig is voor studie of werkzaamheden. binnen de gestelde kaders zoals die op dit moment van kracht zijn. Kijk voor de huidige situatie op vu.nl/coronavirus.

In beperkte mate wordt de campus gebruikt, zowel voor (onderwijs)activiteiten als voor werken. Voor verschillende activiteiten zijn protocollen geschreven en beschikbaar. Deze protocollen en een overzicht van de maatregelen op de campus zijn te lezen op deze pagina op VUnet. Lees de protocollen goed door voordat je naar de campus komt. En neem je studenten- of medewerkerspas mee voor de toegangscontrole. Heb je je collegekaart niet, zorg dan dat je een Bewijs van Inschrijving kunt laten zien.

Wij verzoeken medewerkers en studenten om de richtlijnen van de overheid te volgen en alleen naar de VU te komen als dit echt nodig is. Werk en studeer zoveel mogelijk thuis. Houd anderhalve meter afstand. Vermijd drukte. Was regelmatig je handen. Blijf thuis en vermijd contact met anderen als je last hebt van verkoudheidsklachten. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is. Ook wijzen wij studenten op het houden aan deze regels in hun privé omgeving en bij studie- en studentenverengingen. Daarnaast is er een overzicht van maatregelen op de campus en informatie. Informatie is te vinden op deze pagina op VUnet.

Met de aanvragers van bijeenkomsten wordt gekeken of deze op een aangepaste of alternatieve manier doorgang kunnen vinden. Voor nieuwe aanvragen kan er contact worden opgenomen met het Congres- en Mediacenter. Let op: er is op de VU zeer weinig ruimte en de organisatie van ons onderwijs en onderzoek krijgt voorrang! Aanvragen worden daarom eerst intern besproken en indien mogelijk, geaccepteerd.

Voorlichtingsdagen worden nu virtueel aangeboden. Lees meer over de (online) voorlichtingsdagen.

Medewerkers en studenten kunnen materiaal aanvragen en maken afspraken over het ophalen hiervan. Aangevraagd materiaal kan in de regel worden afgehaald van 9.30 – 16.00 in de UB, eerste etage HG. De bezorgservice blijft bestaan voor mensen die hiervoor anders alleen naar de VU zouden komen. Onderzoek / inzage in Bijzondere Collecties blijft mogelijk via afspraken op maat.

Kijk hier voor actuele informatie over de dienstverlening van de UB.

Openingstijden
De openingstijden van de informatiebalie op de 1e etage zijn anders dan je gewend bent: van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur en in het weekend gesloten. Ook de Medische Bibliotheek in het VUmc is gesloten.

Beperkt aantal studieplekken in het VU Hoofdgebouw
Er is een beperkt aantal studieplekken in het VU Hoofdgebouw voor studenten die door omstandigheden niet thuis niet kunnen studeren.
De studiezalen in de Medische Bibliotheek en op de 1e verdieping in het VU Hoofdgebouw zijn gesloten.

In dit overzicht zie je hoeveel studieplekken er nog vrij zijn op welke verdieping in het VU Hoofdgebouw. Kom je studeren op campus? Houd je dan aan de basisregels.

Digitale collecties vanuit huis gebruiken
Als medewerker of student van VU of VUmc kun je de e-journals, e-books, online artikelen en databases waarvoor de UB een licentie heeft vanuit huis gebruiken. Kijk op onze pagina over toegang buiten de campus voor meer informatie.

Boeken reserveren en ophalen
Wil je een gedrukt boek uit onze collectie lenen? Dat kan. Maak dan eerst een reservering via LibSearch. Zodra het boek beschikbaar is, krijg je een mailtje en kun je het op komen halen tijdens de openingsuren van de Informatiebalie.

 

Contact

De helpdesk van de UB is online en zal je zo snel mogelijk verder helpen.

Besmetting met het coronavirus

Als je na een test te horen krijgt dat je positief bent getest, dan dien je de instructies van de GGD nauwgezet op te volgen. De belangrijkste maatregel is dat je in thuisisolatie gaat. Als de GGD een bron- en contactonderzoek uitvoert, is het belangrijk dat je hieraan meewerkt. Het kan ook zijn dat de GGD je vraagt om zelf mensen te informeren met wie je contact hebt gehad. Zie de website van de GGD voor de meest actuele informatie.


In de landelijke aanpak van de coronapandemie is bepaald dat de GGD’s de leiding hebben bij de regionale aanpak van Covid-19 besmettingen. Dit doen zij uiteraard in nauwe afstemming met het RIVM en de Veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de GGD bepaalt wat er gebeurt als er een besmetting wordt geconstateerd bij een student of medewerker op de VU.

Voor meer informatie over de werkwijze van de GGD kun je terecht op de website van de GGD

Het meest belangrijke is dat de persoon die positief is getest zich aan de voorschriften van de GGD houdt en in thuisisolatie gaat. De GGD bepaalt in het bron- en contactonderzoek of anderen, zoals bv. medestudenten of collega’s, mogelijk risico hebben gelopen en maatregelen moeten treffen.

Thuisblijven
Het kan zijn dat je uit voorzorg toch wilt thuisblijven als je contact hebt gehad met de positief geteste persoon, ook als de GGD dat niet volgens de criteria niet als een risico beschouwt en je niet expliciet de oproep krijgt om in quarantaine te gaan. Bespreek in dat geval met je docent, resp. leidinggevende dat je uit voorzorg wilt thuisblijven, en wat de mogelijkheden zijn om thuis te studeren/werken.

Richtlijnen
Voor docenten en leidinggevenden geldt dat zij de instructies en richtlijnen van de GGD en het RIVM dienen te volgen, voor zover deze worden gegeven, en hun studenten/medewerkers in staat moeten stellen de instructies te volgen. Het is essentieel dat een positief geteste persoon in isolatie gaat en dus niet naar de VU komt. 

Pilot sneltesten

In het mbo en hoger onderwijs wordt in acht regionale pilots onderzocht op welke manier (snel)testen zouden kunnen bijdragen aan het op termijn mogelijk maken van meer fysiek onderwijs zonder 1,5 meter afstandsregel. Ook de VU doet mee aan deze reeks pilots (niet te verwarren met zelftesten). Deze pilots zijn gefaseerd gestart, de eerste op 18 januari jl. In de pilots worden, zonder af te wijken van de geldende veiligheidsmaatregelen, diverse testprocedures en testtypen onderzocht, zodat kennis wordt opgedaan over de mogelijkheden en belemmeringen van testen in de aanloop naar het nieuwe college- en studiejaar in september. De resultaten van de verschillende pilots komen in begin mei beschikbaar.

Deze doelstelling staat dus los van de doelstelling van de introductie van zelftesten in het mbo en het hoger onderwijs. Daar is de doelstelling om door regelmatig te testen een positieve bijdrage te leveren aan het epidemiologische beeld in Nederland.

De oproep aan studenten en medewerkers is dan ook om te blijven participeren in de pilotonderzoeken die gebruik maken van andersoortige testprocedures dan zelftesten, zodat hiermee wetenschappelijke kennis opgedaan kan worden over hoe testen bijdraagt aan het veilig kunnen loslaten van de veiligheidsmaatregelen.

Studenten die niet meedoen aan de pilot kunnen alleen gebruik maken van de zelftesten. Voor meer informatie raadpleeg de Q&A over zelftesten.

Studenten: VU Campus

Vanaf 28 april zijn er naast online onderwijs ook weer onderwijsactiviteiten op de campus. Kijk op rooster.vu.nl en op Canvas voor informatie over jouw opleiding. Tentamens worden online afgenomen. Neem altijd je studentenpas of een bewijs van inschrijving mee voor toegang tot de gebouwen en houd je aan de basisregels.

Reizen
Voor geplande onderwijsactiviteiten mogen medewerkers en studenten naar de campus reizen. Wel moet iedereen zich uiteraard houden aan de RIVM-maatregelen (zie ook het campusprotocol). 

Studenten
Studenten zullen door hun faculteit en/of docenten geïnformeerd worden of zij in deze lockdownperiode locatiegebonden onderwijsactiviteiten hebben. Houd hiervoor je Canvas pagina goed in de gaten

Voor het onderwijs in het komend academisch jaar (september 2021) zet de Vrije Universiteit in op een volledige bezetting van de campus. Dit heeft het college van bestuur besloten na uitvoerig overleg.

Er wordt gewerkt aan een flexibel rooster, waarbij we de campus weer volledig inzetten voor het onderwijs, maar waarin ook op- en afgeschaald kan worden naar een ‘1.5m rooster’. Op deze manier is de VU voorbereid op diverse scenario’s en kan er zo effectief mogelijk van de campusruimte gebruik worden gemaakt, terwijl de veiligheid en toegankelijkheid van de campus geborgd blijft.

De leerzame ervaringen van het huidig academisch jaar nemen we ook mee. We hebben ervaren hoe digitale innovaties ons helpen ons onderwijs beter in te richten. We groeien verder in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Een deel van het onderwijs zal daarom ook volgend jaar online gegeven worden, ondersteund met digitale tools. Als universiteit kunnen we zo hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs bieden aan onze huidige én toekomstige studenten.

Fysieke ontmoeting blijft natuurlijk cruciaal voor onze studenten. Door het collegejaar 2021-2022 op deze manier in te richten bieden we studenten het beste van beide werelden: online maar vooral ook offline.

Studeer thuis, tenzij het niet anders kan. 

Er zijn een beperkt aantal plekken op de VU-campus beschikbaar. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt of een studieplek op de campus voor jou noodzakelijk is. Wanneer er in jouw privé-omgeving bijvoorbeeld onoverkomelijke belemmeringen zijn waardoor thuis studeren echt niet mogelijk is, kun je gebruik maken van de studieplekken op de VU. Tijdens de lockdown gaan we echter wel vanuit dat je op de campus individueel studeert en niet in een groep. 

Volg de landelijke coronamaatregelen en probeer reizen met OV zoveel mogelijk te vermijden. Meer informatie over de mogelijkheden om te studeren op de campus lees je hier.

Neem altijd je studentenpas of een bewijs van inschrijving mee voor toegang tot de gebouwen en houd je aan de basisregels.

Studenten: Onderwijs

Onderwijs op afstand is dit collegejaar de norm. Alleen onderwijsactiviteiten die locatiegebonden zijn en waar geen online alternatief voor is vinden op de Campus plaats. 

Tentamens
Alle tentamens worden tot eind augustus 2021 op afstand afgenomen 

Houd de Canvaspagina van de vakken die je volgt of gaat volgen in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs wordt aangeboden.

Voor het studiejaar 2020-2021 is besloten om de norm voor het BSA te verlagen met 6 EC voor alle eerstejaars studenten in verband met de Coronamaatregelen. Dus als de norm van jouw opleiding 42 EC is, wordt dit nu 36 EC. Als het 48 EC is, wordt dit 42 EC. Voor studenten die al eerder uitstel gekregen hebben, geldt dit niet. Voor hen geldt de norm die in hun eerste studiejaar gold voordat er uitstel werd verleend.

De VU biedt Microsoft Office 365 voor studenten direct en gratis aan om online studeren in de Coronaperiode optimaal te ondersteunen.

Dit Microsoft Office 365 for Students pakket bevat de bekende Office 365 applicaties zoals Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Ook krijg je toegang tot Microsoft Teams om te chatten en live in documenten samen te kunnen werken met mede studenten. Het voordeel van dit pakket is dat het een online clouddienst is, zodat je altijd toegang tot je bestanden en de laatste versie van de Office programma’s hebt.

Je kunt het pakket op de volgende wijze downloaden: 

1. Ga naar https://portal.office.com 
2. Log in met je VU-emailadres ([email protected] of [email protected]) en bijbehorend wachtwoord     
3. Download Microsoft Office 365 voor studenten

Voor een uitgebreidere toelichting op de installatie van Microsoft Office 365 for Students, bekijk de pagina Office 365 for Students op het askIT dienstenportaal.

Let op: heb je al Microsoft Office 365 via SURFspot aangekocht? Dan moet je eenmalig opnieuw inloggen in een van de Office 365 for Students applicaties (zoals Word) met je VU e-mailadres.

Studenten: Tentamens

Tentamens gaan tijdens de lockdown door, deze vinden op afstand plaats.

Ook in het tweede semester worden de tentamens op afstand afgenomen. Zo houden we op de campus ruimte vrij voor locatiegebonden onderwijs, zoals practica. En kunnen studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege de coronamaatregelen, ook deelnemen. Daarnaast kan hierdoor studievertraging voorkomen worden, ook als de maatregelen aangescherpt worden. Opleidingen verschaffen voor onderwijs en tentamens via Canvas duidelijkheid. Het is nog steeds noodzakelijk om je in te tekenen voor je tentamens. Daarvoor geldt de normale termijn van intekenen voor tentamens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum. Zorg er dus voor dat je je op tijd intekent. 

Tip: op Canvas kun je instellen dat je notificaties krijgt als er updates zijn! 

Tot het einde van het collegejaar vinden tentamens online plaats. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen af kunnen leggen, biedt de VU ook tijdens de lockdown een beperkt aantal tentamenplekken aan. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Houd altijd landelijke instructies aan.

Avondklok
Studenten die een tentamenplek aanvragen, kunnen daar binnen de gewijzigde openingstijden nog steeds gebruik van maken. Deze plekken zijn bestemd voor studenten die het tentamen thuis niet af kunnen leggen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Het deel op de campus dat is gereserveerd is voor tentamens zal geopend blijven. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek

Alle informatie is uitgebreid te vinden op VUnet


Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht (online proctoring) noodzakelijk is, dan heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

We vinden privacy belangrijk en daarom hebben we alle mogelijke stap genomen om ieders privacy te beschermen. Onze privacyjuristen hebben geadviseerd over de procedures en de functionaliteiten en blijven dat doen, zodat alle dataopslag en de procedures voldoen aan de AVG. Daarnaast heeft IT de gebruikte software gereviewd en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de strenge veiligheidseisen van de VU.

Alles over het maken van tentamens met online proctoring vind je op deze pagina. Deze site bevat gedetailleerde instructies over te volgen procedures, het doen van een proefexamen, te gebruiken apparatuur, wat je kan doen als er problemen zijn en privacy.

Studenten: Financiën

We begrijpen dat deze onzekere tijd van invloed kan zijn op je financiële situatie. Als je financiële problemen hebt die voortkomen uit de coronacrisis omdat je bijvoorbeeld geen bijbaan meer hebt, dan adviseren we je om de informatie op VUnet te raadplegen.

Behaalde je door de coronamaatregelen later dan gepland je diploma? En moest je hierdoor langer lesgeld of collegegeld betalen? Dan heb je misschien recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Meer informatie vind je op VUnet.


empty
Het ministerie van onderwijs OCW heeft in het artikel 8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd dat het voornemens is om het collegegeld binnen het hoger onderwijs aankomend academisch jaar 2021-2022 te halveren. Wat dit precies betekent en voor welke studentenpopulatie dit gaat gelden is op dit moment nog onduidelijk. De overkoepelende organisatie VSNU en de VU verwacht uiterlijk eind april met informatie te kunnen komen betreffende de uitwerking van de regeling halvering collegegeld. Deze informatie zal dan te vinden zijn op onze gebruikelijke communicatiekanalen op onze website VU.nl en in deze FAQ.

Studenten: Oriëntatie op een studie aan de VU

Het is van belang om je als aankomend student goed te oriënteren op het gebied van studiekeuze. Voor studenten die nog niet precies weten welke studie het best bij hen past, biedt de VU verschillende mogelijkheden aan om je (online) te oriënteren. Denk hierbij aan (online) open dagen, (online) proefstuderen, de studie inspirator en de studiekeuzecheck. 


Je vindt het complete aanbod aan bachelor studies op bachelors.vu.nl en de masters op masters.vu.nl.
Tijdens het proefstuderen ben je een dag(deel) te gast bij de opleiding van jouw keuze. Nadat je je een dag(deel) als student door de universiteit hebt bewogen, heb je een nóg concretere indruk van de opleiding, de docenten en de studenten. Vanwege het coronavirus kan je je niet offline laten voorlichten op de VU, maar gelukkig zijn we online nog steeds bereikbaar. Meerdere opleidingen bieden online alternatieven, bijvoorbeeld webcolleges, skype-gesprekken en Q&A-sessies. Via het registratieformulier kun je je hiervoor aanmelden. Dit geldt ook voor proefstudeeractiviteiten die reeds zijn geannuleerd.
Wanneer de informatie op de betreffende webpagina’s van de studie waarin je geïnteresseerd bent niet voldoende toereikend zijn óf heb je behoefte aan persoonlijk advies neem dan gerust contact op met de VU studievoorlichtingsdienst. Je kunt hen bereiken per email via [email protected] of even bellen op 020 – 598 5000 (op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur).

De VU verwacht dat in september voor alle studenten het onderwijs weer op de campus kan plaatsvinden. We kijken er naar uit je op de campus te ontmoeten. Daarnaast blijven we ook gebruik maken van online onderwijs omdat dit een waardevolle toevoeging is. 

Mocht je in het buitenland wonen en door strikte reisbeperkingen in september niet aan het 'on campus'-onderwijs kunnen deelnemen, dan kan het zijn dat jouw opleiding tijdelijk een online alternatief biedt. Uiterlijk 1 mei zullen alle opleidingen hierover op hun opleidingspagina’s communiceren. 

Als we in september onverhoopt toch nog te maken hebben met restricties als gevolg van corona (bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden), dan kunnen we ons onderwijs daar probleemloos op aanpassen en meer gebruik maken van online alternatieven.

Studenten: Aanmelden, toelaten en inschrijven

1 Mei 2021 voor studenten met een Nederlandse vooropleiding. 
1 April 2021 voor studenten met een buitenlandse vooropleiding.

1 Juni 2021 voor studenten met een Nederlandse vooropleiding.
1 April 2021 voor studenten met een buitenlandse vooropleiding.

De VU biedt vier studies aan waarbij een selectieproces voorafgaat. Dit betreft de bachelors Geneeskunde, Tandheelkunde, Criminologie en Psychologie. De aanmelddeadline voor deze studies is 15 januari 2021.
Ja. Je kunt je voor maximaal 4 studies tegelijk aanmelden via Studielink.
Check eerst nog even de toelatingseisen op de betreffende webpagina van de studie die je wilt gaan doen. Bepaal voor jezelf of je op dit moment aan de toelatingseisen voldoet of wat je hiervoor nog dient te behalen. Gaat dit lukken? Klik dan op ‘meld je aan’ op de webpagina van de studie en doe dan een aanmelding in Studielink. Je hebt hiervoor hoogstwaarschijnlijk een DigiD nodig. Het is ook mogelijk om je zonder DigiD aan te melden, hiervoor maak je een account aan via Studielink. In Studielink kun je het bachelor of (pre)masterprogramma selecteren. Dit verzoek wordt vervolgens naar de VU verstuurd.
Binnen 48 uur nadat je een aanmelding hebt gedaan ontvang je per email inloggegevens van ons platform VUnet. Zodra je bent ingelogd zie je op de homepagina zie je de button ‘’aanmelding afronden’’ staan. Dit is jouw hulpmiddel waarin je stapsgewijs je aanmelding kunt voortzetten en vervolgens afronden. Per stap staat precies uitgelegd wat er van je verwacht wordt. Doorloop de stappen en rond je aanmelding af. Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde documenten op een later moment te uploaden.
Op de webpagina van de betreffende studie.

Ben je een Nederlandse student en heb je aanvullende vragen over de toelatingseisen van een bachelor? Neem dan contact op met de studentenbalie. Je kunt hen bereiken via [email protected] of bellen op 020 – 598 5020 (elke werkdag van 10:30-12:30 & 14:00-16:00). 

Ben je een Nederlandse student en heb je aanvullende vragen over de toelatingseisen van een (pre)master? Neem dan contact op met de toelatingscommissie van de faculteit. De contactgegevens vind je op de (pre)masterpagina van de studie waarin je geïnteresseerd bent.

Ben je een student met een buitenlandse vooropleiding en heb je aanvullende vragen over de toelatingseisen van een bachelor of  (pre)master? Neem dan contact op met het International Office. De contactgegevens vind je op de bachelor of (pre)masterpagina van de studie waarin je geïnteresseerd bent.


Check hiervoor vooral de betreffende webpagina van de studie die je wilt gaan doen.

Voor de meeste studies geldt dat je uiterlijk op 31 augustus 2021 moet voldoen aan alle toelatingseisen om te kunnen starten met de studie per 1 september 2021.

Voor Numerus Fixus (selectie) studies geldt dat je op uiterlijk 15 juli 2021 aan alle toelatingseisen moet voldoen.

Iedere student die een aanmelding doet moet een bepaalde vooropleiding hebben behaald. Onderdeel van het toelatingsproces is dat de VU de vooropleiding verifieert. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Nederlandse vooropleidingen en Buitenlandse vooropleidingen.

Wanneer je een Nederlandse vooropleiding hebt (VWO, HBO-P, HBO, WO) wordt je vooropleiding automatisch geverifieerd. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de onderwijsinstelling waar je je vooropleiding hebt behaald dit heeft geregistreerd bij DUO. Alleen dan kunnen wij je vooropleiding verifiëren.

Wanneer je een Buitenlandse vooropleiding hebt moet de VU je diploma handmatig verifiëren. Je dient een gewaarmerkte kopie van het originele document per post aan te leveren zodat wij deze kunnen verifiëren.

Een deficiëntie is een aanvullende toelatingseis waaraan je moet voldoen om te kunnen starten met een studie. Het gaat hier om het behalen van een deelcertificaat van een bepaald vak op VWO-6 niveau. Op de webpagina over deficiënties vind je een overzicht van instanties waarvan de Vrije Universiteit Amsterdam de behaalde toetsen accepteert.

Zodra je het deelcertificaat hebt behaald lever je deze zelf in bij de VU. Dit kan tot uiterlijk 31 augustus 2021. Let op, voor Numerus Fixus studies is deze deadline 15 juli 2021.

Zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan ontvang je per email een inschrijfbevestiging. Vervolgens kun je in VUnet via de pagina 'aanmelding afronden' zelf een bewijs van inschrijving downloaden.


Check eerst of je echt alle stappen volledig hebt doorlopen en alle documenten hebt aangeleverd. Regelmatig staat het kopje ‘vooropleiding controleren’ nog niet op groen, terwijl je wel alle documenten hebt aangeleverd. Dit komt omdat de VU een bepaalde verwerkingstijd hanteert voor het controleren van documenten en vooropleidingen. Vanaf het moment dat jij alle stappen van het ‘aanmelding afronden’ portal hebt doorlopen hanteert de VU een verwerkingstijd van 4 tot 6 weken. Je kunt in dat geval dus gewoon afwachten, je ontvangt vanzelf bericht.

Er zit ongeveer 24 uur tussen het moment dat je een inschrijfbevestiging ontvangt en het moment dat je je kunt intekenen voor de vakken in VUnet. Zodra je een inschrijfbevestiging hebt ontvangen kan je dus gewoon rustig afwachten en dan zal je zien dat de volgende dag de intekenmodule zichtbaar is op VUnet.

Nadat je bent ingeschreven, zorg in eerste instantie dat je een pasfoto hebt geüpload in VUnet. Je kunt je profielfoto instellen in het VUnet profiel rechtsboven binnen VUnet. Let op dat je pasfoto aan de juiste eisen voldoet.

Wanneer je in Studielink een Nederlands correspondentieadres hebt ingesteld, ontvang je de collegekaart per post. 

Studenten: Stage

De regels die gelden voor de sector/branche/werkgever zijn hierin leidend. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.

Voor buitenlandse stages geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider.

Studenten: Reizen

In de context van corona zijn vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office. Meer informatie over het VU-reisbeleid kan je hier terugvinden.
De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel:
“Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot 15 mei, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot 15 mei. Of u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.“
 
De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen.
Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuis blijft . Kom niet naar de campus.

Nederlandse overheid: Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis. Maak en boek geen reizen naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie.

Het is van belang om je tijdens je vakantie ook zorgvuldig aan de RIVM- én lokale richtlijnen te houden. Raadpleeg vlak voor het vertrek de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de specifieke Q&A van de Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland. Voor sommige bestemmingen gelden quarantaineregels bij terugkomst in Nederland, houd hier rekening mee. Na terugkeer uit het buitenland doen we een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het reizen naar de campus om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. 

Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC. 

Voor sommige bestemmingen gelden quarantaineregels bij terugkomst in Nederland, houd hier rekening mee. Na terugkeer uit het buitenland doen we een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het reizen naar de campus om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Indien je terugkomt uit een rood of oranje gebied, verwachten we dat je de regels van de Rijksoverheid volgt en 10 dagen in (thuis)quarantaine gaat. Het is niet de bedoeling om tijdens de thuisquarantaine naar de campus te komen. Dit is ook van toepassing wanneer je geen klachten hebt of negatief getest bent op COVID-19.

Je kunt  hier de meest actuele informatie vinden.

Van medewerkers en studenten verwachten we dat zij altijd de basisregels van de Rijksoverheid volgen, ook in het buitenland.

 

Internationale studenten

Informatie voor internationale studenten is te vinden op deze pagina van het International Office.
Information for international students can be found on this webpage of the International Office. 

Specifieke vragen over de Brexit?
Informatie over de Brexit is te vinden op deze pagina van VU.nlMedewerkers/PHD

Ja, het College van Bestuur vraagt alle medewerkers die thuis kunnen werken om thuis te werken, en alleen naar de VU te komen als dat voor het werk strikt noodzakelijk is. Daarmee voorkomen we drukte in het verkeer en op de campus, en helpen we verspreiding van het virus te beperken. Voor werkzaamheden die alleen op de campus gedaan kunnen worden, waaronder bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksactiviteiten, zijn protocollen gemaakt hoe deze binnen de geldende richtlijnen van de overheid veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden om op de campus te werken voor medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden (bv. woonsituatie) niet thuis kunnen werken. Bespreek deze mogelijkheden met je leidinggevende. Ook deze activiteiten vinden uitsluitend plaats binnen de geldende coronaprotocollen om veilig werken mogelijk te maken. 

Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, of als jezelf (of een huisgenoot) positief getest is blijf dan thuis en kom niet naar de VU.

Tips voor thuiswerken vind je op vu.nl/thuiswerken.

Thuiswerken blijft de norm. Alleen voor locatiegebonden werk en cruciale activiteiten voor de bedrijfsvoering mag je naar de campus komen. Dit zijn het geven en ondersteunen van locatiegebonden onderwijs, het doen van locatiegebonden noodzakelijk onderzoek en cruciale activiteiten voor de bedrijfsvoering mag je naar de campus komen. 

Als je op de campus gaat werken, zorg dan dat je vooraf het campusprotocol en het coronaplan van je eigen faculteit of dienst kent en je aan de afgesproken richtlijnen houdt, zodat werken op de campus voor iedereen zo veilig mogelijk is.

Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. 

Updaten van VU-laptop 
Medewerkers met een Windows-werkplek kunnen via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor updates of verlopen licenties niet naar de campus hoeft. Heb je een beheerde laptop (groen/oranje), dan moet je die eens per drie maanden aan het VU-netwerk koppelen. Doe je dat niet, dan ontvang je geen updates en heb je kans dat je laptop niet goed meer functioneert of dat de licenties op je laptop zijn verlopen. Vanaf nu kun je via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor dit soort zaken niet naar de campus hoeft. Kun je thuis via eduVPN je laptop niet updaten, dan mag je naar de VU komen om dit te doen op je werkplek of bij de IT-servicebalie in het W&N-gebouw. Lees meer over updaten vanuit huis op VUnet

Denk erom dat je je VU-pas moet tonen bij binnenkomst van het gebouw.

Om te parkeren op de VU zijn de normale parkeergelegenheden beschikbaar en hiervoor gelden de reguliere voorwaarden, ook voor het aanvragen van parkeerpassen. In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen, zijn er helaas geen uitzonderingen mogelijk. Alle informatie en de voorwaarden over parkeren op de VU is terug te vinden op www.parkerenbijvu.nl.

De VU vraagt je te registreren bij binnenkomst en vertrek bij de hoofdentree van de gebouwen. De gegevens die uiteindelijk worden gebruikt om de bezetting te monitoren bevatten geen persoonsgegevens en gaan uitsluitend over aantallen op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld: Op maandag waren er 100 personen in het Hoofdgebouw. De privacyverklaring kan je op deze pagina op VUnet bekijken.

Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis, want we willen zoveel mogelijk invulling geven aan thuiswerken en thuisblijven drukte vermijden conform de richtlijnen van de overheid. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en is er op beperkte schaal, binnen de overheidsrichtlijnen, locatiegebonden onderzoek op de campus mogelijk. Denk aan urgente onderzoeksactiviteiten die in een laboratoriumomgeving plaats moeten vinden. Hierover worden binnen de faculteit nadere afspraken gemaakt.

Tot nader orde zullen alle promoties online plaatsvinden. De Pedel neemt hierover contact op met de betrokkenen. Klik hier voor meer informatie en het protocol. 

Het is niet zeker wanneer de promoties weer fysiek plaats kunnen vinden. Houd hiervoor de berichtgeving op vu.nl/coronavirus in de gaten.

Neem contact op met je leidinggevende of contactpersoon aan de VU en bespreek de mogelijkheden voor een latere start. En neem contact op met het International Office ([email protected]).

Kijk op VUnet of neem contact op met je leidinggevende.

Medewerkers/PHD: onderwijs

Onderwijs op afstand is de norm tot en met 9 februari. Alleen onderwijsactiviteiten die locatiegebonden zijn en waar geen online alternatief voor is vinden op de campus plaats.

Meer informatie over online onderwijs is te vinden op Canvas.

Bij het testen op Covid-19 bieden GGD’s indien nodig (d.w.z. als er op dat moment sprake is van langere wachttijden) voorrang aan medewerkers wiens beschikbaarheid noodzakelijk is voor de continuïteit van het onderwijs. Dit geldt voor zowel docenten als ondersteuners. Meer info is hier te vinden.

Ga naar vu.nl/online-education voor een overzicht van beschikbare tools, didactisch en technisch advies en tips en trucs voor online lesgeven en leren.

VU NT&L, heeft samen met LEARN! Academy, AVC, SOZ en de UB ook extra handen geregeld die je op weg kunnen helpen.


Er zijn 25 onderwijsstudio’s ingericht en beschikbaar voor docenten om hoorcolleges vanaf de campus te verzorgen of onderwijs op te nemen. Deze studio’s zijn ingericht met specifieke apparatuur en zelfstandig te gebruiken. Uiteraard is er beschikbare ondersteuning vanuit AVC mocht dat niet lukken. Voor meer informatie over de onderwijsstudio’s klik hier.

De onderwijsstudio’s zijn te reserveren via het online aanvraagformulier

Bekijk als docent of er alternatieven zijn en overleg met je opleidingsdirecteur. In het nieuwe academisch jaar zijn er beperkt activiteiten op de campus mogelijk. Binnen de faculteit wordt bepaald welke activiteiten op de campus plaats kunnen vinden. Houd studenten op de hoogte via je Canvas pagina.

Medewerkers/PHD: reizen

De VU vraagt alle medewerkers om te beoordelen of een binnenlandse reis werkelijk noodzakelijk is, en of deze niet kan worden vervangen door een alternatief, zoals online vergaderen. Indien reizen noodzakelijk is, houd je dan te allen tijde aan de geldende algemene richtlijnen van de overheid en aan eventuele plaatselijke regels, zowel tijdens de reis als op je bestemming.


De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel:
“Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot en met 15 mei. Of u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.“ Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid. 
 
De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen.
Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuiswerkt. Kom niet naar de campus. Kun je je werk niet of niet volledig thuis verrichten? Dan kan, wanneer er geen oplossing gevonden wordt door jou en je leidinggevende, aan je gevraagd worden om vakantieverlof op te nemen. Je leidinggevende wordt geadviseerd om contact op te nemen met de HR-adviseur wanneer deze situatie aan de orde is.

Voor het reizen voor de VU geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie.

Van medewerkers en studenten verwachten we dat zij altijd de basisregels van de Rijksoverheid volgen, ook in het buitenland.

In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc) en medewerkers/ onderzoekers die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. 

Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office

Zie specifieke informatie over reisbeleid VU op vunet

De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen luidt momenteel: “Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot en met 15 april, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot en met 15 april. Of u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.“

De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen. Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuiswerkt. Kom niet naar de campus. Kun je je werk niet of niet volledig thuis verrichten? Dan kan, wanneer er geen oplossing gevonden wordt door jou en je leidinggevende, aan je gevraagd worden om vakantieverlof op te nemen. Je leidinggevende wordt geadviseerd om contact op te nemen met de HR-adviseur wanneer deze situatie aan de orde is.

Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Veel landen hebben recent een oranje reisadvies (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) of rood reisadvies (reizen afgeraden) gekregen. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie.

Reis je naar Nederland vanuit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies dan adviseert de Nederlandse overheid je dringend om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt voor iedereen die Nederland binnenkomt, of je nu terugkomt van vakantie of als buitenlandse medewerker voor het eerst naar Nederland komt. Meer informatie over thuisquarantaine is hier te vinden.

De VU verwacht dat medewerkers dit dringende advies van de Rijksoverheid volgen en in thuisquarantaine gaan. Ook als je geen klachten hebt, of negatief getest bent op COVID-19. De VU verwacht van medewerkers dat ze in deze situatie, mits er niet daadwerkelijk sprake is van ziekte, vanuit huis werken. Bij ziekte gelden uiteraard de gebruikelijke regels en meld je je als medewerker ziek bij je leidinggevende.

Van medewerkers en studenten verwachten we dat zij altijd de basisregels van de Rijksoverheid volgen, ook in het buitenland.

Ventilatie

De VU volgt de discussie over de mogelijke verspreiding van Corona via ventilatiesystemen in gebouwen nauwgezet en ontvangt ook vragen over hoe de ventilatiesystemen op de VU werken. Er zijn medewerkers die hun zorgen daarover uiten.

We vinden het belangrijk om toe te lichten hoe de systemen op de VU werken, hoe de richtlijnen van het RIVM worden toegepast en of aanvullende maatregelen voor de VU nodig zijn.
De VU neemt alle mogelijke maatregelen om de ventilatiesystemen in onze gebouwen maximaal in te zetten voor luchtverversing. We houden ons aan de adviezen over en regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de instructies van het RIVM, en hebben regelmatig overleg met de GGD.  Met het adequaat opvolgen van deze adviezen en richtlijnen doen we wat er van ons mag worden verwacht en dragen we bij aan het minimaliseren van het risico op besmetting via ventilatie. De VU is afhankelijk van de laatste beschikbare wetenschappelijke kennis over de mogelijke verspreiding van het virus via ventilatie. Garanties dat iemand 0% risico loopt kunnen we dan ook niet afgeven. Wel dat we de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de GGD nauwgezet volgen en bij nieuwe inzichten snel onze aanpak aanpassen.

Ventilatiesystemen op de VU
Onze systemen voldoen aan regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en tevens aan de richtlijnen van het RIVM. De VU-gebouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Het ene gebouw is ouder dan het andere; het ene gebouw is geheel aangesloten op een luchtbehandelingssysteem, het andere is gedeeltelijk aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. In laboratoria en specifieke onderzoeksomgevingen zijn andere luchtbehandelingssystemen (o.a. in combinatie met zuurkasten) van toepassing dan in kantoren en onderwijsomgevingen.

In de bedrijfsvoering worden de systemen zodanig ingeregeld dat de luchtverversing in de gebouwen, oud en nieuw, zo goed mogelijk is. Alle ventilatiesystemen in de gebouwen van de VU worden door goed, terzake kundig personeel onderhouden en gecontroleerd op de actuele werking van deze systemen. De aanwezige luchtbehandelingssystemen worden up-to-date onderhouden en in goede conditie gehouden. Hiervoor is de afdeling Vastgoedbeheer van FCO verantwoordelijk. Deze afdeling verzorgt  onderhoud en bedrijfsvoering met eigen technische mensen en in samenwerking met contractpartners voor. We hechten waarde aan het goed functioneren en voeren dagelijks extra controles uit. Daarnaast worden de systemen via het gebouwbeheersysteem realtime gemonitord.


De ventilatie-capaciteit van de installaties is – ook met minder intensief gebruik van de campus door de anderhalve meter universiteit - op hetzelfde niveau ingesteld als waren de gebouwen voor 100% in gebruik. Dit houdt in dat we de maximale ventilatie-capaciteit benutten. Daarmee is er dus meer lucht voor minder aanwezige mensen beschikbaar.  

Er zijn wel verschillen tussen gebouwen in de installatie-opzet. Niet alle gebouwen van de VU zijn voorzien van volledig mechanische ventilatie-systemen. Soms is er sprake van topkoeling (topkoeling is dat er max. 2-3 graden gekoeld wordt ten opzichte van de buitenlucht), van te openen ramen, of combinaties van systemen. Zo is er bijvoorbeeld in W&N gebouw in de T en U vleugel en de gang P 4e verdieping aan de zuidzijde geen of slechts een beperkt mechanisch ventilatie-systeem. Wel zijn daar mogelijkheden om verse lucht naar binnen te halen via het openen van ramen. Dit geldt ook voor de kleinere gebouwen zoals BelleVUe en Filosofenhof. Gebouw MF kent ook combinaties van systemen.


Eén van de onderwerpen in de discussie over ventilatie is de vraag in welke mate verse lucht wordt gebruikt dan wel aanwezige lucht wordt gerecirculeerd. Recirculatie is een techniek waarbij een deel van de aanwezige lucht in het gebouw, die nog voldoet aan de luchtkwaliteit, wordt gerecirculeerd waardoor de luchtbehandelingsinstallaties niet steeds 100% van de buitenlucht hoeven te bewerken (zoals koelen, verwarmen, ontvochtigen).

Voor de VU hebben we op dit moment de installaties zodanig ingesteld dat er zoveel als mogelijk verse buitenlucht wordt gebruikt voor de ventilatie. De recirculaties zijn uitgezet. Daardoor wordt nu de afgezogen lucht uit de gebouwen rechtstreeks naar buiten geblazen.

Aanvullend op de normale bedrijfsvoering starten we de installaties van de gebouwen al twee uur voor de opening van de gebouwen op en laten we ze twee uur na sluiting van de gebouwen doordraaien voordat ze worden geschakeld naar de nachtstand (met minder ventilatie).

Installaties hebben recirculatie vaak ook nodig om in extremere weersomstandigheden te kunnen functioneren, vanuit een oogpunt van duurzaam energieverbruik. Als de buitentemperatuur gaat zakken kan het voorkomen dat niet in alle gebouwen aan de normen voor de temperatuur of vochtigheid voldaan kan worden. Ook bij de warmere dagen trekken we meer warme buitenlucht naar binnen waardoor de binnen temperatuur hoger kan zijn dan normaal.
Als zich situaties voordoen waarin dit een probleem kan gaan vormen, wordt in samenspraak met het Operationeel Crisisteam en vervolgens Strategisch Beleidsteam beoordeeld of en zo ja wat de te nemen acties zijn. Bijvoorbeeld als de temperatuur in het gebouw te koud of te warm wordt.


In bepaalde (onderzoeks-)ruimten, zoals labs (bv zuurkasten), de snijzaal, de loopzaal MF en het Human Performance lab op de Medische Faculteit gelden in de ‘normale bedrijfsvoering’ al aanvullende of aparte eisen. Deze situaties hebben voor hun omgevingen al een afwijkende opzet wat betreft de ventilatie. Hier zijn momenteel geen extra maatregelen noodzakelijk.   

Met deze informatie willen we aangeven welke maatregelen VU heeft genomen in de ventilatie van gebouwen. Vastgoedbeheer en het crisisteam volgen de ontwikkelingen, de discussies en de adviezen van Rijk (en dus RIVM) nauwgezet en nemen indien nodig vervolgmaatregelen.
Al het mogelijke in goed onderhouden van, en het goed inregelen van de installatie gegeven deze bijzondere omstandigheden, zijn door ons gedaan. Voor nadere informatie of specifieke informatie in een gebouw of lab kan contact worden gezocht via het On-Site Campusteam [email protected]

Studenten en medewerkers Faculteit der Geneeskunde VU

Ben je student aan de Faculteit der Geneeskunde VU? Kijk dan op de facultaire website.

Voor masterstudenten en medewerkers van de Faculteit der Geneeskunde VU gelden de richtlijnen en informatie van Amsterdam UMC op Tulpintranet (onder de tegel Coronavirus: Informatie en veelgestelde vragen).

Studenten en medewerkers ACTA

Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.