Veelgestelde vragen

Contactgegevens

Studentenbalie

[email protected] | +31 (0)20 598 5020 
- Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur 
- Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

HRM service desk

[email protected] | +31 (0)20 598 2882 
- Bereikbaarheid per mail en telefoon: op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
International office

[email protected] | +31 (0)20 59 85745 
- Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur 
- Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m do van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur, vrijdag van 10.30 – 12.30 uur

Algemeen

De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via deze pagina als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn. Het College van Bestuur vraagt medewerkers en studenten thuis te blijven.

Wij verzoeken medewerkers en studenten om de richtlijnen van de overheid te volgen en niet naar de VU te komen. Ook wijzen wij studenten op sociale distantie in hun privéomgeving en bij studie- en studentenverengingen.

Nee, alle evenementen, bijeenkomsten en voorlichtingsdagen gepland tot 1 juni zijn geannuleerd.

Studievoorzieningen gaan tot nader order dicht. Het is dus niet mogelijk om in de periode tot 1 juni te studeren op de VU. Onderwijsactiviteiten vinden in principe tot en met 29 juni online plaats.

Alleen de online dienstverlening van de UB is de komende periode beschikbaar.

Alle digitale boeken en artikelen zijn online raadpleegbaar en overal toegankelijk. Voor hulp zie de website van de bibliotheek. Ook de VU Boekhandel kan voorzien in studiemateriaal en -boeken. Deze zijn online en of per verzending beschikbaar.

Alle online diensten zijn onverminderd toegankelijk. De helpdesk UB is online en zal je zo snel mogelijk verder helpen.

Nee, de aanmelddeadline voor opleidingen verschuift naar 1 juni. Dit geldt voor alle opleidingen, ook voor opleidingen aan andere universiteiten. Voor niet-EU/EEA studenten geldt de deadline van 1 mei (i.p.v. 1 april). 

Voor de opleidingen die een decentrale selectie toepassen (Criminologie, Tandheelkunde, Geneeskunde en Psychologie) worden de rangnummers, conform de normale procedure, op 15 april bekend gemaakt.

Voor studenten met een internationale vooropleiding kunnen andere deadlines gelden. Neem hiervoor contact op met het International Office: [email protected]

Het assessment is een blijvend onderdeel van de toelating voor de premaster. De VU is aan het bekijken of de toets in de huidige vorm nog zal plaatsvinden. Indien er veranderingen zullen plaatsvinden, zullen wij dit op de website vermelden. Studenten die zich reeds hebben aangemeld voor het premaster assessment, worden per email geïnformeerd indien er veranderingen plaatsvinden. Wij adviseren studenten om de website in de gaten te blijven houden en te blijven voorbereiden op het assessment.

Studenten

Nee, naar aanleiding van de maatregelen van de overheid van 15 maart verzoeken wij studenten om niet naar de VU Amsterdam te komen. Studenten worden verzocht om thuis te blijven en zich te houden aan de sociale distantie, ook in privésituaties en bij studie- en studentenverenigingen. Het is alleen nog mogelijk om noodzakelijke spullen op te halen, op vertoon van je collegekaart. Meld je in dat geval bij de hoofdingang van het gebouw waar je spullen zich bevinden en toon je collegekaart.

De overheid heeft tot en met 1 juni verdergaande maatregelen aangekondigd en wij verzoeken jullie deze te volgen. Een overzicht van de maatregelen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het is tot 1 juni niet mogelijk om op de VU te studeren. In sommige gemeenten worden bibliotheken of andere locaties (gedeeltelijk) opengesteld om studeren mogelijk te maken. Check hiervoor de websites van de bibliotheek in je eigen gemeente. Mocht dit voor jou niet mogelijk zijn, neem dan contact op met je studieadviseur. Je kunt je studieadviseur ook benaderen als je in je eigen omgeving geen mogelijkheid hebt om een online tentamen af te leggen. De studieadviseur kijkt naar een mogelijk alternatieve oplossing.

Tot 29 juni vindt er geen onderwijs plaats op de VU. Het onderwijs wordt zo veel mogelijk online aangeboden. Houd de canvaspagina van de vakken die je volgt in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs op afstand wordt voortgezet. Voor onderwijs en tentamens waar dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij practica of vaardigheidstrainingen, wordt gezocht naar oplossingen om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nieuw overheidsbeleid vóór 29 juni activiteiten zoals practica op de campus weer mogelijk maken, dan zullen we deze weer opstarten en de studenten hierover informeren.

Tot 29 juni worden er geen tentamens op de locaties VU, RAI, Emergo of Sportcentrum gegeven. Voor hertentamens wordt binnen dit academisch jaar nog een andere gelegenheid gepland. 

Voor de tentamens in de week van 23 tot 27 maart of daarna, wordt op dit moment naar alternatieve manieren gekeken om de tentamens af te nemen. Opleidingen verschaffen voor onderwijs en tentamens via Canvas duidelijkheid.

Tip: op Canvas kun je instellen dat je notificaties krijgt als er updates zijn!

Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht noodzakelijk is, heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze Canvaspagina vind je alle antwoorden over online toezicht en privacy. 

Voor tentamens wordt onderzocht of deze op een alternatieve manier aangeboden kunnen worden of op een ander moment plaats zullen vinden. Op Canvas vind je alle informatie. Dit neemt niet weg dat de huidige situatie op termijn tot studievertraging kan leiden. Bij urgente vragen over studievertraging kun je contact opnemen met je studieadviseur.

Op de website van de organisatie waar je de toets afneemt staat actuele informatie of toetsen doorgaan en op welke manier. Op de pagina Deficiënties wegwerken: toetsen op 6 vwo-niveau vind je een overzicht van instanties waarvan de Vrije Universiteit Amsterdam de behaalde toetsen accepteert.

Alle activiteiten rondom studiebegeleiding en advies worden zoveel mogelijk voortgezet. Geplande gesprekken gaan zoveel mogelijk door en worden telefonisch gevoerd of via online kanalen. Ook de geplande inloopspreekuren gaan door en worden telefonisch gehouden. Neem bij vragen contact op met je studiebegeleider.

Tot 1 juni zijn er geen diploma-uitreikingen. Het studiesecretariaat van je faculteit zal je informeren over de vervolgstappen.

We roepen studenten die op dit moment in het buitenland zitten voor studie op om direct terug te keren. Reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland worden op dit moment als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd. Het vliegverkeer tussen landen wordt steeds minder en het is daarom niet verantwoord langer in het buitenland te verblijven. Neem contact op met het International Office: [email protected] | +31 (0)20 59 85745). Zij kunnen je assisteren en ondersteunen in je terugreis naar Nederland. Zie ook: https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Neem daarnaast contact op met je stagebegeleider of studieadviseur om het verdere verloop van je studie te bespreken.

Als je een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse en je verblijft momenteel in jouw land van herkomst (of dat van je familie) dan geldt dit niet. Blijf wel in contact met je mentor of begeleider en informeer hem of haar van jouw besluit.

Eventueel is ook de Nederlandse ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Ja. Reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland voor de periode tot ten minste 1 juni worden door de VU als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd. Indien reizen na 1 juni weer wordt toegestaan geldt dat alleen kan worden afgerezen naar gebieden die een positief (groen) reisadvies hebben.

We ontraden zowel studenten en medewerkers dringend om ook voor privéaangelegenheden af te reizen. Volg de adviezen van de Rijksoverheid.

Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC. 

Ga met je vraag naar de studentenbalie of het International Office. De contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

BSA-norm

Ja, de norm blijft gehandhaafd, maar die hoeft pas behaald te worden aan het einde van het academische jaar 2020 – 2021. 

Indien je in 2020-2021 niet kiest voor een herinschrijving, geldt dat je de BSA-norm in 2019-2020 behaald moet hebben.

Ja, studenten die binnen het studiejaar 2019 – 2020 voldoen aan de BSA-norm ontvangen dit academische jaar een positief advies.
Studenten die afgelopen jaar een uitgesteld BSA hebben gekregen, komen ook voor komend collegejaar voor uitstel in aanmerking. De norm blijft gehandhaafd, maar die hoeft pas behaald te worden aan het einde van het academische jaar 2020-2021. Mocht je niet op koers zijn om de voor jou al uitgestelde norm te gaan behalen in het huidige collegejaar, is het verstandig om contact op te nemen met een studieadviseur om je studievoortgang te bespreken.

Stage

Als je stage loopt, dan komen je stageactiviteiten te vervallen tot en met 29 juni. Dit geldt voor stages binnen en buiten de VU. Waar mogelijk, kan er sprake zijn van verlenging van de stage. Overleg dit met je stagebegeleider. Stage-activiteiten die je vanuit huis kunt doen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksopzet, uitvoeren van een data-analyse, etc, kunnen wel doorgang vinden. Heb je vragen? Neem dan contact op met je stagecoördinator.
Als je stage loopt in het buitenland, verzoeken wij je om terug te keren naar Nederland. Moet je nog beginnen met je stage in het buitenland, dan zal je dit helaas moeten afzeggen.

Als je een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse en je verblijft momenteel in jouw land van herkomst (of dat van je familie), dan geldt dit mogelijk niet. Blijf in contact met je mentor of begeleider en informeer hem of haar van jouw besluit.

Ondervind je problemen met je terugreis: de Nederlandse ambassade is 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ. 

Heb je verder nog vragen, neem dan contact op met het International Office via [email protected]. Zie ook: https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Internationale studenten

Het onderwijs zal in de komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Voor nadere informatie raden we je aan om Canvas en je VUmail goed in de gaten te houden. Aan het eind van het semester ontvang je een cijferlijst met daarop alle afgeronde vakken en behaalde ECTS.
Informeer het International Office als je teruggaat naar je thuisland ([email protected]). Zij kunnen je informeren over eventuele vragen ten aanzien van huisvesting en verblijfsvergunningen.
Studenten kunnen zich uitschrijven op Studielink via www.studielink.nl. Uitschrijfverzoeken worden door de studentenadministratie goedgekeurd op de laatste dag van de maand waarin de student zich op Studielink heeft uitgeschreven. Mocht je besluiten je te willen uitschijven kan dat per 1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli en 1 augustus.

Meer informatie over het uitschrijven is te vinden op VUnet.

Ja, wanneer je bent uitgeschreven voor 30 juni heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van het collegegeld. Wanneer je uitschreven bent in de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om een gedeelte van het collegegeld terug te krijgen.
Nee, nadat je bent uitgeschreven is het niet mogelijk om nog online colleges te volgen of gebruik te maken van andere vormen van onderwijs aan de VU. Je kunt je wel herinschrijven voor het komende academische jaar dat begint op 1 september. De deadline voor het inschrijven voor het komend academisch jaar is op 31 augustus.
Nee, in Nederland is het maar een keer per jaar mogelijk om te beginnen met een studie. Dit is elk jaar op 1 september.
Als je ingeschreven blijft staan, kun je digitaal onderwijs en online colleges blijven volgen waar je ook ter wereld bent. Ook wanneer je besluit terug naar huis te gaan. Meer informatie hierover kun je vinden op Canvas.

Je kunt de huur van jouw studentenkamer opzeggen met een maand opzegtermijn. We verwachten dat je kamer schoon en leeg achterlaat wanneer je vertrekt. Je kunt de sleutels afgeven bij de DUWO-brievenbus in het gebouw of aan de receptiebalie bij de huisbaas. Laat de huisbaas ook via e-mail weten dat je terugkeert naar huis.

Wanneer je dit academische jaar besluit om terug te keren naar de VU doen wij ons uiterste best om jou te helpen aan een studentenkamer via ons. Echter kunnen wij niet garanderen dat je dezelfde kamer weer krijgt.

Wanneer je besluit je studentenkamer aan te houden voor het geval dat je terugkeert, zeg dan niet je huurcontract op en blijf de huur betalen. Dan kunnen jouw persoonlijke spullen in de kamer blijven staan en hoef je niet uit te checken. Als toch blijkt dat je niet terugkeert moet je er zelf voor zorgen dat jouw persoonlijke spullen opgehaald worden voordat de huurperiode afloopt. Mogelijk worden er dan extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Wees er ook van bewust dat wij niet in staat zijn om jouw persoonlijke spullen terug te sturen. 

Als je je huurcontract opzegt en je ontving huurtoeslag, vergeet dan niet je huurtoeslag te annuleren. Je loopt anders het risico dat je dit later moet terugbetalen. Dit kun je regelen op de site van de Belastingsdienst.

Voor meer informatie, neem contact op met het International Office: [email protected]

Als je je uitschrijft bij de VU, dan melden we af bij de IND. Je verblijfsvergunning is dan niet meer geldig en je moet Nederland verlaten.

Als het niet mogelijk is om te reizen, dan kun gebruik maken van het Terugkeerbesluit van de IND. Je hebt dan 28 dagen extra om uit te reizen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je een afspraak maken met het IND-loket in Amsterdam. Bel hiervoor: 088 - 043 0430. Als je problemen hebt met reizen, kun je eventueel contact opnemen met de ambassade of consulaat van jouw land.

Als je je volgend academische jaar weer wilt her- inschrijven, moet je een nieuwe visum/verblijfsvergunning aanvragen via de VU. De deadline hiervoor is 1 juli. Meer informatie hierover vind je op vu.nl/visa

Als je blijft ingeschreven bij de VU, je kamer opzegt en naar je thuisland vertrekt, waar je online onderwijs blijft volgen moet je het International Office informeren via [email protected]. Wij moeten je dan tijdelijk afmelden bij de IND, maar je kunt wel weer Nederland inreizen. 

De IND heeft nog geen beleid gepubliceerd over de regels ten aanzien van Studievoortgang. We gaan ervan uit dat ze met een redelijke oplossing zullen komen. Als er meer informatie beschikbaar is, zullen we dat hier melden.

Als je je kamer opzegt en naar je thuisland terugkeert, moet je je uitschrijven bij de gemeente waar je woonde.

Medewerkers/ PHD

Ja, het College van Bestuur vraagt alle medewerkers, die niet bij vitale processen betrokken zijn, om niet naar de VU te komen en thuis te werken. Dit naar aanleiding van de maatregelen van de overheid. Actuele informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Werk thuis, in overleg met je leidinggevenden en zorg dat je bereikbaar bent. Tips voor thuiswerken vind je op vu.nl/thuiswerken.

Nee, alle medewerkers werken thuis, behalve medewerkers in vitale processen. De medewerkers in vitale processen, zoals kritische processen in de bedrijfsvoering en bepaalde onderzoekers hebben hierover afstemming en afspraken met hun leidinggevende van hun dienst of faculteit.

Het is verder alleen mogelijk om naar de VU te komen om: 

  • Noodzakelijke spullen op te halen
  • Binnengekomen post op te halen bij de postkamer (W&N-gebouw: G-063) tussen 10.00 en 14.30 uur
  • Je VU-laptop te updaten (op je werkplek of bij de IT-servicebalie in het W&N-gebouw)
  • VU-eigendommen (bijv. VU-pas, laptop) in te leveren bij de Security Desk in het Hoofdgebouw

Denk erom dat je je VU-pas moet kunnen tonen bij binnenkomst van het gebouw. We vragen je om de campus weer te verlaten en naar huis te gaan zodra je deze taak hebt afgerond.

Vitale processen op de VU-campus in Amsterdam betreffen onder meer

  • Energievoorziening,
  • Technische systemen,
  • ICT
  • bedrijfskritische administratieve processen (HRM, Fin, ICT)

Twijfel je of jij onderdeel bent van een vitaal proces? Overleg dit dan met je leidinggevende.

Voor alle onderdelen met bedrijfskritische processen worden afspraken gemaakt om deze ook waar mogelijk op afstand te doen.

Dat gebeurt in overleg met je leidinggevende. Zonder jullie inzet staken mogelijk vitale processen aan de VU. Overleg met je leidinggevende hoe de situatie er de komende weken er uitziet. Met de verminderde aanwezigheid op de VU-campus van medewerkers en studenten bekijken we de mogelijkheid om te werken zoals in de weekenden en vakantieperiodes, in combinatie met thuiswerken waar dat mogelijk is. Zonder dat de veiligheid en continuïteit op de campus in gevaar komt.

Met medewerkers in de vitale ondersteuning van onderzoeksprocessen zijn verdere afspraken gemaakt hoe dit in te vullen in de vorm van bijvoorbeeld de werkwijze bij weekend/vakantieroosters.

Nee, we willen zoveel mogelijk invulling geven aan thuis werken en thuisblijven conform de richtlijnen van de overheid. Op onderdelen kan het zijn dat we de komende dagen onderzoek gecontroleerd moeten afbouwen, of op lager niveau moeten brengen. Ook spelen er wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen. Dat wordt per situatie ingevuld. De verwachting is dat we ook het onderzoek op de VU zelf geen doorgang kunnen laten vinden tot 1 juni.

Tot 1 juni zijn er geen fysieke promoties aan de VU. Promoties tot 1 juni vinden online plaats. Promovendi en andere betrokkenen ontvangen daarover bericht van de Pedel.

Neem contact op met je leidinggevende of contactpersoon aan de VU en bespreek de mogelijkheden voor een latere start. En neem contact op met het International Office ([email protected]).

De VU accepteert geen discriminatie. Meld discriminatie bij je leidinggevende, de directeur van je dienst of bij het bestuur van je faculteit. Zij kunnen dan actie ondernemen. Je kunt ook bij de vertrouwenspersonen terecht.

Neem contact op met je leidinggevende.

Docenten

Het onderwijs op de VU wordt tot en met 29 juni alleen op afstand gegeven. We hechten veel waarde aan de continuïteit van het onderwijs en daarom hebben het CvB en de decanen de oproep gedaan aan docenten zich maximaal in te spannen om het onderwijs online aan te bieden. We beseffen ons dat dit niet altijd mogelijk is. Stap alleen over als de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewaarborgd. Zie ook Canvas.
Om de overstap naar onderwijs op afstand faciliteren is er een Canvas pagina ingericht met compacte informatie over de mogelijkheden van online onderwijs. Op deze pagina staan o.a. praktische tips over het opzetten van een webconference of het maken van een kennisclip. Als aanvullende ondersteuning zijn de facultaire contactpersonen beschikbaar voor het beantwoorden van jullie vragen.

Heb je vragen?
Voor alle vragen is er op de canvaspagina een Canvas discussion board ingericht. Gerdien Jansen, Silvester Draaijer, Functioneel Beheer Canvas en de collega’s van het AVC spannen zich in om alle vragen die daar gesteld worden zo goed mogelijk te beantwoorden. Om deel te kunnen nemen aan het discussion board moeten je overigens wel enrollen op Canvas. Instructies hierover staan op de Canvas pagina zelf. Elke werkdag is er van 12.00 – 13.00 uur een spreekuur waar docenten hun vragen kunnen stellen.

Informeer studenten over je online onderwijs via Canvas, ook bij updates over je vak!

Bekijk als docent of er alternatieven zijn en overleg met je opleidingsdirecteur. Is dit niet mogelijk, overleg dan met je opleidingsdirecteur voor alternatieven. Gaat het om verplicht onderwijs, dat niet online aangeboden kan worden? Dan word je verzocht te beoordelen of de verplichte onderdelen strikt noodzakelijk zijn, ingehaald kunnen worden of dat in dit specifieke geval ook zonder de verplichte onderdelen het leerdoel. Houd studenten op de hoogte via je Canvas pagina.
Neem contact op met je leidinggevende.

Reizen medewerkers

Het CvB vraagt alle medewerkers om binnenlandse dienstreizen niet te maken en uit te stellen. Het advies is om alternatieven te zoeken, zoals online vergaderen.

Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC.
Dienstreizen naar het buitenland worden door de VU in de huidige situatie als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd. In de praktijk is reizen naar veel andere landen momenteel onmogelijk.
We ontraden zowel studenten en medewerkers om ook voor privéaangelegenheden af te reizen. Volg de adviezen van de Rijksoverheid.

Studenten en medewerkers VUmc School of Medical Sciences

Voor studenten en medewerkers van VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie op Tulp Intranet

Studenten en medewerkers ACTA

Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.