Veelgestelde vragen

Contactpunten

Studentenbalie
Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. 

 [email protected] | +31 (0)20 598 5020
- Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 10.30 tot 17.00 uur
- Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Studievoortgang
Maak je je zorgen over je studievoortgang? Heb je vragen over welk effect deze periode kan hebben op je studie? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op VUnet vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

Studentenpsycholoog
We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via [email protected] of via VUnet.

HRM service desk: [email protected] | +31 (0)20 598 2882 
- Bereikbaarheid per mail en telefoon: op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

International office: [email protected] | +31 (0)20 5985745

  • Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10:00 – 12:00. 

Algemeen

De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via deze pagina als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn. 

Er wordt de laatste tijd hard gewerkt om de campus klaar te maken voor een stapsgewijze terugkeer naar de VU. Voor verschillende activiteiten zijn protocollen geschreven en beschikbaar. Deze protocollen en een overzicht van de maatregelen op de campus zijn te lezen op deze pagina op VUnet.

Wij verzoeken medewerkers en studenten om de richtlijnen van de overheid te volgen en alleen naar de VU te komen als dit echt nodig is. Werk en studeer zoveel mogelijk thuis. Houd anderhalve meter afstand. Vermijd drukte. Was regelmatig je handen. Blijf thuis en vermijd contact met anderen als je last hebt van verkoudheidsklachten. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is. Ook wijzen wij studenten op het houden aan deze regels in hun privé omgeving en bij studie- en studentenverengingen. Daarnaast is er een overzicht van maatregelen op de campus en informatie. Informatie is te vinden op deze pagina op VUnet.
Nee, alle evenementen en bijeenkomsten die gepland stonden tot 1 september op de VU zijn geannuleerd of krijgen in enkele gevallen een online uitvoering. Voorlichtingsdagen worden nu virtueel aangeboden. Zie voor meer informatie over deze voorlichtingsdagen www.vu.nl/proefstuderen.

Met ingang van 15 juni is de UB in het VU-Hoofdgebouw weer dagelijks open voor het afhalen van gereserveerde boeken door VU-studenten en -medewerkers. Werk je aan je scriptie? Dan bieden we ook de mogelijkheid om boeken ter plekke te raadplegen.

Kijk hier voor actuele informatie over de dienstverlening van de UB.

Plan je bezoek
Een groot deel van onze collectie is thuis digitaal te raadplegen. Installeer de Library Access plugin en je krijgt tijdens het browsen vanzelf een seintje indien content voor jou toegankelijk is. Kijk op onze pagina over toegang buiten de campus voor meer informatie.

Openingstijden
Onze openingstijden zijn anders dan je gewend bent: van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur. De Medische Bibliotheek in het VUmc is nog gesloten.

Alle digitale boeken en artikelen zijn online raadpleegbaar en overal toegankelijk. Voor hulp zie de website van de bibliotheek. Ook de VU Boekhandel kan voorzien in studiemateriaal en -boeken. Deze zijn online en of per verzending beschikbaar.

Als je door omstandigheden thuis niet goed kunt studeren, kun je gebruikmaken van tijdelijke voorzieningen op de campus. Meer informatie vind je bij de Corona-FAQ’s op de VU-site. De studieplekken in het VU-Hoofdgebouw zijn voorlopig helaas nog gesloten. 

Raadplegen
Ben je bezig met je scriptie en heb je veel boeken of naslagwerken nodig? Neem dan eerst contact op met je scriptiebegeleider of docent om eventuele alternatieven te bespreken. Als die er niet zijn, kun je boeken op afspraak inzien in de UB. Neem voor meer informatie contact op via [email protected] of 020 598 5200.

Alle online diensten zijn onverminderd toegankelijk. De helpdesk UB is online en zal je zo snel mogelijk verder helpen.
Studenten: VU-campus

Al het onderwijs en tentamens vinden in principe online plaats. Nu de landelijke maatregelen wat soepeler zijn, is vanaf 15 juni een start gemaakt met het vaardigheden onderwijs dat echt op de campus plaats moet vinden. In september wordt dit verder uitgebreid, ook al blijven de mogelijkheden beperkt als gevolg van de 1.5m regel. Via Canvas en rooster.vu.nl worden studenten hierover geïnformeerd. Alle overige studenten worden verzocht om nog niet naar de campus te komen en zich te houden aan de maatregelen van de Rijksoverheid. 

Studie- en Tentamenplekken
Kun je niet thuis studeren of een tentamen maken, dan is er een beperkt aantal plekken beschikbaar op de campus. Het gaat om specifiek daarvoor aangewezen plekken op de campus die zijn bedoeld voor studenten die echt niet de gelegenheid hebben om te studeren. Heb je zelf verkoudheidsklachten (zoals snotteren, niezen, keelpijn, verhoging, o.i.d.) of ernstiger klachten, blijf dan thuis. Heb je een huisgenoot met ernstigere klachten, blijf dan ook thuis. Meer informatie over de mogelijkheden lees je hier.

Alleen de online dienstverlening van de UB is de komende periode beschikbaar.

Alle digitale boeken en artikelen zijn online raadpleegbaar en overal toegankelijk. Voor hulp zie de website van de bibliotheek. Ook de VU Boekhandel kan voorzien in studiemateriaal en -boeken. Deze zijn online en of per verzending beschikbaar.

Alle online diensten zijn onverminderd toegankelijk. De helpdesk UB is online en zal je zo snel mogelijk verder helpen.

Studenten: Onderwijs

Onderwijsactiviteiten en tentamens vinden in principe online plaats. Nu de landelijke maatregelen wat soepeler zijn, kan vanaf 15 juni een start worden gemaakt met onderwijs dat echt op de campus plaats moet vinden. In september wordt dit verder uitgebreid, ook al blijven de mogelijkheden beperkt als gevolg van de 1.5m regel. Denk daarbij aan practica. Via Canvas worden studenten hier over geïnformeerd. Alle overige studenten worden verzocht om nog niet naar de campus te komen en zich te houden aan de maatregelen van de Rijksoverheid. 

Eerste semester nieuw academisch jaar 
In het eerste semester van het nieuwe academisch jaar 2020/2021 vinden alle hoorcolleges online plaats en bekijken we per periode wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op de campus te organiseren. In september en oktober (periode 1) is dit heel beperkt als gevolg van de 1.5 meter-regel en door de beperkingen van het OV. De onderwijsactiviteiten die op de campus kunnen plaatsvinden, vind je binnenkort met locatie in het rooster.

Roosters 
De roosters voor september en oktober (periode 1) zijn op 20 juli gereed. Vanaf dat moment kun je intekenen voor het online en on campus onderwijs via VUnet. Het is nog steeds noodzakelijk om je voor het onderwijs in te tekenen, ook als dit online gegeven wordt. Tot en met maandag 7 september kun je je voor periode 1 intekenen. De roosters voor oktober 2020 t/m januari 2020 (periode 2 en 3) volgen later. 

Houd de Canvaspagina van de vakken die je volgt of gaat volgen in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs wordt aangeboden. 

Studenten: Tentamens

Alle tentamens tot en met oktober worden standaard op afstand afgenomen. Zo houden we op de campus ruimte vrij voor locatiegebonden onderwijs, zoals practica. En kunnen studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege de coronamaatregelen, ook deelnemen. Voor hertentamens wordt binnen het huidige academisch jaar nog een andere gelegenheid gepland. Opleidingen verschaffen voor onderwijs en tentamens via Canvas duidelijkheid. Het is nog steeds noodzakelijk om je in te tekenen voor je tentamens. Daarvoor geldt de normale termijn van intekenen voor tentamens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum. Zorg er dus voor dat je je op tijd intekent. 

Tip: op Canvas kun je instellen dat je notificaties krijgt als er updates zijn! 

Tot en met okotber vinden tentamens op afstand plaats. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen af kunnen leggen, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Als je hier gebruik van wilt maken, is het aanvragen van een verklaring bij de studieadviseur niet langer nodig. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Houd de landelijke instructies aan en probeer reizen met OV zoveel mogelijk te voorkomen. 

Alle onderstaande informatie is uitgebreid te vinden op VUnet

Aanmelden 
Als je besluit om je tentamen op de VU af te leggen, moet je je vooraf aanmelden om er zeker van te zijn dat er een plek beschikbaar is. Meld je uiterlijk 3 werkdagen van tevoren aan via dit aanmeldformulier. Zorg ervoor dat je alle gegevens vermeldt. Van een medewerker van Student & Onderwijszaken ontvang je vervolgens een bevestiging van de tentamenplek en de toegewezen locatie. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar [email protected]

Geen eigen laptop? 
We gaan ervan uit dat je zelf je eigen laptop meeneemt voor het afleggen van het tentamen. Heb je deze niet? Probeer er dan een te lenen of te huren. Als ook dat niet lukt, geef dan in je aanmelding aan dat je geen eigen laptop hebt. Dan wordt er een verstrekt door de VU. Ook hiervoor geldt dat dit maar beperkt mogelijk is.   

Overige informatie  
Als je tentamen via online proctoring wordt afgenomen, leg je het ook met online proctoring af als je dit maakt op een tentamenplek van de VU. 

De plekken zijn beschikbaar van maandag t/m vrijdag gedurende de reguliere tentamentijden en zijn alleen beschikbaar voor studenten die aan de VU studeren. 

Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht (online proctoring) noodzakelijk is, dan heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

We vinden privacy belangrijk en daarom hebben we elke mogelijke stap genomen om ieders privacy te beschermen. Onze privacyjuristen hebben geadviseerd over de procedures en de functionaliteiten en blijven dat doen, zodat alle dataopslag en de procedures voldoen aan de AVG. Daarnaast heeft IT de gebruikte software gereviewd en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de strenge veiligheidseisen van de VU.

Alles over het maken van tentamens met online proctoring vind je op deze pagina. Deze site bevat gedetailleerde instructies over te volgen procedures, het doen van een proefexamen, te gebruiken apparatuur, wat je kan doen als er problemen zijn en privacy.

Studenten: Financiën

Als je financiële problemen hebt die voortkomen uit de coronacrisis omdat je bijvoorbeeld geen bijbaantje meer hebt, dan adviseren we je om de volgende mogelijkheden te onderzoeken:

EU studenten/DUO 
Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering raden we je aan de mogelijkheden te onderzoeken om je lening te verhogen of om extra te lenen voor het collegegeld.  Voor mogelijkheden kun je kijken op de DUO website.

Regeling TOFU ( Nieuw)
Studenten kunnen aanspraak maken op de TOFU regeling, bedoeld voor flexwerkers die op 22 juni ingaat. Meer informatie vind je op de website van het UWV

Verlies van inkomsten 
Als je geen inkomsten hebt door het verlies van een baan, kun je je werkgever vragen om een beroep te doen op Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, waardoor je inkomen misschien wordt doorbetaald. Informatie kan worden nagevraagd bij je werkgever of het UWV.

Collegegeld betaling 
Veel studenten betalen in termijnen. De geplande data zijn: 24 maart en 26 mei.

Als je collegegeld niet kan worden afgeschreven van je bankrekening, dan ontvang je hierover een bericht. In dit bericht staan de instructies met de acties die je kunt ondernemen. Je inschrijving wordt niet beëindigd.

Betaling van de huur van je kamer 
Als je je huur van de studentenkamer niet meer kunnen betalen adviseren om contact op te nemen met de Verhuurder om te bespreken of er een betalingsregeling mogelijk is.

Acute financiële nood 
Studenten die in acute financiële nood zijn kunnen een mail sturen naar: [email protected]

Aankomend Academisch Jaar

Met ingang van maandag 20 juli kun je je intekenen voor onderwijs en tentamens van september en oktober (periode 1). De definitieve roosters voor periode 2 (november/december 2020) en periode 3 (januari 2020) volgen later.  Via VUnet en Canvas wordt bekend gemaakt wanneer je voor periode 2 en 3 kunt intekenen. 

Tot en met maandag 7 september kun je je voor periode 1 intekenen.

Roosters 
De roosters voor september en oktober (periode 1) zijn op 20 juli gereed. Vanaf dat moment kun je intekenen voor het online en on campus onderwijs via VUnet. Intekenen kan tot en met maandag 7 september. Het is nog steeds noodzakelijk om je voor het onderwijs in te tekenen, ook als dit online gegeven wordt. De roosters voor oktober 2020 t/m januari 2020 (periode 2 en 3) volgen later. 

Houd de Canvaspagina van de vakken die je volgt of gaat volgen in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs wordt aangeboden. 

Nee, alle evenementen en bijeenkomsten die gepland stonden tot 1 september op de VU zijn geannuleerd of krijgen in enkele gevallen een online uitvoering. Voorlichtingsdagen worden nu virtueel aangeboden. Zie voor meer informatie over deze voorlichtingsdagen www.vu.nl/proefstuderen

Eerste semester nieuw academisch jaar
In het eerste semester van het nieuwe academisch jaar vinden alle hoorcolleges en tentamens online plaats en bekijken we per periode wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op de campus te organiseren. In september en oktober (periode 1) is dit beperkt als gevolg van de 1.5 meter-regel. Onderwijsactiviteiten die op de campus plaatsvinden, worden duidelijk aangegeven in de roosters. De roosters voor september en oktober zijn op 20 juli gereed. Vanaf dat moment kun je intekenen voor het online en on campus onderwijs via VUnet. De roosters voor oktober 2020 t/m januari 2021 volgen later. Houd de Canvaspagina van de vakken waarvoor je bent ingetekend in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs wordt aangeboden. 


Studenten: Aanmelden en toelaten

We bieden verschillende mogelijkheden om je online te oriënteren. Meld je aan op www.vu.nl/proefstuderen. Ook kan je in een paar minuten ontdekken welke opleidingen bij je interesses aansluiten, door hier te kijken. Verder vind je hier meer informatie vinden over het maken van een keuze voor een bepaalde studie en kan je een kijkje nemen in het leven van een student met onze virtual campustour!


Matching bestaat uit twee onderdelen. Een verplichte matchingsvragenlijst in VUnet en eventueel een online activiteit. Op de opleidingspagina vind je meer informatie over wat jouw opleiding aanbiedt. Als de opleiding matching aanbiedt en je hebt in VUnet de verschillende stappen doorlopen dan ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de online activiteit.

De aanmelddeadline voor bacheloropleidingen is inmiddels gepasseerd. 

De aanmelddeadline voor een masteropleiding verschilt per master. Een overzicht van de masters en de bijpassende deadlines is te vinden op masters.vu.nl.

Voor de opleidingen die een decentrale selectie toepassen (Criminologie, Tandheelkunde, Geneeskunde en Psychologie) zijn de rangnummers, conform de normale procedure, op 15 april bekend gemaakt. Voor studenten met een internationale vooropleiding kunnen andere deadlines gelden. Neem hiervoor contact op met het International Office ([email protected]).

Voor het komende collegejaar staan we klaar om je te verwelkomen op de VU. De coronamaatregelen hebben een grote impact op het hoger onderwijs, maar één ding weten we zeker: als je straks bij ons start kun je onderwijs van hoge kwaliteit verwachten. On campus als het kan. Maar ook: online omdat het kan. Lees op deze pagina meer over het aankomende collegejaar.

Ja, studenten met beperkte studievertraging door de coronacrisis mogen, onder bepaalde voorwaarden, in september starten met het premasterprogramma. Per premasterprogramma is vastgesteld wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten. Je vindt de specifieke voorwaarden voor de instroom op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl.

Ja, de VU wil voorkomen dat je volgend studiejaar niet kunt starten met je wo-bachelor, omdat je door de coronacrisis je hbo-propedeuse nog niet geheel hebt afgerond. Er zijn drie belangrijke voorwaarden, die alleen gelden voor die bacheloropleidingen waar je kan instromen met je hbo-propedeuse. 

  1. Je moet zelf bij je hbo-instelling een zogeheten afrondingsadvies aanvragen waarin staat dat het in de rede ligt dat jij voor 1 januari 2021 je propedeuse af zal ronden. Dit afrondingsadvies moet op 1 augustus binnen zijn bij de VU. 
  2. Je mag nog maximaal één vak missen, of bij meerdere vakken tot een maximum van in totaal 6EC. 
  3. Je moet vóór 1 januari 2021 je hbo-propedeuse alsnog afgerond hebben, anders moet je de opleiding weer verlaten.

Het is van groot belang dat je er alles aan doet om je hbo-propedeuse wel af te ronden. Het is heel moeilijk om volgend studiejaar tegelijkertijd je hbo-propedeuse af te ronden én met een nieuwe studie te starten. Je moet aan het einde van je eerste jaar van je nieuwe wo-bacheloropleiding gewoon de BSA-norm halen om door te mogen gaan met je studie! 

Ja, studenten met beperkte studievertraging door de coronacrisis mogen, onder bepaalde voorwaarden, in september starten met een masteropleiding of premasterprogramma. Per opleiding is vastgesteld wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten.

Enkele masteropleidingen met meerdere instroommomenten kiezen ervoor te verwijzen naar een volgend instroommoment in het collegejaar 2020-2021. En voor een aantal andere masteropleidingen bleek afwijken van de regel om eerst de bachelor of premaster af te ronden, helaas niet haalbaar. 

Je vindt de specifieke voorwaarden voor de instroom op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl.

Op de website van de organisatie waar je de toets afneemt staat actuele informatie of toetsen doorgaan en op welke manier. Op de pagina Deficiënties wegwerken: toetsen op 6 vwo-niveau vind je een overzicht van instanties waarvan de Vrije Universiteit Amsterdam de behaalde toetsen accepteert.

Vanwege de sluiting van de fysieke Studentenbalie bij de VU en andere opleidingen mogen diploma’s op dit moment digitaal aangeleverd worden via een mail naar de Studentenbalie. Zorg dat je je diploma beschikbaar houdt want op een later moment kan alsnog worden gevraagd dit te laten verifiëren.

We zijn druk bezig om het mogelijk te maken voor studenten zelf een BVI aan te vragen via de tegel aanmelding afronden in VUnet. Houd de site in de gaten voor een update.

Studenten: Stage

Als je stage loopt, dan komen je stageactiviteiten te vervallen tot en met 29 juni. Dit geldt voor stages binnen en buiten de VU. Waar mogelijk, kan er sprake zijn van verlenging van de stage. Overleg dit met je stagebegeleider. Stage-activiteiten die je vanuit huis kunt doen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksopzet, uitvoeren van een data-analyse, etc, kunnen wel doorgang vinden. Als het bedrijf waar je stage loopt het werken op locatie weer hervat, is het toegestaan om ook je stage weer op locatie uit te voeren. Heb je vragen? Neem dan contact op met je stagecoördinator.

Studenten: BSA-norm

Ja, de norm blijft gehandhaafd, maar die hoeft pas behaald te worden aan het einde van het academische jaar 2020 – 2021. 

Indien je in 2020-2021 niet kiest voor een herinschrijving, geldt dat je de BSA-norm in 2019-2020 behaald moet hebben.

Ja, studenten die binnen het studiejaar 2019 – 2020 voldoen aan de BSA-norm ontvangen dit academische jaar een positief advies.
Studenten die afgelopen jaar een uitgesteld BSA hebben gekregen, komen ook voor komend collegejaar voor uitstel in aanmerking. De norm blijft gehandhaafd, maar die hoeft pas behaald te worden aan het einde van het academische jaar 2020-2021. Mocht je niet op koers zijn om de voor jou al uitgestelde norm te gaan behalen in het huidige collegejaar, is het verstandig om contact op te nemen met een studieadviseur om je studievoortgang te bespreken.

Studenten: Reizen

Nu reizen na 15 juni weer beperkt wordt toegestaan geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc) en onderzoekers die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office ([email protected]). Meer informatie over het VU-reisbeleid kan je hier terugvinden. 

Het is van belang om je tijdens je vakantie ook zorgvuldig aan de RIVM- én lokale richtlijnen te houden. Raadpleeg vlak voor het vertrek de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de specifieke Q&A van de Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland. Voor sommige bestemmingen gelden quarantaineregels bij terugkomst in Nederland, houd hier rekening mee. Na terugkeer uit het buitenland doen we een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het reizen naar de campus om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. 

Voor medewerkers en studenten van ACTA en VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie van ACTA en Amsterdam UMC. 

Internationale studenten

Informatie voor internationale studenten is te vinden op deze pagina van het International Office.
Information for international students can be found on this webpage of the International Office. 

Medewerkers/PHD

Ja, het College van Bestuur vraagt alle medewerkers die thuis kunnen werken, (voor andere activiteiten dan met name vitale processen, locatie gebonden onderzoek of locatie gebonden onderwijs), om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarmee voorkomen we drukte in het verkeer en op de campus, en helpen we verspreiding van het virus te beperken. Voor werkzaamheden die alleen op de campus gedaan kunnen worden, waaronder bv. bepaalde onderzoeksactiviteiten, zijn protocollen gemaakt hoe deze binnen de geldende richtlijnen van de overheid veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden om op de campus te werken voor medewerkers die niet bij vitale processen, locatie gebonden onderzoek of onderwijs betrokken zijn, bv. voor belangrijke gesprekken of om zo nu en dan collega’s te ontmoeten (uiteraard op 1,5 meter afstand). Bespreek deze mogelijkheden met je leidinggevende. Ook deze activiteiten vinden uitsluitend plaats binnen de geldende corona-protocollen om veilig werken mogelijk te maken. 

Tips voor thuiswerken vind je op vu.nl/thuiswerken

Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU

Thuiswerken blijft de norm, maar er zijn ook mogelijkheden op de campus. Bespreek deze mogelijkheden met je leidinggevende. Als je op de campus gaat werken, zorg dan dat je vooraf het campusprotocol en het corona-plan van je eigen faculteit of dienst kent en je aan de afgesproken richtlijnen houdt, zodat werken op de campus voor iedereen zo veilig mogelijk is. 

Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. 

Updaten van VU-laptop 
Medewerkers met een Windows-werkplek kunnen via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor updates of verlopen licenties niet naar de campus hoeft. Heb je een beheerde laptop (groen/oranje), dan moet je die eens per drie maanden aan het VU-netwerk koppelen. Doe je dat niet, dan ontvang je geen updates en heb je kans dat je laptop niet goed meer functioneert of dat de licenties op je laptop zijn verlopen. Vanaf nu kun je via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor dit soort zaken niet naar de campus hoeft. Kun je thuis via eduVPN je laptop niet updaten, dan mag je naar de VU komen om dit te doen op je werkplek of bij de IT-servicebalie in het W&N-gebouw. Lees meer over updaten vanuit huis op VUnet

Denk erom dat je je VU-pas moet tonen bij binnenkomst van het gebouw.

Om te parkeren op de VU zijn de normale parkeergelegenheden beschikbaar en hiervoor gelden de reguliere voorwaarden, ook voor het aanvragen van parkeerpassen. In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen, zijn er helaas geen uitzonderingen mogelijk. Alle informatie en de voorwaarden over parkeren op de VU is terug te vinden op www.parkerenbijvu.nl.

Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis, want we willen zoveel mogelijk invulling geven aan thuiswerken en thuisblijven drukte vermijden conform de richtlijnen van de overheid. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en is er op beperkte schaal, binnen de overheidsrichtlijnen, locatiegebonden onderzoek op de campus mogelijk. Denk aan urgente onderzoeksactiviteiten die in een laboratoriumomgeving plaats moeten vinden. Hierover worden binnen de faculteit nadere afspraken gemaakt.

Tot 1 september zijn er geen fysieke promoties aan de VU. Promoties tot 1september vinden online plaats. Promovendi en andere betrokkenen ontvangen daarover bericht van de Pedel.

Neem contact op met je leidinggevende of contactpersoon aan de VU en bespreek de mogelijkheden voor een latere start. En neem contact op met het International Office ([email protected]).

Kijk op VUnet of neem contact op met je leidinggevende.

Medewerkers/PHD: onderwijs

In het eerste semester van het nieuwe academisch jaar vinden alle hoorcolleges online plaats en bekijken we per periode wat de mogelijkheden zijn om onderwijs op de campus te organiseren. In september en oktober (periode 1) is dit heel beperkt als gevolg van de 1.5m regel en door de beperkingen van het OV. Binnen de faculteit wordt bepaald welke activiteiten op de campus plaats kunnen vinden.

Meer informatie over online onderwijs is te vinden op Canvas.

Om de overstap naar onderwijs op afstand faciliteren is er een Canvas pagina ingericht met compacte informatie over de mogelijkheden van online onderwijs. Op deze pagina staan o.a. praktische tips over het opzetten van een webconference of het maken van een kennisclip. Als aanvullende ondersteuning zijn de facultaire contactpersonen beschikbaar voor het beantwoorden van jullie vragen.\

Heb je vragen?
Voor alle vragen is er op de canvaspagina een Canvas discussion board ingericht. Gerdien Jansen, Silvester Draaijer, Functioneel Beheer Canvas en de collega’s van het AVC spannen zich in om alle vragen die daar gesteld worden zo goed mogelijk te beantwoorden. Om deel te kunnen nemen aan het discussion board moeten je overigens wel enrollen op Canvas. Instructies hierover staan op de Canvas pagina zelf. Elke werkdag is er van 12.00 – 13.00 uur een spreekuur waar docenten hun vragen kunnen stellen.

Informeer studenten over je online onderwijs via Canvas, ook bij updates over je vak!

Bekijk als docent of er alternatieven zijn en overleg met je opleidingsdirecteur. In september / oktober van het nieuwe academisch jaar zijn er beperkt activiteiten op de campus mogelijk. Binnen de faculteit wordt bepaald welke activiteiten op de campus plaats kunnen vinden. Houd studenten op de hoogte via je Canvas pagina.

Medewerkers/PHD: reizen

De VU vraagt alle medewerkers om te beoordelen of een binnenlandse reis werkelijk noodzakelijk is, en of deze niet kan worden vervangen door een alternatief, zoals online vergaderen. Indien reizen noodzakelijk is, houd je dan te allen tijde aan de geldende algemene richtlijnen van de overheid en aan eventuele plaatselijke regels, zowel tijdens de reis als op je bestemming.

Nu reizen na 15 juni weer beperkt wordt toegestaan geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc) en onderzoekers die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. 

Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office

Zie specifieke informatie over reisbeleid VU op vunet

Het is van belang om je tijdens je vakantie ook zorgvuldig aan de RIVM- én lokale richtlijnen te houden. Raadpleeg vlak voor het vertrek de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de specifieke Q&A van de Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland. Voor sommige bestemmingen gelden quarantaineregels bij terugkomst in Nederland, houd hier rekening mee. Na terugkeer uit het buitenland doen we een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het reizen naar de campus om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. 

Studenten en medewerkers VUmc School of Medical Sciences

Voor studenten en medewerkers van VUmc School of Medical Sciences gelden de richtlijnen en informatie op Tulp Intranet

Studenten en medewerkers ACTA

Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.