Hoogleraren nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties hoogleraren 

Met het publiceren van de nevenwerkzaamheden van haar wetenschappers wil de VU de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

Een overzicht per faculteit van de VU-hoogleraren en bijzonder hoogleraren waarvan de nevenwerkzaamheden op dit moment zijn geregistreerd:

Naast de vermelding van nevenwerkzaamheden van hoogleraren zijn ook de nevenwerkzaamheden van veel andere wetenschappers verbonden aan de VU gepubliceerd op hun persoonlijke pagina's die te vinden zijn op de VU research portal.