Hoogleraren nevenwerkzaamheden

Nevenfuncties hoogleraren 

Met het publiceren van de nevenwerkzaamheden van haar wetenschappers wil de VU de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018, waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen. Tevens sluit de VU aan bij de sectorale regeling Nevenwerkzaamheden, zoals die is opgenomen in de CAO Nederlandse Universiteiten. Op grond van deze regeling zijn alle wetenschappers binnen de VU verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden, is er sprake van toestemming door de leidinggevende en worden nevenwerkzaamheden gepubliceerd.

Op het Vu research portal vindt u de VU-hoogleraren en bijzonder hoogleraren van alle faculteiten.

Naast de vermelding van nevenwerkzaamheden van hoogleraren zijn ook de nevenwerkzaamheden van veel andere wetenschappers verbonden aan de VU gepubliceerd op hun persoonlijke pagina's die te vinden zijn op de VU research portal.