Onderzoek

Onderzoeksprofiel

Het onderzoek van de VU is ondergebracht in vier profileringsthema's

Onderzoek uitgelicht

Van de kleinste nano-bouwstenen tot het heelal en verder, van cybercrimes tot copyrights.

Topwetenschappers

Van Spinozawinnaars tot Jonge Akademieleden. De VU heeft veel onderzoekers in dienst die tot de (inter)nationale top van hun vakgebied behoren.

Onderzoekers uitgelicht

Elf topwetenschappers vertellen over hun drijfveren en ambities

VU Research Portal

De VU Research Portal toont de persoonlijke profielen van VU-onderzoekers en een overzicht van hun publicaties (boeken, artikelen, dissertaties). De VU Research Portal is de digital academic repository van de VU (en vervangt de vroegere repository VU-DARE). Veel publicaties zijn online, full text, gratis toegankelijk voor iedereen. Bij deze publicaties staat het Open Access-logo. De portal is doorzoekbaar op persoonsnaam, onderzoekseenheid, en trefwoord. De portal geeft inzicht in samenwerkingsverbanden van VU-onderzoekers wereldwijd in de afgelopen vijf jaar.

VU Subsidiedesk (VU Grants Office)

De VU Subsidiedesk (VU Grants Office) is belast met de ondersteuning van subsidieverwerving voor de onderzoekers van de VU. Wij adviseren en ondersteunen voor en tijdens de looptijd van de subsidie zoals bij indiening van een voorstel of bij compliance-aspecten tijdens de looptijd.

Eredoctoraten

Van voormalig minister-president Hendrikus Colijn tot dominee Martin Luther King, van weerkundige Herman Blijvoet tot Prins Bernhard.

Interdisciplinaire onderzoeksinstituten

Verrassende en vernieuwende inzichten ontstaan op het raakvlak van verschillende wetenschapsgebieden. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen biologen, maar ook economen zich over milieuproblematiek buigen. Deze aanpak is kenmerkend voor de interdisciplinaire onderzoeksinstituten van de VU.

Ethische toetsing onderzoek met menselijke deelnemers

Bij veel onderzoek zijn menselijke deelnemers betrokken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar sociaal-culturele veranderingen in de maatschappij, crimineel gedrag, economische beslissingen of psychologische ontwikkeling. Onderzoekers hebben hierin een belangrijke morele verantwoordelijkheid. Ze dienen te handelen met respect en zorg voor de deelnemers; ook dienen ze de betekenis en gevolgen van het onderzoek voor de grotere gemeenschap in het oog te houden.

Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc

Het onderwerp wetenschappelijke integriteit staat hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten. Binnen de Vrije Universiteit en het VU Medisch centrum rust op alle werknemers een eigen verantwoordelijkheid voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.