Planning Visitaties

Momenteel lopen er onderzoeksvisitaties bij de volgende disciplines:

FaculteitAfdeling
Externe evaluaties 
Psychologie en PedagogiekPedagogiek
Tussentijdse zelfevaluaties
Aard- en LevenswetenschappenAardwetenschappen
Economische wetenschappen en Bedrijfskundealle afdelingen
Rechtsgeleerdheidalle afdelingen

 

Interdisciplinaire Onderzoeksinstituten
Tussentijdse zelfevaluaties
LEARN!