Planning Visitaties

In het jaar 2020 wordt het onderzoek in de volgende vakgebieden door een externe commissie geëvalueerd:

Faculteit
Vakgebied
Sociale Wetenschappen
Politicologie

Sociologie

Antropologie

Organisatiewetenschappen
Geesteswetenschappen
Taalwetenschap
Bètawetenschappen
Aardwetenschappen
ACTA
Tandheelkunde