Universitaire Toetsingscommissie

De Universitaire Toetsingscommissie (UTC) van de Vrije Universiteit bestaat uit 8 à 10 gerenommeerde wetenschappers met ruime ervaring in externe beoordelingscircuits. De leden zijn geen vertegenwoordiger van hun faculteit en worden geacht over de grenzen van hun eigen discipline heen te kunnen kijken.

De leden worden benoemd voor een periode van 6 jaar, waarbij de helft van de commissie na 3 jaar aftreedt. Het College van Decanen adviseert het College van Bestuur (CvB) over de benoeming van de leden van de UTC.

De UTC adviseert het CvB op de volgende gebieden:

  • De resultaten van tussentijdse zelfevaluaties.
  • De samenstelling van de externe evaluatiecommissie als de visitatie zich beperkt tot de VU of als VU penvoerder is van de visitatie waaraan meerdere universiteiten deelnemen.
  • De bevindingen van externe evaluatiecommissies (alleen op speciaal verzoek van het CvB).
  • De ontwikkeling en toepassing van prestatie-indicatoren voor het wetenschappelijk onderzoek: wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke relevantie.
  • Het onderzoekprofiel van de VU: positioneren van interdisciplinaire onderzoeksinstituten en verkennen van (nieuwe) onderzoeksinstituten.
  • De kwaliteit en het perspectief van voorstellen op het gebied van onderzoekinnovatie.
  • Kwaliteitsverbetering en profilering van VU-onderzoek.