Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Doelstelling

De kerntaken van VU en VUmc zijn Onderwijs, Onderzoek en Patiëntenzorg. 'Kennisexploitatie' is daar als belangrijke kerntaak bijgekomen. Innovation Exchange Amsterdam (IXA, voorheen Technology Transfer Office VU VUmc) is opgericht om de ambitie en prominente positie van de VU en VUmc in de maatschappij te versterken door kennis en technologie actiever uit te dragen.

IXA heeft de volgende doelstellingen:

  • Bestaande concepten, kennis of technologie beschikbaar maken voor de maatschappij (valorisatie). 
  • Onderzoek meer toepasbaar maken op maatschappelijke en commerciële ontwikkelingen.
  • Samenwerkingsverbanden aangaan die synergie opleveren voor onderzoeksprojecten van VU en VUmc.
  • Een professionele en marktconforme omgang met ontwikkelde kennis binnen VU & VUmc. 
  • Stimuleren van economie en werkgelegenheid op regionaal (Amsterdamse Zuidas), nationaal en internationaal niveau.

Contactgegevens


Post en bezoekadres:
Innovation Exchange Amsterdam
W&N Gebouw, kamer F-547
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

T:  (020) 598 9905
E:  [email protected]
W: www.ixa.nl