Subsidiedesk VU/VUmc

Omdat academisch onderzoek steeds afhankelijker is van externe financiering, bieden VU en VUmc hun onderzoekers professionele en toegewijde ondersteuning en advies bij het verkrijgen van externe publieke financiering. De Subsidiedesk VU/VUmc is één van de belangrijkste faciliteiten binnen de onderzoeksinfrastructuur van VU en VUmc.

De Subsidiedesk VU/VUmc beschikt over actuele kennis, expertise en capaciteit om de geschikte subsidie voor uw onderzoek binnen te halen. De Subsidiedesk VU/VUmc levert maatwerk en advies over de vele nationale en internationale subsidieregelingen en fondsen. We ondersteunen en begeleiden het gehele aanvraagproces en verbeteren met onze inbreng en bijdrage uw kansen bij het indienen van een succesvolle subsidieaanvraag.

Consortiumsubsidies

Eén van de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de Subsidiedesk VU/VUmc zijn multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen met meerdere partners, met name binnen Horizon 2020 - het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren -  maar ook grote, nationale subsidies zoals NWO Zwaartekracht.

De Subsidiedesk VU/VUmc biedt hulp bij o.a.:

 • Projectopzet en passendheid binnen de call
 • Consortiumsamenstelling
 • Strategisch advies
 • Reviews en waar nodig herschrijven van het voorstel


Investeringssubsidies

De Subsidiedesk VU/VUmc biedt hulp en advies bij investeringssubsidies, zoals NWO Investeringen Groot en Horizon 2020 Research Infrastructures.

Persoonlijke beurzen

Een deel van de Subsidiedesk VU/VUmc is gericht op het helpen en begeleiden van onderzoekers die willen indienen binnen de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi en Vici) van NWO of eén van de persoonlijke ERC grants (ERC Starting, Consolidator en Advanced grants).

Wij bieden een begeleidingsprogramma voor deze onderzoekers, bestaande uit o.a.:

 • Informatiebijeenkomsten
 • Workshops voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel
 • Adviessessies
 • Presentatie trainingen 

Zie de speciale pagina "Support programmes" voor meer informatie en cursusdata. 

Post-awardondersteuning – Juridisch

Juridisch adviseurs binnen de Subsidiedesk VU/VUmc bieden juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld project voorstellen, overeenkomsten en onderzoekscontracten.

Post-awardondersteuning – Implementatie

Door hun specifieke aard, eisen multi-partner subsidies een strikte aanpak om te voldoen aan alle regels en bepalingen.

De Subsidiedesk VU/VUmc adviseert en ondersteunt coördinatoren en projectleiders tijdens de start van hun EU project -bijvoorbeeld door het faciliteren van een kennisnetwerk voor projectmanagers, en door het handboek voor EU-projecten- en tijdens de looptijd van het project middels het bieden van specifiek advies.

Strategisch advies

De Subsidiedesk VU/VUmc biedt ook strategisch advies aan onderzoeksgroepen, afdelingen of faculteiten bij het opzetten, versterken en realiseren van een aanvraag strategie. De Subsidiedesk VU/VUmc werkt nauw samen in de keten van ondersteuning van onderzoek met o.a. IXA (Innovation Exchange Amsterdam), Projectcontrol VU en EU-projecten VUmc, de Universiteitsbibliotheek, ICT, Privacy Officers, Ethische Commissies, Communicatie en decentrale research support offices bij FSW, SBE en CCA.

Meet the experts


Management
 • Edwin Janssen - Directeur a.i.
Consortium grants (Focusgebied in italics)
 • dr. Pim de Boer - Strategisch beleidsadviseur subsidies
 • dr. Brenda Olivier - Subsidieadviseur - VUmc, VU (FGB Bewegingswetenschappen)
 • dr. Karin Rade - Subsidieadviseur - VU (Alpha, Beta)
 • dr. Maartje de Snoo - Subsidieadviseur - VU (Beta, Life Sciences)
Persoonlijke beurzen - Support programme
 • Marco Last, MA - Subsidieadviseur - Alpha, Gamma
 • dr. Bart Jordi - Subsidieadviseur - Beta, Life sciences
Post-award diensten
 • dr. Edwin Kanters - Implementatieadviseur
 • Guido Leerdam, MA - EU adviseur - Legal Entity Appointed Representative (LEAR), Liaison officer voor de VU
 • Jeroen van Leur, LL.M. - Juridisch adviseur


Contactinformatie


Bezoekadres:
Gebouw Medische Faculteit VU, kamers C-066, C-070, C-072 
Van der Boechorststraat 7-9
1081 BT Amsterdam


Adres:
VU Medisch Centrum
Bureau Divisie VI
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 444 9923


Email:
[email protected]