VU Subsidiedesk (VU Grants Office)

De VU Grants Office (VU Subsidiedesk) is de afdeling binnen Bestuurszaken (BZ) die is belast met de ondersteuning van subsidieverwerving voor de onderzoekers van de VU. Wij adviseren en ondersteunen voor en tijdens de looptijd van de subsidie zoals bij indiening van een voorstel of bij compliance-aspecten tijdens de looptijd. Dit doen wij samen met andere diensten en afdelingen. Tevens verzorgen wij onderwijs om de kennis van subsidieacquisitie bij onderzoekers te vergroten en versterken zo het subsidieklimaat van de VU. Buiten de VU hebben wij een liaison functie en dragen bij aan subsidiegerelateerd beleid bij externe subsidieverstrekkers, Europese instituties en ministeries.

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31205981333

Postadres
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Bezoekadres
De Boelelaan 1109 (OZW gebouw), 8ste verdieping, kamer 8B-04

Team
 • dr. Edwin Kanters – hoofd Grants Office
 • dr. Karin Rade – subsidieadviseur
 • Marco Last, MA – subsidieadviseur
 • dr. Irina Sheftel – subsidieadviseur
 • dr. Sandy Broere – subsidieadviseur
 • Martijn van Houten, MA – implementatie officer, LEAR
 • Abigaël Limper-Klumperbeek, LLM - juridisch adviseur
 • dr. Pim de Boer – senior strategic policy advisor EU
Subsidieadvies
We verlenen advies voor diverse soorten nationale en internationale beurzen, waaronder complexe multidisciplinaire aanvragen met meerdere partners (zoals Horizon 2020/Horizon Europe, NWO Zwaartekracht en NWA), maar ook de grote individuele beurzen (NWO Veni, Vidi, Vici en ERC starting, consolidator en advanced grants). Wij stemmen onze ondersteuning af op de behoeften van de betreffende aanvrager.

Onze service op het gebied van subsidieadvies bestaat uit:
 • Het informeren van onderzoekers over relevante subsidiemogelijkheden
 • Informatieverstrekking aangaande details en procedures van calls
 • Verstrekken van strategisch advies als het gaat om het bouwen van succesvolle con-sortia en het identificeren van stakeholders
 • Eligibility check
 • Beoordeling en advies tijdens het schrijven van voorstellen
 • Hulp bij de ‘rebuttal’ fase
 • Ondersteuning bij het voorbereiden van interviews
 • Coördinatie van het adviesproces waarbij externe subsidieadviseurs betrokken zijn

Administratieve en juridische ondersteuning
We verlenen juridische ondersteuning gedurende de gehele looptijd van beurzen. Deze ondersteuning omvat onder andere: advies op het gebied van grant agreements, consortium agreements, non-disclosure agreements, intentieverklaringen en andere juridische documenten. Voor EU beurzen vervullen wij tevens de rol van Legal Entity Appointed Represenative (LEAR). In deze hoedanigheid beheren wij de juridische informatie voor de entiteit Vrije Universiteit en geven wij advies op het gebied van amendementen in de Funding & Tenders Portal (Participant Portal) Projecten met meerdere partners vereisen een strikte aanpak om te garanderen dat de beurs voldoet aan de wirwar van wet- en regelgeving alsmede de optimalisering en structurering van de onderzoeksondersteuning. Wij adviseren en ondersteunen winnaars van beurzen gedurende de uitvoerende fase van het project door onder andere een kennisnetwerk te faciliteren voor projectmanagers, handboeken voor EU projecten te publiceren en desgewenst op individuele basis advies te geven.

Onderwijs
We organiseren jaarlijkse EU en NWO informatiesessies, maar ook schrijf workshops voor individuele beurzen. Daarnaast bieden we ook de ‘train de trainer’ sessie aan, waarin onderzoekers met ervaring in het schrijven van aanvragen getraind worden om hun collega’s te helpen. Mocht je interesse hebben om zo’n workshop te organiseren voor je eigen afdeling of faculteit, neem dat contact met ons op.

Beleidsadvies
We adviseren en handelen op strategieën en beleidsmaatregelen rond subsidieprogramma’s en acquisitie, netwerkbijeenkomsten en de banden die wij met de subsidieverstrekkende organisaties en de EU/nationale instanties onderhouden.

Onze partners:

We adviseren om Research Professional te gebruiken. Dit is een krachtig instrument om de juiste subsidie mogelijkheden te vinden die voor jou geschikt zijn. Om je op weg te helpen, willen we je graag verwijzen naar onderstaande links.

Bekijk de Research Professional instructievideo’s

Research Professional - log in met je persoonlijke VU account

ACTA