Tips & Tricks

Subsidie aanvragen: Tips & Tricks

Subsidie aanvragen begint met het zoeken naar geschikte mogelijkheden. Daarnaast is het erg belangrijk om een goede afweging te maken of het zinvol is een aanvraag bij een bepaalde instantie in te dienen. Het zou immers zonde van uw tijd zijn wanneer de kans op honorering gering is.

Vervolgens is een goed geschreven aanvraag essentieel. En als die aanvraag gehonoreerd wordt, bent u er nog niet: vaak vraag de subsidieverstrekker nog om extra administratieve informatie of om aanpassing van de inhoud van het project of het budget. En ook bij de verslaglegging en financiele verantwoording van een subsidieproject komt heel wat kijken.

Onderstaande pdf files geven een aantal Tips & Tricks voor de verschillende fasen van een subsidieaanvraag:

Pdf logoTips voor een succesvolle subsidie-aanvraag

Pdf logoTips voor een sterk CV voor persoonlijk grants