Eddy Van der Borght

Eddy van der Borght oratiePersconferentie 2

Leeropdracht

Professor Eddy Van der Borght studeerde Germaanse filosofie in Leuven en protestantse theologie in Brussel. Hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden en werkt sinds 2002 aan de faculteit godgeleerdheid van de VU. Zijn onderzoek richt zich op aspecten van systematische theologie en oecumenisch onderzoek.

Oratie

Het onderzoek van Eddy Van der Borght binnen het Desmond Tutu programma richt zich op de identiteit van religieuze samenlevingen in relatie tot hun vermogen tot verzoening en conflicten in Zuid Afrika. Religieuze samenlevingen vormen een uitdagende mogelijkheid voor case studies rond de thema’s: religieuze samenlevingen, identiteit en verzoening en hun rol gedurende en na de Apartheid.

In zijn oratie met de titel “Sunday Morning – The Most Segregated Hour: On racial reconciliation as unfinished business for theology in South Africa and beyond”, stelt Prof. Van der Borght dat ras nog steeds een enorme factor is in zowel de Zuid-Afrikaanse samenleving als in de religieuze praktijk in Zuid-Afrika. Vanuit het perspectief van de christelijke theologie is het verwonderlijk dat een geloofssysteem waarin de eenheid van de kerk als uitdrukking wordt gezien van het geloof in één God niet de verschillen tussen groepen mensen kan overstijgen.