Wilbert Bitter

Wilbert Bitter afb

Wilbert Bitter is zowel hoogleraar Medische Microbiologie bij het VU medisch centrum als hoogleraar Moleculaire Microbiologie bij de Vrije Universiteit, voor beide is 0.5 fte beschikbaar. Centraal thema in het onderzoek van Wilbert Bitter is het achterhalen van de werking van bacteriële ziekteverwekkers en dan met name de tuberculosebacterie.

Bij de afdeling aan de VU wordt onderzocht hoe bacteriën in elkaar zitten en hoe hun celenveloppe (celwand) functioneert. Deze celenveloppe is cruciaal voor het functioneren en overleven van de bacterie en de interactie met zijn omgeving. Bij het VUmc wordt onderzocht hoe de bacterie in staat is te overleven in de gastheer en het immuunsysteem van de gastheer te weerstaan. Deze gastheer is dan meestal de zebravis, die 10 jaar geleden door Wilbert werd geïntroduceerd als proefdier voor infectieziekten.

Naast een beter begrip van infectieziekten is ook de ontwikkeling van vaccins en nieuwe antibiotica steeds belangrijker binnen deze afdelingen. Hoewel tuberculose in Nederland niet veel meer voorkomt, is het wereldwijd nog een groot probleem, in omvang vergelijkbaar met malaria en AIDS. Door de toename in antibioticaresistentie zal dit probleem ook niet snel opgelost kunnen worden. Vooral in Zuid-Afrika zijn veel tuberculosepatiënten. Daarom is de samenwerking met Zuid-Afrikaanse onderzoeksgroepen van groot belang om de klinische kennis die daar aanwezig is te kunnen combineren met moderne onderzoeksmethoden en nieuwe inzichten die op de VU verkregen zijn.