NRF-Conferentie

Chris-Elbers-op-NRF-conferentieIn Zuid-Afrika is het aantal PhD’s schrikbarend laag. Men kent er niet het AiO-salarissysteem zoals we dat in Nederland hebben. Daarnaast is de werkloosheid enorm hoog en daarom is het zelf bekostigen van een promotietraject voor veel mensen onbereikbaar. Degenen die wel promoveren, doen dat vaak in deeltijd, naast andere banen.

Daarom organiseerde de National Research Foundation (NRF) een congres in Johannesburg waar universiteiten de mogelijkheid kregen zich te presenteren voor aspirant-PhD’s. Ook de Vrije Universiteit was daarbij aanwezig, vertegenwoordigd door de Desmond Tutu Hoogleraren en SAVUSA. Het Desmond Tutu Programma en de vier Professors werden hier gepresenteerd aan de Zuid-Afrikaanse academische wereld. 

In samenwerking met de NRF worden per hoogleraar twee promovendi geselecteerd die samen met Zuid-Afrikaanse wetenschappers worden begeleid. Chris Elbers zei hierover: “Het gezamenlijk begeleiden van PhD’s [met Zuid-Afrikaanse collega’s] is een experiment maar het is veelbelovend. Ten eerste krijgen de PhD’s een stevige basis in de Zuid-Afrikaanse wetenschappelijke traditie en het bijbehorend netwerk.
Maar daarnaast worden ze ook verbonden aan, als ik dat zo mag zeggen, één van de beste universiteiten van Europa en haar internationale netwerk. Het aantrekkelijke vooruitzicht is dat PhD’s hiermee het beste van beide werelden zullen ervaren.”