Desmond Tutu Training Programme (DTTP): Bridging Diversities for Academic Advancement

DTTP

Het Desmond Tutu Training Programe (DTTP) is een academische samenwerkingsprogramma voor gezamenlijke begeleiding van promovendi, gericht op het thema 'Bridging Diversities for Academic Advancement'. Het DTTP werd in 2007 ingesteld ter gelegenheid van een bezoek van Aartsbisschop Desmond Tutu aan de Vrije Universiteit. De VU eert met deze leerstoel Desmond Tutu's levenslange en geweldloze inzet voor een rechtvaardiger (wereld)samenleving. Tutu is een internationaal symbool voor vrede en verzoening dankzij zijn niet-aflatende strijd tegen apartheid, waarvoor hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, en zijn voorzitterschap van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.

Samenwerking

Vanuit deze leerstoel ontwikkelde zich het Desmond Tutu Training Programme (DTTP), dat zich richt op de versterking van de wetenschappelijke samenwerking tussen de Vrije Universiteit en haar zes Zuid-Afrikaanse partner-instellingen. Het DTTP geeft deze samenwerking vorm door middel van:

  • het gezamenlijk begeleiden van Zuid-Afrikaanse PhD’s
  • het doen van wetenschappelijk onderzoek
  • het stimuleren van studentenuitwisseling op master- en bachelorniveau.

Het programma wordt gecoördineerd door SAVUSA  (South Africa – VU University Amsterdam – Strategic Alliances).

Zeven hoogleraren

Vanwege het DTTP werden op 4 december 2008 vier hoogleraren voorgesteld met als collectieve leeropdracht ‘Jeugd, Sport en Verzoening’. Daarmee werd de oorspronkelijke leerstoel tot vier leerstoelen uitgebreid. Desmond Tutu was hierbij persoonlijk aanwezig. Een vijfde Desmond Tutu Professor is aangesteld per 1 oktober 2009: Dr. Marceline van Furth, kinderarts en infectioloog van het VUmc. Per 1 september 2014 zijn er nog 2 hoogleraren toegevoegd: Rienk van Grondelle, hoogleraar biofysica en Wilbert Bitter, hoogleraar moleculaire microbiologie. Per 1 februari 2015 is André Ran door het CvB benoemd in het kader van het Desmond Tutu Programma.

De Vrije Universiteit onderhoudt al meer dan 125 jaar relaties met Zuid-Afrika en hoopt met het Desmond Tutu Programma en de vijf leerstoelen de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika verder te stimuleren. De benoeming van de vijf hoogleraren is een mijlpaal voor de VU in de samenwerking met partners in Zuid-Afrika.