Docentprijzen

Dr. J.K. Oostrom, winnaar DocenTalentprijs 2015

Janneke Oostrom is docent Arbeids-& Organisatiepsychologie, docent Meten & Diagnostiek 3, coördinator van de stages en masterthesissen en begeleider van bachelor- en masterthesissen. Sinds 2012 is ze als universitair docent werkzaam aan de afdeling Experimentele en Toegepaste Psychologie (voorheen Sociale & Organisatiepsychologie) van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (voorheen Faculteit der Psychologie en Pedagogiek).Janneke Oostrom VU

De studie Psychologie wordt door veel studenten als niet-praktijkgericht ervaren en dus vooral heel theoretisch. Door veel en goede praktijkvoorbeelden en -casussen in haar colleges te verweven brengt Janneke Oostrom de praktijk in het ‘klaslokaal’. Kennisoverdracht staat bij haar centraal. Zij beschikt over een zeer groot netwerk waardoor zij studenten in aanraking met het werkveld weet te brengen, zowel als coördinator van de stages en masterthesissen als in haar cursussen.

Kortom Janneke Oostrom beschikt over uitstekende didactische, organisatorische en verbale kwaliteiten en combineert deze met een passie voor haar vakgebied en een intrinsieke belangstelling voor haar studenten. Het prijzengeld à € 3.000,00 zal zij besteden aan verschillende didactische cursussen.

Dr. M.J. Flikkema, winnaar Frank van der Duijn Schoutenprijs 2015

Meindert FlikkemaMeindert Flikkema is universitair hoofddocent Management en Organisatie. Hij doceert niet alleen in diverse opleidingen, hij is ook bestuurlijk actief in het onderwijs. Meindert Flikkema heeft reeds driemaal de facultaire onderwijsprijs gewonnen: een feit dat de waardering door studenten van zijn bevlogen wijze van doceren onderstreept. In zijn onderwijsvisie staat het leren door ervaren en oefenen centraal en wordt door hem consequent in de praktijk gebracht.

Hij weet op interactieve wijze de studenten te interesseren voor de stof, zijn feedback wordt ervaren als opbouwend en met veel ruimte voor eigen inbreng. Studenten worden voortdurend gestimuleerd een stapje verder te zetten. Leren door ervaren en oefenen staat centraal in zijn onderwijsvisie.

Na de BKO heeft hij ook met veel overtuiging het SKO traject gevolgd en afgesloten. Bovendien zet hij zich niet alleen in voor het reguliere bachelor en master onderwijs, maar ook voor het op andere wijze veeleisende post-graduate onderwijs. Onderwijsinnovatie, onderwijskwaliteit, de maatschappelijke rol van de universiteit en perspectief voor docenten zijn thema’s die hem na aan het hart liggen en waarover hij ook publiceert.

Met Meindert Flikkema heeft de Frank van der Duijn Schoutenprijs een zeer waardige eerste winnaar die excellentie als docent combineert met een heldere onderwijsvisie, bestuurlijk talent en innovatieve strategieën.

Het prijzengeld à € 7.000,00 zal hij besteden aan de bundel Sense of Serving - The role of the VU University in contemporary society.

Pieter van Beukering, winnaar eerste Innovatieprijs aan de VU

Pieter van Beukering is winnaar van de eerste Innovatieprijs aan de VU. Hij won op 6 februari 2015 deze onderwijsprijs voor zijn innoverende onderwijsconcept Dragons’ Den. Al enkele jaren organiseert Van Beukering een Dragons' Den voor Pieter van Beukering VUstudenten die de Masteropleiding Environment and Resource Management volgen. In de Dragons’ Den opdracht ontwikkelen studenten een idee voor duurzame energie in Afrika. Via een uitgekiend traject van gastcolleges en een wedstrijd worden ze gecoacht en beoordeeld door duurzame ondernemers uit het bedrijfsleven, de zogeheten Dragons. De opdracht heeft tot doel om het beste product te bedenken en combineert kennis, vaardigheden en attitude op een stimulerende manier.

Pieter van Beukering is docent Environmental Economics en Ecosystem Services bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW), hoofd van de sectie Environmental Economics en sinds 2015 opleidingsdirecteur van de masteropleiding Environment and Resource Management (ERM). Hij heeft twintig jaar ervaring in onderzoek en het adviseren van cliënten met betrekking tot milieueconomie kwesties. In 1993 begon hij als een onderzoeksassistent aan het IVM. In maart 2001 verdedigde hij met succes zijn proefschrift over de economie van de handel, recycling en milieu. Het grootste deel van zijn onderzoek vindt plaats in het buitenland (bijvoorbeeld Azië, de Caraïben, Afrika). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn economische waardering, beheer van natuurlijke hulpbronnen, en de economie van hernieuwbare energie.