ERC Ideas Advanced Grants


WieOnderzoek FaculteitJaar
Pieter Rein ten Wolde 2020In het project “OCP” combineert Pieter Rein ten Wolde concepten uit de informatietheorie met ideeën uit de statistische fysica om zo de fundamentele limiet te bepalen voor hoe accuraat voorspellingen zijn: hoe eencellige organismen zoals bacteriën anticiperen op een dynamische omgeving (ze kunnen de hoeveelheid voedingsstoffen in hun omgeving voorspellen). Vervolgens wil hij bepalen hoe dicht levende cellen deze limiet kunnen benaderen.
BETA2019
Jeroen Aerts 2020Jeroen Aerts gaat in het project “COASTMOVE” onderzoek doen naar het effect van de zeespiegelstijging op migratie bij kustgebieden wereldwijd. Hiervoor gaat hij een simulatiemodel ontwikkelen waarmee een antwoord gegeven kan worden op de vraag: gaan mensen in kustgebieden zich verdedigen of zullen zij wegtrekken? Het model moet uiteindelijk alle kustgebieden in de wereld gaan simuleren.
BETA2019
Gijs Wuite 2020In het project “MONOCHROME” gaat Gijs Wuite chromosomen voor het eerst mechanisch in kaart brengen om inzicht te krijgen in de structuur en organisatie van het DNA in chromosomen. Met behulp van zogeheten ‘optische pincetten’ kan hij chromosomen die uit cellen zijn gezuiverd bevestigen aan microscopisch kleine bolletjes.
BETA2019
Jan Theeuwes 2019
Hoogleraar Cognitieve Psychologie Jan Theeuwes ontvangt een ERC advanced grant voor het onderzoeksproject “What to expect when you are not expecting it: How implicit regularities drive attentional selection”. Hij gaat de onderliggende mechanismen van het onbewust aanleren van regelmatigheden in de visuele omgeving onderzoeken.
FGB
2018
Danielle Posthuma 2019
Hoogleraar Complex Trait Genetics, Danielle Posthuma gaat innovatieve rekenmethoden en experimentele opstellingen ontwikkelen die een brug kunnen slaan tussen de genetica en neurowetenschappen, toegepast op hersengerelateerde eigenschappen.
BETA / VUmc
2018
Sergey Nezhentsev 2019
Sergey Nejentsev van Amsterdam UMC ontvangt 2.160.926 euro voor de zoektocht naar nieuwe behandelingen voor tuberculose. Dit bedrag wordt verdeel over vijf jaar. ‘Nieuwe behandelopties zijn hard nodig om de oorlog tegen deze bacterie te winnen’, vertelt Nejentsev van de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie.
VUmc
2018
Erwin Peterman 2018
Erwin Peterman gaat onderzoeken hoe cellen informatie uit hun omgeving kunnen meten. Veel van onze cellen hebben een cilium, een haarvormige uitstulping, waarmee ze signalen uit de omgeving kunnen ontvangen zoals chemische signalen (ruiken, proeven), mechanische signalen (voelen) of licht (zien). Het cilium werkt niet alleen als een soort antenne, het ziet er ook een beetje zo uit. Peterman gaat het verband onderzoeken tussen de functie van het cilium, de structuur en een specifiek continu transportmechanisme in de cilium, IFT (intraflagellar transport).
BETA
2017
MCrul ERC advanced
Maurice Crul gaat onderzoeken hoe het proces van integratie verloopt voor mensen van Nederlandse komaf als zij zelf een numerieke minderheid vormen in hun nieuwe woonomgeving. Welke voorwaarden of omstandigheden zijn er nodig om tot een geruisloze integratie in superdiverse steden te komen?
FSW
2016
Kjeld EikemaKjeld Eikema gaat een van de meest succesvolle theorieën in de natuurkunde, de Quantum Elektrodynamica (QED), op een nieuwe manier testen met helium+ ionen. QED is een belangrijk onderdeel van wat natuurkundigen het Standaard Model noemen, dat alle elementaire deeltjes en hun interacties beschrijft.BETA
2015
Wim Ubachs 2015Wim Ubachs zoekt door middel van extreem preciese metingen met lasers aan moleculen en via astronomische waarnemingen naar nieuwe fysische fenomenen zoals nieuwe krachten, extra dimensies en varierende natuurconstanten.BETA
2014
Eus van Someren 2015Eus Van Someren gebruikt grootschalige internet- en ambulante metingen, MRI en HD-EEG om slapelozen met een verhoogd risico op depressie vroeg te hekennen en optimaal preventief te behandelen.BETA
2014
Yvette van kooykYvette van Kooyk gebruikt nieuwe nanotechnologieen om vaccins te ontwerpen tegen infectieziekten en kanker.VUmc2013 
Bert KlandermansBert Klandermans doet internationaal vergelijkend onderzoek naar participatie in politieke partijen en protestbewegingen.FSW2013
Marlies Glasius doet onderzoek naar hoe autoritaire regimes worden beïnvloed door en reageren op globalisering van informatie en communicatie, verenigingsleven, migratie en toerisme.FSW2012 
Aat Liefbroer doet landenvergelijkend onderzoek naar het verband tussen sociale herkomst, gezinsvorming en welbevinden.FSW2012 
Matthijs Verhage onderzoekt de gen-netwerken die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van signaalstoffen vanuit zenuwcellen in ons brein.VUmc / BETA2012 
Jan Theeuwes doet onderzoek naar de effecten van (monetaire) beloning op de visuele waarneming en aandachtsprocessen.FGB2012 
 Piet Mulders onderzoekt de quark- en gluonstructuur van subatomaire deeltjes voor nieuwe ideeën voor experimenten die  de fundamenten van het Standaard Model van de deeltjesfysica zoeken. BETA
2012 
 Gert Kwakkel onderzoekt de betekenis van hersenplasticiteit voor herstel van functies en functionaliteit bij patiënten met een beroerte.VUmc / FGB2011 
Cees Withagen en Rick van der Ploeg doen onderzoek naar valkuilen en paradoxen in het klimaatbeleidSBE
2010 
In de natuur zijn de pigmenten die de fotosynthese uitvoeren gebonden aan eiwitten. Rienk van Grondelle zal met ultrasnelle lasters proberen te ontdekken hoe de eiwit-omgeving het proces van fotosynthese heeft geoptimaliseerd.BETA
2010
Erik Verhoef doet onderzoek naar het functioneren, falen, en bijsturen van netwerken in verkeer en vervoer.SBE
2009 
Gary Marks onderzoekt oorzaak en gevolg van belangrijke beleidsontwikkelingen op verscheidene bestuursniveaus; de verspreiding van het gezag vanaf centrale staten op subnationale en supranationale niveaus.FSW 2009 
emptyDorret Boomsma onderzoekt de bijdragen van genetische factoren aan verschillen tussen mensen in ziekte, gezondheid en gedrag.FGB2008
emptyAndrew Tanenbaum onderzoekt betrouwbare en veilige systeemsoftware. BETA
2008