ERC Ideas Advanced Grants


WieOnderzoek FaculteitJaar
Kjeld EikemaKjeld Eikema gaat een van de meest succesvolle theorieën in de natuurkunde, de Quantum Elektrodynamica (QED), op een nieuwe manier testen met helium+ ionen. QED is een belangrijk onderdeel van wat natuurkundigen het Standaard Model noemen, dat alle elementaire deeltjes en hun interacties beschrijft.FEW2015
Wim Ubachs 2015Wim Ubachs zoekt door middel van extreem preciese metingen met lasers aan moleculen en via astronomische waarnemingen naar nieuwe fysische fenomenen zoals nieuwe krachten, extra dimensies en varierende natuurconstanten.FEW2014
Eus van Someren 2015Eus Van Someren gebruikt grootschalige internet- en ambulante metingen, MRI en HD-EEG om slapelozen met een verhoogd risico op depressie vroeg te hekennen en optimaal preventief te behandelen.FALW2014
Yvette van kooykYvette van Kooyk gebruikt nieuwe nanotechnologieen om vaccins te ontwerpen tegen infectieziekten en kanker.VUmc2013 
Bert KlandermansBert Klandermans doet internationaal vergelijkend onderzoek naar participatie in politieke partijen en protestbewegingen.FSW2013
Marlies Glasius doet onderzoek naar hoe autoritaire regimes worden beïnvloed door en reageren op globalisering van informatie en communicatie, verenigingsleven, migratie en toerisme.FSW2012 
Aat Liefbroer doet landenvergelijkend onderzoek naar het verband tussen sociale herkomst, gezinsvorming en welbevinden.FSW2012 
 Chris Meijer doet onderzoek naar de ontwikkeling van biomarkers die in staat zijn om nauwkeurig voorstadia van baarmoederhalskanker te herkennen in een HPV-thuistest.  VUmc2012 
Matthijs Verhage onderzoekt de gen-netwerken die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van signaalstoffen vanuit zenuwcellen in ons brein.VUmc/FALW2012 
Jan Theeuwes doet onderzoek naar de effecten van (monetaire) beloning op de visuele waarneming en aandachtsprocessen.FPP2012 
 Piet Mulders onderzoekt de quark- en gluonstructuur van subatomaire deeltjes voor nieuwe ideeën voor experimenten die  de fundamenten van het Standaard Model van de deeltjesfysica zoeken. FEW2012 
 Gert Kwakkel onderzoekt de betekenis van hersenplasticiteit voor herstel van functies en functionaliteit bij patiënten met een beroerte.VUmc/FBW2011 
Cees Withagen en Rick van der Ploeg doen onderzoek naar valkuilen en paradoxen in het klimaatbeleidFEWEB2010 
In de natuur zijn de pigmenten die de fotosynthese uitvoeren gebonden aan eiwitten. Rienk van Grondelle zal met ultrasnelle lasters proberen te ontdekken hoe de eiwit-omgeving het proces van fotosynthese heeft geoptimaliseerd.FEW2010
Erik Verhoef doet onderzoek naar het functioneren, falen, en bijsturen van netwerken in verkeer en vervoer.FEWEB 2009 
Gary Marks onderzoekt oorzaak en gevolg van belangrijke beleidsontwikkelingen op verscheidene bestuursniveaus; de verspreiding van het gezag vanaf centrale staten op subnationale en supranationale niveaus.FSW 2009 
emptyDorret Boomsma onderzoekt de bijdragen van genetische factoren aan verschillen tussen mensen in ziekte, gezondheid en gedrag.FPP2008
emptyAndrew Tanenbaum onderzoekt betrouwbare en veilige systeemsoftware. FEW2008