Consolidator grant laureates

WhoResearchFacultyYear
Philip KoelingerPhilipp Koellinger onderzoekt hoe genen gedrag van mensen beinvloeden en hoe inzichten in de genetische architectuur van deze genen sociaal en medisch onderzoek kan veranderen.FALW2014
Lydia krabbendamLydia Krabbendam onderzoekt sociale cognitie bij adolescenten en de mogelijke relatie met hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag. Zij onderzoekt hoe de ontwikkeling van het sociale brein samenhangt met sociaal gedrag in het dagelijks leven en de sociale netwerken van adolescenten.FGB2014
Pol van LierPol van Lier bestudeert hoe kinderen op de lagere school beïnvloed worden doordat ze gepest of genegeerd worden door klasgenoten. Hoe beïnvloedt dit hun stress- en zelfregulatie en hoe kan dit kan leiden tot psychopathologie bij kinderen.FPP2014
Paola Gori GiorgiPaola Gori-Giorgi zal een een nieuwe methode ontwikkelen om quantum berekeningen in de scheikunde daadwerkelijk een voorspellend vermogen te geven. Hiervoor zal zij een door haar ontwikkeld wiskundig formalisme verder uitbreiden.FEW2014
Davide IannuzziDavide Iannuzzi zal verschillende sondes en instrumenten ontwikkelen die optische en mechanische waarnemingen kunnen combineren. Deze instrumenten zullen relevante vragen in de levenswetenschappen op cel, weefsel en orgaan niveau onderzoeken.FEW2013
Chris OliversChris Olivers onderzoekt hoe de mens relevante informatie uit de visuele omgeving selecteert.FPPempty2013