Consolidator grant laureates

WieOnderzoek
Faculteitjaar
Catherine de Vries 2019Catherine de Vries ontvangt de Grant voor het project Narratieven van Verlies: Hoe economische tegenslag leidt tot steun voor sociaal-conservatieve politiek. Uit onderzoek blijkt dat economische crises vaak samengaan met meer intolerantie tegenover gemarginaliseerde groepen en electorale winst voor extreemrechtse partijen. Waarom dit precies gebeurt, weten onderzoekers echter niet. De Vries gaat onderzoeken hoe mensen die het economisch moeilijk hebben betekenis geven aan de economische tegenslag die ze hebben ervaren.FSW2019
Connor Mow Lowry 2019Conor Mow-Lowry gaat enkele mysteries van kosmische evolutie ontrafelen met zwaartekrachtsgolven door te 'luisteren' naar signalen van objecten diep in het universum. Dit doet hij door een nieuw soort 'actieve ruisonderdrukking'-systeem te bouwen. Hiermee worden trillingen verminderd waardoor toekomstige gravitatiegolfobservatoria het verre gerommel van zwarte gaten horen botsen.BETA2019
Daniel Balliet 2019Daniel Balliet probeert inzicht te krijgen het ontstaan van samenwerking tussen en binnen sociale gemeenschappen en landen. Met de ERC Consolidator Grant gaat hij onderzoeken of onderlinge afhankelijkheid een verklarend mechanisme is voor de relatie tussen ecologische omstandigheden en verschillen in cultuur en samenwerking.FGB2019
Dimitris Pavlopoulos 2019Dimitris Pavlopoulos gaat met de Grant ongelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken. Hij bestudeert de loopbaan van werknemers met niet-standaard arbeidscontracten (werk met een ander contract dan een vast contract met vaste werktijden), waarbij hij kijkt naar de individuele, organisatorische en institutionele determinanten van loopbanen van jongere en oudere werknemers.FSW2019
Stefan Witte 2019Stefan Witte krijgt de Grant voor zijn voorstel Seeing the invisible: light-based 3D imaging of opaque nanostructures. Hij gaat nieuwe methodes ontwikkelen voor hoge-resolutie beeldvorming van nanostructuren.BETA2019
Catarina Dutilh Novaes 2018 NL
Catarina Dutilh Novaes ontving een ERC grant voor haar project ‘The Social Epistemology of Argumentation’. Dit project onderzoekt de randvoorwaarden waarbinnen argumentatie eerder zal leiden tot waardevolle epistemische uitkomsten zoals bijvoorbeeld de verspreiding van kennis en niet zal leiden tot polarisatie of bekrompenheid.
FGW
2017
Meike Bartels 2017
Meike Bartels doet onderzoek naar oorzaken van verschillen in geluk en welbevinden. Deze beurs biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het dynamische samenspel van omgevingsinvloeden, sociale factoren en genetische aanleg.
FGB
2017
Bianca Beersma
Bianca Beersma doet onderzoek naar de gevolgen van roddelen voor groepen in organisaties. Enerzijds zijn er studies die wijzen op de negatieve gevolgen van roddel voor het functioneren van groepen, anderzijds zijn er studies die op positieve effecten wijzen. Beersma wil theorie ontwikkelen die deze uiteenlopende zienswijzen bij elkaar kan brengen.
FSW
2017
Betty de Hart 2017
Betty de Hart ontving een ERC Consolidator-beurs voor haar onderzoeksproject EUROMIX: Regulated Mixed Intimacies in Europe. Het project beantwoordt de vraag of, hoe en waarom 'gemengde' relaties in Europa gereguleerd zijn, hoe 'gemengde' koppels reageren op regelgeving en de rol die wet en advocaten spelen in de manier waarop het denken over "ras" zich in Europa heeft ontwikkeld.
RCH
2016
Philip KoelingerPhilipp Koellinger onderzoekt hoe genen gedrag van mensen beinvloeden en hoe inzichten in de genetische architectuur van deze genen sociaal en medisch onderzoek kan veranderen.BETA
2014
Lydia krabbendamLydia Krabbendam onderzoekt sociale cognitie bij adolescenten en de mogelijke relatie met hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag. Zij onderzoekt hoe de ontwikkeling van het sociale brein samenhangt met sociaal gedrag in het dagelijks leven en de sociale netwerken van adolescenten.FGB2014
Pol van LierPol van Lier bestudeert hoe kinderen op de lagere school beïnvloed worden doordat ze gepest of genegeerd worden door klasgenoten. Hoe beïnvloedt dit hun stress- en zelfregulatie en hoe kan dit kan leiden tot psychopathologie bij kinderen.FGB2014
Paola Gori GiorgiPaola Gori-Giorgi zal een een nieuwe methode ontwikkelen om quantum berekeningen in de scheikunde daadwerkelijk een voorspellend vermogen te geven. Hiervoor zal zij een door haar ontwikkeld wiskundig formalisme verder uitbreiden.BETA
2014
Davide IannuzziDavide Iannuzzi zal verschillende sondes en instrumenten ontwikkelen die optische en mechanische waarnemingen kunnen combineren. Deze instrumenten zullen relevante vragen in de levenswetenschappen op cel, weefsel en orgaan niveau onderzoeken.BETA
2013
Chris OliversChris Olivers onderzoekt hoe de mens relevante informatie uit de visuele omgeving selecteert.FGB2013